image19
image18RM: Drunvalo Melchizedek vzdělával lidi po celém světě o povaze geometrie jako univerzálního principu, který podporuje život na Zemi a jinde, po desetiletí. Dělal tak prostřednictvím svých seminářů Flower of Life. Dnes byl Drunvalo zavolán domorodými staršími z celého světa, aby jim pomohl dostat skutečné poselství ohledně tohoto závažného období do světa. Věří, že je důležité, aby lidé pochopili, že můžeme změnit výsledek v náš prospěch prostřednictvím našeho vlastního vědomí.

RM: Takže tentokrát jste se vydal na skutečné dobrodružství, a je to dobrodružství, které se odehrálo asi před 25 lety ve vaší nejnovější knize Had světla. Je zjevné, že na dlouhou dobu nyní nezpomalíte, protože jste dal do pohybu spoustu energie tím, že jste v podstatě odhalil některé události, kterými jste prošel – zasvěcení po celé planetě. Rád bych promluvil o této knize a pak se přesunul dále k tomu, co nás čeká ve velmi blízké budoucnosti. Můžeme mluvit trochu o tom, proč jste se rozhodl konečně odhalit všechny věci, kterými jste prošel po celém světě v rámci těchto pozemských rituálů s domorodými lidmi? Téměř nikdo neměl pozvánku do kruhů domorodců, jako vy.

DM: Byl to skutečně můj vydavatel, protože když se podívali na vše, co bylo možné – existuje spousta knih, které jsou možné – tak tato je tak trefná pro tento okamžik, pro právě nyní. Byli to oni, kdo mne požádal ji vytvořit (knihu). Zprvu jsem se kvůli tomu cítil trochu podivně, protože to bylo velmi osobní. Pak mne k tomu umluvili a já řekl dobrá, tak dobrá.

Když je nyní hotova, mění se to – domorodí lidé tuto knihu četli. A tak na ní reagují, a reagují velmi pozitivně, ale s více energie, než kdy předtím viděl. To, co se stalo od vytvoření rukopisu této knihy, se začalo dít – začalo se to vlastně dít v červnu 2007, v červenci 2007, předtím, než byla zveřejněna, tak se to začalo zrychlovat. A tak je to dobré; je to dobrá věc. To, co se děje v těch světech, je klíčové pro to, co se děje v našem světě. Lidé to skutečně nechápou. Víte, rád bych uvedl malý příběh, abych se pokusil vysvětlit, proč je domorodý svět tak důležitý.

RM: Prosím.

DM: Protože většina lidí jen říká: „Ach, jsou to primitivové. Nic neznají a je to zbytečné a nemá to žádný efekt na tento nový technologický svět.“ Ale to není to, co vidíme v posvátném geometrickém světě, což je svět podkládající vše, v čem jsme. Pod naším světem jsou geometrické vzory. Když zajdete do životních forem založených na uhlíku a geometrie za tím, pak je tam něco, co je velmi jasné, když biologická forma expanduje do vyšší úrovně vědomí, což nemohou udělat, dokud nejsou spojeni s minulostí. Můžete to vidět na růstu rostlin. Rostliny velmi často používají Fibonacciho řadu, což je 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… (sečtěte předchozí dvě čísla, jejich součet je pak dalším číslem v řadě, číslo přidané k číslu před ním je dalším číslem v řadě). Ale co to skutečně je, když vezmete tři jednoduchá čísla jako 3, 5 a 8; prostě se 5 přičte k 3 a dá to 8. Tímto způsobem mnoho rostlin zvětšuje své listy. Vůle začíná jedním listem, pak jedním, pak dvěma, pak třemi, pak pěti, pak osmi. Rostlina neví, kam to bude pokračovat; je mimo to. Ale pak si to spočítá a ví, kam jít, což je osm.

Symbolismus je přesně stejný, jako u lidského vědomí. Pokud se nespojíme s naší starodávnou minulostí – tedy vzpomínkami, moudrostí všeho, co se stalo, a nepřičteme to k naší současné technologické expanzi, budeme ztraceni. Nebudeme mít představu, kam jdeme, a nebudeme schopni to přežít. Je jasné, že jsme to nepřičetli, a zabíjíme naši planetu. Zabíjíme ji rychle. Ale pokud bychom přidali onu moudrost pochopení, jako koncept sedmi generací – nikdy nedělat nic, co by ovlivnilo sedm generací po sobě –pokud bychom tento druh věcí pochopili, a ty byly začleněny do naší cesty nyní, pak bychom věděli, kam jdeme, věděli bychom, co dělat, a expandovali bychom ve vědomí způsobem, který by byl bezpečný a použitelný.

