20120314-levitace_240_361O takzvané extatické levitaci v kostele pojednal mnichovský profesor historie Joseph von Gör­res ve své publikaci Křesťanská mystika (Die christ­liche Mystik), jejíž výtisk se datuje do období let 1836-1842. V této knize uvedl na 27 případů extatické levitace. Toto nevysvětlitelné vznášení se vždy dělo, když byly pozorované osoby ve stavu extáze neboli vytržení, jejich vědomí se oslabilo a byli ovládáni neznámými silami.
.
Naproti tomu historicky existují také záznamy o duchovních školách, u nichž je levitace přímo spojována s takzvaným “hlavním vědomím” člověka nebo jinak “hlavní prapůvodní duší”, vyhýbají se tedy stavu vytržení a jejich vznášení je jimi přímo ovládáno. O těchto případech se v tomto článku nezmiňujeme. Jedním z těch, kteří se údajně dokázali samovolně vznášet, byl František z Assisi, který se v mladickém nadšení rozhodl putovat do Říma, kde hledal duchovní vedení. Tam jej však čekalo obrovské zklamání, když spatřil bohatství církve a chudobu lidí. František putoval po kraji, pomáhal chudým a rozdával svůj majetek, hlásal absolutní chudobu a úplné odevzdání do vůle Boží.

V pozdějších letech byl František z Assisi často viděn, jak při modlitbě levituje několik stop nad zemí (1 stopa = 30,48 cm). Lidé, kteří jeho levitaci zažili, jsou historiky označováni jako svědkové naprosto důvěryhodní a bezúhonní. V životopise, který vznikl přibližně sto let po jeho smrti, se píše, že se František při modlitbě vznášel v korunách stromů. Josef  Kopertinský se údajně před zraky lidí vznesl, když v Kopertinu vycházelo procesí k uctění svatého Františka do kostela a on byl v jeho čele jako kněz. Tehdy se údajně vznesl ze země až na úroveň kazatelny a zůstal ve vytržení nehybně viset ve vzduchu před očima davu. Jeho levitace se údajně často opakovaly před očima věřících, kteří se sbíhali v údivu, zatímco lékaři a vědci Josefa podrobně zkoumali a pokoušeli se pochopit, jak je možné, že se jeho tělo dokáže samovolně vznášet ve vzduchu. Lidé, kteří jej viděli se vznášet, údajně v ohromení křičeli, plakali, vzývali Boha a prosili ho o milosrdenství.

O Josefa Kopertinského se také zajímalo takzvané Svaté oficium (jinak řečeno inkvizice), která jej nakonec přivedla před tribunál. Nikdo se jej však neodvážil odsoudit za údajné obluzování davů, protože se vznášel i před zraky papeže a shromážděných kardinálů. Z českých historických postav se v záznamech Josepha von Gör­rese objevila také česká princezna a nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., která byla rovněž spatřena, jak se v modlitbách vznáší nad zemí, později proslula jako Svatá Anežka Česká. Von Gör­res uvádí řadu dalších jmen světců, kteří se údajně dokázali z nevysvětlitelných důvodů vznášet. Mezi nimi jsou například sv. Ambrož Sensedonio, sv. Filip z Néri, sv. Terezie z Avily, sv. Tomáš Akvinský, sv. Sa­viour z Horty, sv. Tomáš z Vilanovy, sv. Kateřina ze Sienny a mnozí další.

20120316-marie-terezie_240_296Německý politik, filosof a okultista, Lazar Baron von Hellenbach, zmiňuje ve své knize Eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes, že byl za vlády císařovny Marie Terezie její manžel František Štěpán se svými dvořany svědkem zvláštního případu levitace člověka. Německý filosof, spisovatel a okultista, baron Carl du Prel, zachytil v jedné ze svých knih příběh o této tajuplné levitaci. Za dob vlády císařovny Marie Terezie působil v Rakousku jistý mystik jménem Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle dokáže vznášet nad zemí a ve vzduchu může volně setrvat nejméně po dobu čtvrt hodiny. Podle záznamů barona du Prela pozval rakouský panovník mystika na svůj dvůr, aby zde ověřil jeho troufalá tvrzení. V knize du Prel píše: „Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho zavěsil váček se sto dukáty. Ty si měl Schindler ponechat, pokud se mu je podaří bez jakýchkoli pomůcek ze stropu sundat.“ Rakouský okultista v knize dále uvádí: „Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peněženku uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu.“ Podle Hellenbacha tyto jevy přitahovaly pozornost členů císařské rodiny, ovšem svědectví o tomto případě není mnoho.

