Kdo stojí za úpadkem člověka? Náboženské texty se zmiňují o entitě, které bylo dáno mnoho jmen. Spisovatel J.R.R. Tolkien jej popsal jako Saurona anebo Melkora. Bible se zmiňuje o hadovi, který svedl člověka z ráje. V naší minulosti se také objevuje mnoho náboženských svitků popisujících Bohy, jak mezi sebou válčí hroznými ohnivými šípy – moderními zbraněmi. V Mahabharátě dokonce Bohové instruují člověka, aby tyto zbraně použil jen proti nepřátelům – Bohům, a nikdy ne proti člověku. V řecké mytologii se rovněž nachází celá hierarchie božstev a polobohů – kříženců těchto mocných bytostí. Je jasné, že člověk se už celá tisíciletí ocitá v jakémsi kolbišti mimozemských vlivů, které se ho snaží z nějakého důvodu ovládnout nebo naopak osvobodit.

A toto se událo v historii mnohokrát. Křížení jakési cizí rasy s lidskou tedy není nic nového. Mnoho dnešních tzv. únosů do UFO nám dává plné právo se domnívat, že ono křížení stále pokračuje. A to nejen křížení s lidmi, ale i s jinými druhy jako jsou krávy, koně, psi a další. Tato zvířata jsou nacházena celé dekády let podivně zohavená naprosto přesnými chirurgickými zákroky za pomoci laserových nástrojů.

Vždy je z nich vyňata konkrétní část – nejčastěji pohlavní orgány. Vzpomeňme si na staré záznamy o křížencích napříč celou zeměkoulí. Vždyť se mýty nejrůznějšími kentaury, Mínotaury, nágy a dalšími potvorami jen hemží. Pokaždé jsou to kříženci 2 nebo více různých druhů. Existují reálně dochované záznamy o těchto bytostech. Otázkou zůstává, proč se tyto experimenty stále provádějí a proč nejsou nějak eliminovány? Jaká civilizace může být tak houževnatá? Podle mě tito cizinci operují v jiné časové rovině a tudíž není pro ně problém obsáhnout pozemské tisíciletí za úplně jiné časové období. Neprožívají čas jako my, ale mají naprosto odlišné „biologické/robotické“ nastavení. Toto zvláštní nastavení se také projevuje tak, že tyto bytosti nemají schopnost stvořit cokoliv nového a originálního. Jejich dílo je vždy jakási nevydařená kopie. (Podrobně o tom mluví David Icke v přednášce: https://www.youtube.com/watch?v=SWqccrYX7WI) Jde o to, že tyto bytosti (ještěři/biblický had?) mají enormní zájem o zkřížení člověka s jejich DNA. David Icke hovoří o tom, že ony člověku závidí jeho schopnost tvořit, protože ji samy nemají. Zdá se tedy, že se snaží tuto schopnost získat tímto křížením DNA (což je asi nemožné).

Jejich vůle spočívá v tom, že rovněž chtějí člověku tuto schopnost odebrat převzetím kontroly nad jeho jednáním. To znamená, že chtějí absolutní kontrolu nad populací bez výjimek. Nejdříve vaší aktivity, pak vašich názorů a postojů a nakonec myšlenek. To způsobí paralyzování lidí. Nevíme přesně proč to vlastně dělají, ale zdá se, že jejich potrava není hmotná. Jejich těla nemají tělesné otvory, které by byly přizpůsobeny stravě. Vzhledem k tomu, co víme, se můžeme domnívat, že se živí typem negativní energie, která je obsažena ve strachu a dalších negativních emocích. Důvod, proč nás chtějí spoutat, je prostý – bojí se o svůj zdroj potravy. Velmi dobře je to znázorněno ve filmu Matrix. Člověk má něco, čeho se bojí. Je to jeho potenciál, který pokud se rozvine, dokáže vibračně zcela odstoupit z jejich dosahu. Nevýhoda člověka je v tom, že o tom neví. Ještě před pár dekádami by neměl šanci se to dozvědět, ale v dnešní době máme jedinečnou příležitost objevit svůj ohromný potenciál síly.

Tyto entity rovněž operují v nejvyšší sféře politiky, armády a dalších lidských institucí. Říká se tomu pokrevní linie a mnohdy i tajné společnosti. Existuje zde domněnka, že různé „frakce“ proti sobě navzájem bojují a že o nadvládu nad člověkem usiluje více těchto linií.

Pokud jsem zmínil, že na Zemi došlo k prehistorickým válečným konfliktům, museli zde být nějací další, kteří se snažili lidstvo bránit. Bohužel se zdá, že pokaždé se lidstvo znovu propadlo do úpadku. Díky náboženství se pak do člověka zakořenila jistá „kolektivní vina“ a on se stal více náchylný k manipulaci. Tito vesmírní přátelé, kteří se nás snaží bránit, jsou zde i dnes a mají v současnosti hodně práce. Vyzkoušeli už mnoho způsobů, jak tyto vetřelce zlikvidovat. Přes fyzickou konfrontaci (Mahabharáta; Pán prstenů – tato kniha je přepisem starých severských legend Sillmarilquenta a dalších) až k současným agrosymbolům (kruhy v obilí), ve kterých se snaží probudit lidstvo s letargie a hypnózy. Používají symboly stejně jako druhá strana a dá se tedy hovořit o jakési podprahové válce o lidskou záchranu. V některých agrosymbolech jsou zakódovány zprávy, které se podařilo rozluštit. Asi nejvíce výmluvný je tento.

Tyto pokročilé vesmírné civilizace, které se vymanily z vlivu nízkých bytostí, nám chtějí pomoci ke stejnému kroku. Vídí náš ohromný tvůrčí potenciál a chtějí nám pomoci ho uvolnit. Našimi kleštěmi jsou strach a obavy – naučené konvence nesvobody, a pak také sobeckost a egoismus, který se stal společenskou normou a v současném systému dokonce ceněnou komoditou. V současnosti jsme právě v krizovém momentu, kdy se rozhodne, zda budeme plně zotročeni anebo naopak plně svobodní. Tato volba ale záleží na nás a nestane se tak ze dne na den, nevyskočíme do jiné dimenze za skvělým světem jen tak. Musíme pochopit celou realitu a VĚDOMĚ si vybrat cestu své záchrany. Nepřiletí zástupy UFO a neodvezou nás na krásnější planetu – a jestli ano, pak to nebudou ti dobří. Existuje ještě jeden způsob, jak nám naši vyspělejší bratři poskytují podporu. Jsou zde v lidské podobě a uvědomění.

Dobrovolně se na naši planetu narodilo mnoho ze „starších bratrů“. Třeba jste to právě vy, kdo čtete tyto řádky. Musíme si jen dovolit si na vše rozpomenout. Musíme se v těchto tělech řídit pouze srdcem a naším svědomím. Nezapomínejte na dnes dobře známé elfy, o nichž se píše i v Pánovi prstenů. Epos končí věkem lidí, kdy elfové opouštějí Středozemi a přenechávají po porážce Saurona správu na lidech. Tito elfové jsou našimi bratry, protože dříve zde žili po našem boku. Pomůžeme jim s naší vlastní záchranou?

Text: Jan Frolík


Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/historie-cloveka-a-jeho-upadek/