RM: To je pravda. Jeden rozhovor, který jsme udělali, byl skutečně překvapivě osvěžující. Bylo to s mužem jménem Shlomo Shoham, který byl v izraelském parlamentu, a v té době měl dohlížecí výbor. Již z tohoto postu odešel. Ten byl obsazen spoustou mladých právnických uch. Celým jeho účelem bylo ohodnotit každý kousek legislativy, který přes ně musel přejít. Ohledně jeho dopadů na sedm generací dopředu, což je poprvé, kdy jsem skutečně viděl použití této zásady v moderním světě, ale je to něco, co je vlastní domorodým kulturám. Takže je to součástí morfogenických polí Ruperta Sheldraka, vše je stavěno na minulosti.

DM: Ano, je, a my jako planeta to nyní ignorujeme. Je to jako genocida. Pokoušíme se zbavit se toho. Pokud bychom se toho zbavili, náš život by skončil. Z mého pohledu bychom to nikdy nezvládli; již bychom nikdy nebyli schopni provést expanzi do další úrovně vědomí.

RM: To je pravda, a zdá se, jako bychom byli na ožíračce poslední minuty od každé úrovně, kdy se pokoušíme odvrátit nevyhnutelné, což je zodpovědnost pro to, co bychom měli zdědit v budoucnosti.

DM: Jo, víte, že „my“, technologický svět, jsme si mysleli, že se to nestane po dlouhou dobu. Mysleli jsme si, že se to nestane, dokud nedosáhneme asi 12 až 14 miliard lidí na světě. Není to pravda; děje se to při polovičním počtu. Ropa již překročila 123 dolarů za barel a následky, kam to vede, jsou obrovské. Naprosto obrovské.

RM: Jo.

DM: Nemuselo by to tak být, pokud bychom jen žili své životy jinak. Takže právě teď domorodí lidé v podstatě používají mne, aby to dostali do světa, aby se pokusili dostat své chápání ven, protože vnímají, že je to zásadní. Dokonce i u proroctví Hopi věděli, že s ním musí do OSN a říct jim tam tyto věci, což udělali. Ale nic to nezměnilo.

RM: Můžeme mluvit o knize a tak trochu ji přelétnout, protože je toho moc, co je třeba v tomto rozhovoru rozebrat, a pak budeme pokračovat dále. Ale účelem jejího napsání způsobem, kterým jste to udělal, o kterém si myslím, že bylo od vašeho vydavatele skvělé navrhnout, je, že jste tam velmi osobní. A je to zábavné; je to zábavné, vzrušující, inspirující cesta. Takže můžete trochu prolétnout to, co se původně stalo, co vás přimělo kontaktovat se s domorodými lidmi a vybrat si počáteční místo?

DM: To je jednoduché. Můj poslední život; pamatuji si z něj každou minutu, každé vyslovené slovo, každý čin, který se odehrál. Narodil jsem se v Taos Pueblo. Takže těsně předtím, než jsem zemřel v Taos Pueblo, mi přenechali dlouhý seznam – pokud bych ho sepsal, bylo by to několik stránek věcí, které jsem musel udělat, když jsem se dostal sem do tohoto těla. A byl jsem u nich zpátky – nebylo to dokonce ani v této knize. Vrátil jsem se k nim a oni to poznali. Znali mé jméno, což bylo Gioni, věděli o mne vše, řekli mi celé naše příběhy, a já již znal je. Pak jsem musel začít s tím seznamem a projít seznamem mi zabralo 14 let, a udělal jsem všechny ty věci, až na jednu. Existuje jedna poslední věc, která se nestane dřív, než na samém konci.

RM: Můžeme se posunout na tom seznamu více vpřed?

DM: Ne, to je osobní pro kmen. Myslím, že jsem dokonce musel pohřbít jisté lidi do země, a věci. Byla toho spousta, co věděli – to bylo v 90. letech 19. století, kdy byl seznam vytvořen. Věděli vše, co mělo přijít v budoucnosti.

RM: Chápu.

DM: Součástí toho bylo, že jsem měl pomoct dalším domorodým kmenům po světě v této době. Takže tak nějak nemám na výběr. Musím to udělat, protože je to moje dharma; je to to, co musím udělat ve svém životě. Musím prostě zůstat v jistých vibracích, které mne naučili. Dokud to budu dělat, ty kmeny to budou akceptovat.

RM: Ale výzvy k vám přišly neobvyklým a neočekávaným způsobem, a pak jste vyrazil. Poslechl jste, koupil si letenku a ukázal jste se.