11Daniel Dunglas Home Home se narodil v Edinburghu ve Skotsku v březnu 1833, své duchovní nadání údajně zdědil po matce a začalo se u něj projevovat již v útlém věku. Když byl malý Douglas ještě v kolébce, jeho matka říkala, že se jeho kolébka houpe sama od sebe, jako by s ní pohybovala neviditelná ruka. Ve věku čtyř let údajně přesně předpověděl smrt svého bratrance. V devíti letech odcestoval do Ameriky ke své tetě, která žila v Conecticutu. Jeho zdraví však bylo chatrné a lékař u něj diagnostikoval tuberkulózu. Home kvůli svojí nemoci nemohl žít jako většina ostatních chlapců, a tak si čas krátil procházkami v lese nebo čtením Bible. Home se svěřil příbuzným, že jej stále obklopují duše mrtvých lidí. U Homeho se po čase začaly projevovat zvláštní schopnosti, které předváděl na spiritistických seancích. Home přesouval stoly a židle a další objekty pomocí neznámé síly, přijímal zprávy od mrtvých čtením z karet, a někteří jeho příznivci říkali, že mohl zmenšovat velikost svého těla.

Do pozornosti široké veřejnosti se dostal v srpnu roku 1852, kdy byl pozván na spiritistický večírek uspořádaný bohatým výrobcem hedvábí Wardem Cheneyem z Connecticutu. Na místě byl přítomen vydavatel listu Hartford Times F. L. Burr, jehož úkolem bylo údajně najít proti spiritismu všeobecné usvědčující důkazy a zvláště proti Homovi, který v té době měl jako spiritista vynikající reputaci. F. L. Burr po zážitku z večírku napsal článek, který ohromil širokou veřejnost: „Najednou se Home zvedl od podlahy, aniž některý z přítomných tušil, co se bude dít. Ještě jsem ho držel za ruku, když jsem najednou viděl jeho nohy, které se vznášely třicet centimetrů nad podlahou. Třásl se vzrušením po celém těle. Vykazoval zmatenou směs pocitů – zvýšený strach a vytržení Homea roztřásly a v daném okamžiku vypadal, že nemůže vydat ani slovo. O něco později se snesl dolů, a pak opět nahoru. Na potřetí dosáhl stropu a dotkl se ho rukama a nohama.“ Home se brzy stal známým a předváděl své umění na četných večírcích. Po čtyřicet let ukazoval svůj dar tisícům diváků, mezi nimiž byli takoví slavní lidé, jako William M. Thackeray, Mark Twain, Napoleon III, známí politici, lékaři a vědci. Žádný z nich Homeho neobvinil z podvodu.

21Uznávaný britský fyzik William Crookes (1832 – 1919), který levitaci Daniela D. Homa zkoumal při více než padesáti příležitostech, rezolutně tvrdí: „Události, které bych zde chtěl dosvědčit, jsou mimořádné a velmi odporují zakořeněným základům věd, mezi jiným všudypřítomnosti a neustálé účinnosti gravitační síly. Když si vzpomínám na události, jejichž očitým svědkem jsem byl, vzniká v mém duchu rozpor mezi rozumem, který prohlašuje tyto události za nemožné, a jistotou, že mne mé oči nezklamaly.“

31V prosinci 1868 předvedl Home svůj pravděpodobně nejslavnější výkon v domě Lorda Adare. Podle očitých svědků během večera vstoupil Home do transu a plul vzduchem ven z okna v třetím poschodí a zpět se vrátil dalším oknem. Tato událost se odehrála před třemi bezúhonnými členy Londýnské vysoké společnosti, lordem Adare, jeho bratrancem kapitánem Charlesem Wynnem a jistým panem Lyndsayem. Kapitán Wynne napsal o své zkušenosti s Homeho levitací: „To, že Home vyšel ven z jednoho okna a druhým se vrátil, můžu odpřísáhnout. Každý, kdo mě zná, ví, že jsem se nemohl stát obětí nějakého podvodu, nebo přeludu.“

Zdroj: http://www.velkaepocha.sk/2012031919297/Historie-levitace-III.-Nejvyznamnejsi-levitator-19.-stoleti-Daniel-Dunglas-Home.html