Vědecká komunita má rozdílné pohledy na téma obrů. Existence člověka gigantických rozměrů je něco, co musí být ještě potvrzeno vědou hlavního proudu. Na druhé straně, existuje nespočet písemných záznamů, knih a studií provedených lidmi, kteří považují existenci obrů jako vědecký fakt spíše než fikci. Někteří věří, že důkazy k podpoře tohoto tvrzení se staly obětí potlačování, protože by to odporovalo konvenčnímu evolučnímu příběhu.

image

Podle mnoha autorů a zpráv, byly po celém světě nalezeny obří kostry, ale bohužel byly rychle ukryty před zraky veřejnosti. Pokud je to pravda, proč nám to tají?

Naštěstí pro nás, ne všechny důkazy leží pod prachem v muzejních sklepeních nebo vládních skladech.

Jedením z těchto příkladů je obří stopa v Jižní Africe, která se nachází nedaleko města Mpaluzi. Tato více než metr dlouhá stopa obtištěná ve skále vyvolala mnoho otázek mezi věřícími i skeptiky. Stopa jistě vypadá skutečná a poměrně stará. A co je ještě více překvapující, je věk geologické formace, kterou stopa obsahuje: někdy mezi 200 milióny až 3 miliardy let.

Podle fosilních důkazů, Adelobasileus, první primitivní savec pobíhal po lesích triasu před asi 225 milióny lety. Nedávné objevy moderních hominidů a existence jihoafrické obří stopy jistě dokazují kontroverzi, protože nezapadají do konvenční časové osy.

zakazana archeologie

zakazana archeologie 2