Bezprostředně po rozpadu SSSR jsme mohli být svědky nezvykle intenzivního zájmu jistých kruhů o výsledky dosud utajovaných výzkumů sovětských vědců. Obchodovalo se s tajemnou červenou rtutí, a novinářům i jiným potencionálním zájemcům byly nabízeny desítky údajně autentických spisů z archivů KGB. Samostatnou kapitolu této divoké dražby představovala honba za takzvanými hodinkami akademika Elizarova.
elizarovV moskevském hodinářském závodě S.M. Kirova jich bylo začátkem roku 1958 vyrobeno podle návrhu V.G. Elizarova pouhých padesát kusů a to v rámci státní zakázky číslo 116.
S jedním z exemplářů těchto zvláštních hodinek, který byl v zápětí prodán dlouhodobému vážnému zájemci, se mohla naše veřejnost seznámit na loňské přednášce inženýra Filatova v Brně. Šlo o masivní náramkové hodinky, jejichž ciferník konstruktér rozčlenil na tři otočná, z vnějšku ovladatelná mezikruží, umožňující nastavení zeměpisné polohy a místního času. Pevný obvodový kruh číselníku hodinek byl složen z opakujícího se sledu barevných výsečí a rozdělen nikoli na obvyklých dvanáct, ale na dvacet čtyři hodin. Malá ručička zmíněných hodinek se tak pohybuje poloviční úhlovou rychlostí, než je běžné, a její kruhová dráha se uzavře po uplynutí jednoho dne.
Proč takový zájem o jakési hodinky? Nejenom proto, že jejich série byla úzce limitována a jsou tudíž vzácné, ale hlavně z toho důvodu, že prý byly užity jako nezbytná pomůcka experimentátorů řídících v roce 1958 nebezpečné pokusy u Kalai Moru. Tehdy v badchyzské stepi, severozápadně od uvedeného města, údajně proběhly zlověstné experimenty sovětských armádních vědců s ovlivňováním časoprostoru. A právě hodinky akademika Elizarova jsou prý klíčem k pochopení tajného vědění o tom, kdy a kde se nám za přispění intenzivních elektromagnetických pulzních polí otevírá čas i oscilační roviny tajemných paralelních světů.

ALEŠ HRUŠKA
Převzato z časopisu Spirit