Fulcanelli, tajemný pseudonym patřící pravděpodobně francouzskému alchymistovi a autorovi, kterému rozumí jen zasvěcení a jehož existence stále není stoprocentně potvrzena.

fulcanelliFulcanelli se narodil roku 1839 a naposledy byl spatřen v roce 1953. Už od mládí se mu dostávalo všeobecného a hlubokého vzdělání; vyznal se v alchymii, umění, historii i jazycích. V roce 1916 se stal učitelem Eugèna Canselieta. Později přibral ještě dva studenty. Jeho hlavní snahou byla legendární přeměna olova ve zlato, což se mu podle legendy povedlo.

Je možné, že pseudonym Fulcanelli užíval sám Canseliet. Fulcanelli měl mít velkého učitele, který se jmenoval Basil Valentine (zde nám přímo nesouhlasí letopočty, Basilius Valentinus byl totiž velkým alchymistou 15. století. Buď se dožil až Fulcanelliho doby, cože není příliš pravděpodobné, nebo jeho dílo i po tolika letech Fulcanelliho inspirovalo).

Fulcanelli nežil absolutně v ústraní, scházel se s evropskými vědeckými špičkami, diskutoval s nimi o možnostech atomové fyziky i o svých chemických objevech.

Ve 20. a 30. letech 20. století se nacisté v Německu usilovně pokoušeli vyvinout jaderné zbraně. Fulcanelli, se svými nepřebernými znalostmi alchymie, to znamená chemie i fyziky, se jim mohl hodit, byl prý proto pronásledován. Druhou světovou válku se mu podařilo přežít, kompletně zmizel ze všeobecného povědomí po osvobození Paříže. Všechny pokusy o jeho nalezení ztroskotaly; někteří světoví představitelé byli frustrováni, protože pořád chtěli využít jeho znalostí, jiní si však oddechli – kdyby se totiž Fulcanelli našel, mohl by být například mučením donucen k vynalezení hrozivých zbraní hromadného ničení.

Fulcanelli je autorem dvou knih: Le Mystère des Cathédrales (The Mystery of the Cathedrals) a Les Demeures Philosophales (Dwellings of the Philosophers). Obě knihy jsou psány velmi vzdělaným, avšak tajemným způsobem, plné latinských a řeckých odkazů, kreseb, dvojsmyslů, alchymistických symbolů nebo zmínek o významných filozofech. Třetí kniha, Finis Gloriae Mundi (End of the World’s Glory), byla také připravena k vydání, ale Fulcanelli byl přesvědčen, že ještě není ten pravý čas, a tak kniha vydána nikdy nebyla.

A teď k tomu, proč bývá Fulcanelli spojován s proroctvími o konci světa. Ve své knize The Mystery of the Cathedrals prohlašuje, že vyluštil tajemství symbolů, které svobodní zednáři vkládali do svých staveb. Podle něj si zednáři byli dobře vědomi, že přijde nějaká globální katastrofa, a tak její trvalou hrozbu zakódovali do ozdobných fasád gotických katedrál a chrámů po celé Evropě.

Je také první, kdo se zmiňuje o podivuhodném kříži v Hendaye.

Zdroj: http://konecsveta2012.cz/vestci-a-proroctvi/fulcanelli/