DM: Jo, a stále to nyní probíhá, a ještě se to zrychlilo. Ale příběh, který je za tím, pohyb kundalini (poznámka: jako celé energie Země, ne jak je spojováno s čakrami) z Tibetu do Chile a dokončení mřížky kolem Země – spousta lidí o kundalini nemluvila, protože to bylo drženo v tajnosti. Ale mřížka, která je kolem Země, která je v knihách a je si vědoma spousta lidí. Mimochodem, zrodilo se to do světa na den zatmění, letošního 24., 25. nebo 26. ledna. Takže k početí této mřížky došlo před 13,2000 lety – k jejímu početí, a zrození trvalo asi měsíc. Bylo to mezi zatměním měsíce v lednu, kdy stín procházel přímo nad polynéskými horami, a tehdy jsme byli v Moorea, kde se to odehrálo, se všemi staršími. A konečný okraj zrození byl zde v Sedona, kde stín procházel přímo nad Sedona. A tato mřížka je nyní živá a vědomá. To mění vše.

RM: Mluvme o tom – co to znamená, jaké jsou implikace.

DM: Tak velké, jaké mohou být, přibližně. Kundalini se musela pohnout první, a pohnula se a bylo to na místě v Chile někdy v r. 2002. Prošla Panamou v r. 2001, ale prošla celou severní Amerikou a konečně se usadila. Tam těchto 112 kmenů sedí v kruhu, jsou tam ještě stále, drží ono místo, protože pro ně je to nanejvýš posvátná věc za tisíce a tisíce let.

RM: Vraťme se trochu před mřížku a mluvme o tom, že kundalini byla přítomná v Tibetu, a co to v historii znamenalo, a co to znamená nyní, když se posunula přes půl světa.

DM: Když se přesunula do Tibetu, bylo to před 13,000 lety. A Necalové, vysoké kněžstvo Atlantidy, jejich část tam odešla. Zbytek, mimochodem, odešel do Karibiku spolu s Mayi, a odešli do malé oblasti, která se nyní nazývá Santa Marta, v Kolumbii. Ti lidé se nazývají Kogi, Arwako, Weewa a Conquarnos. Ale jsou to původní Necalové z Atlantidy, a řekli mi to, z očí do očí.

RM: To shledávám fascinujícím!

DM: Šéf Mayů, Don Alejandro, mi to také řekl, tváří v tvář, že jsou také z Atlantidy. Rovněž tak Hopi. Řekli stejnou věc. Takže historii je třeba předkládat v novém světle toho, kdo jsou, a odkud přišli. Všichni jsou spolu provázáni.

RM: Správně.

DM: Mají se sejít a setkat se od té doby vůbec poprvé – no, ne vůbec poprvé. Setkali se v Guatemale, ale ne na setkání, kde skutečně probírali, jak by spolu fungovali.

RM: Dobrá. Je zde další proud. Trochu ho probereme.

DM: Je jich spousta.

RM: Takže Tibet před 13,000 lety?

DM: V době, kdy začali Sumeřané, což považujeme za počátek moderní kultury, asi před 6,000 lety, Necalové již byli v západním Tibetu a postavili pyramidu a seděli tam a čekali na zbytek nás. Používali tu energii pro vlastní osvícení. Nakonec se stali Tibeťany, či tím, co nazýváme Tibeťané. Jistě, došlo tam k přílivu z Indie a dalších míst, ale původní skupina tam stále byla.

RM: Uchovávali znalosti dlouhou dobu.

DM: Uchovávali znalosti toho, co bylo před naší historií. Celá naše historie lidstva je stará něco více než 200,000 let, asi 200,200 let dlouhá, kdy jsme se zrodili. Přicházelo to z Afriky přes Gondwanu, přes Lemurii do Atlantidy, a pak do tohoto současného světa, ve kterém nyní jsme.

RM: A teď s centrem kundalini – s tou energií přesunující se z Tibetu – jak to ladí s fakty všech těch tragédií, které postihly tibetský lid?

DM: Je to spojeno. Na to upozorňujeme v knize. Když se kundalini začala hýbat, dokonce i předtím, Pachamama v Číně se pokoušela tu část rozbít, protože ze skutečně hluboké úrovně nyní potřebuje být zastavena a spuštěna znovu. Takže dokonce i nyní v Indii, pokud byste si udělali nějaký výzkum, tak zjistíte, že téměř všichni Ašramové jsou tam nyní napadáni. Pokouší se je rozdělit a rozbít. Část z toho přichází od vlády, část z jiných úrovní. Takže dochází k útoku na celý spirituální region. Dokonce i v Číně – Číňané nyní jdou po taoistech a mistry Qi Gong a všem dalším, pokoušejí se je zastavit.

RM: Takže je to přirozený vedlejší účinek toho, že se energie posunula, nebo co je to?

