image3Fyzikové tvrdí, že mohou mít důkaz o vesmíru jako počítačová simulaci. Je to vůbec možné? Vytvořili umělé počítačové simulace vesmíru a vypadají stejně, jako ten náš…

Dlouze navrhovaný a zamýšlený experiment, provedli dva experti na filozofie civilizačních kultur. Poukazují na to, že jakékoliv civilizace dostatečné velikosti a inteligence, mohly vytvořit simulaci vesmíru, pokud by to bylo v jejich možnostech.

A protože je zde možnost vytvořit mnohem více simulací (v rámci nastavené simulace) než skutečných vesmírů, je tedy více než pravděpodobné, že náš svět je umělý.

To potvrzuje i tým vědců z univerzity v Bonnu (Německo), který o “Silas Beane” dlohodobě diskutuje. Na základě zjištěných skutečností, může být vesmír opravdu umělý.

V článku s názvem “Omezení na vesmír jako numerické simulace”, poukazují na to, že současné existující simulace vesmíru, jsou velmi slabé a malé, jelikož jsou omezeny limity fyzikálních zákonů.

Technology Review vysvětluje: “Problémem všech simulací jsou známé zákony fyziky. Pokud  se však  přeneseme do diskrétní trojrozměrné mřížky, uvidíme zřetelný pokrok v krocích i v čase.”

To v podstatě znamená, že v simulaci by počítač nastavil přesné meze. Například, částice energií mohou být  naprogramovány.

Tyto limity by ovlivňovaly a omezovaly pouze ty, kteří žijí uvnitř. V podstatě se ukázalo, že něco, co vypadá stejně jako tyto limity, ve skutečnosti neexistuje.

Například, Greisen-Zatsepin-Kuzmin ve zkratce GZK – hranice energie jsou známé, mohou však obsahovat částice kosmického záření. To je způsobeno interakcí s reliktním zářením. Ale “Beane” a CO jsou na papírě. Argumentují tím, že vzor tohoto pravidla zrcadlí to, co byste mohli očekávat od počítačové simulace.

Samozřejmě, tímto bodem se současná věda docela složitě prokousává. Nejlépe by bylo, aby si každý sám na sobě vyzkoušel tyto myšlenky, aby získal úplné informace.

Základní dojem je zajímavý!

Jako vězni uzavřené buňky, nemůžeme nikdy být schopni vidět “zdi” našeho vězení. Díky fyzice je můžeme být schopni pouze slyšet a dotknout se jich…

Zdroj: http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/10/11/physicists-may-have-evide_n_1957777.html#slide=1160597