DM: Zdá se to tak; řekněme to tak. Zdá se, jako by existoval hluboký odpor k zastavení toho všeho tam. Na druhé straně světa, v Chile a Bolívii a Peru a v okolních zemích, to má zcela odlišnou stránku. Lidé nyní propagují spiritualitu a pomoc k ní. Šamani v Peru, dokonce již před 10 lety, určitě před 15 lety, museli být tajnůstkáři; museli být velmi opatrní, protože lidé jim nechtěli umožnit být tím, kým byli. To vše je nyní pryč. Dosáhli podpory od všech. Je jim říkáno, aby si pro to šli.

RM: Takže jak rychle se to zavírá dole v Indii a Tibetu, otevírá se to tam.

DM: Je to tam zcela otevřené.

RM: Dobrá, takže s tím hnutím, kterému se dostalo zrodu, jak říkáte, koncem ledna tohoto roku – konečná formace – řekněme si, co to znamená, když byla mřížka opět plně utvořena.

DM: Nyní, když byla plně utvořena a zrozena – je to lidské vědomí – prošlo početím; prošlo zrozením, a nyní je dítětem; je to živá věc; je to živé pole, které je kolem Země. Znamená to to, že lidé, kteří se pokoušeli dělat svoji práci, jejich dharma – ať je to cokoliv – cokoliv se pokouší udělat, cokoliv to je – existoval k tomu jistý odpor, protože věci nebyly dokončené. Nyní jsou dokončeny. Musíme rovněž být na jiné planetě, protože vše bude spirituálně velmi rychle akcelerovat. Bude to zkrátka stále pokračovat, a nezastaví se to. Není nic, co by to mohlo zastavit. Vlády se to pokoušely zastavit; udělaly spoustu různých věcí, aby se pokusily zastavit to dřív, než se to zrodí. Pokoušely se to zabít. Pokoušely se zabít tuto živou věc. To dělali ve francouzské Polynésii před několika lety, bouchali tam v oceánu neutronovými bombami.

V podstatě je nechávali vybuchovat přímo na ose samotné mřížky, a doufali, že to mřížku zničí. Ale, jak zjistili, ne, jen se stala silnější a mocnější.

Takže nyní se to děje, a nyní nemá svět jen pouhou příležitost – je to příležitost – ale lidé, kteří se soustřeďují na spirituální život, na svém dechu a svém spojení k veškerému životu, všude, pokaždé, kdy se pokusí ve světě něco udělat, tak to prostě bude světem podpořeno; stane se to silnějším a snazším, a tato strana života bude stále růst, dokud nebude skutečně silná – mnohem silnější, než vlády a náboženství a vše ostatní, co jsme vyvinuli dříve.

RM: No, to je důležité; to je dobré; je to velmi dobré. Promluvme si o tom a bavme se o tom, co Mayové, Hopi a někteří další domorodí lidé, se kterými jste se za ta léta setkal, mají říct k tomuto transformačnímu období v příštím roce, nebo dvou. A chci jen dodat něco z minula: pro ty lidi, kteří zatím knihu nečetli, toto vaše dobrodružství, jak tomu říkám – je to v podstatě spirituální odysea, která vás skutečně zavedla do domorodých oblastí po celém světě, o kterých ani nevíme, se skupinami shromažďujících se lidí, co jste tam byl, než jste se tam dostal, často.

DM: Mnohokrát.

RM: A pak se lidé objevili, přesně, jak bylo řečeno. Pak byl odhalen obřad a účel toho, že tam jste. Jakou skvělou práci poslouchání jste odvedl.

DM: Skutečně, jsem jen používán, a to je v pořádku. To je můj účel – chápu to, a oni to chápou. Nepokouším se stát se součástí těchto kmenů či čehokoliv dalšího. Někdy mne přijmou do svých kmenů, ale vím, co jsem. Jsem běloch; jsem zde; dělám toto. To se prostě stalo. Vlastně to ani nebylo zamýšleno jako příběh. Bylo to zamýšleno tak, aby lidé pochopili, co se ve světě děje, a že existují skutečně pozitivní věci, které se dějí.

RM: Ano, a skutečně to uvádíte; uvádíte to po krocích, rok za rokem.

DM: No, nemyslím, že to dělám já, ale…

RM: Bytosti, které s vámi pracují, jo.

DM: Je to matka Země a ta vybírá jisté lidi, aby udělali jisté věci, a to by mohlo změnit zítřek. Chápu to.

RM: To nás přivádí k dnešku, a je to to, co o tom řeknu, protože všichni si mohou vzít výtisk a uvidět, co bylo již dáno na místo, a pak se stane velmi jasným, na konci této knihy, na co se připravujeme. Ale dostal jste informace od domorodých starších, a má to co dělat s tím, co přijde příští rok, za dva roky. Není to 2012; není to dokonce ani tak daleko.

DM: Ne.

RM: Můžete se o to s námi začít dělit, protože diváci, kteří vás nyní sledují, všichni z nás, si volíme být součástí řešení, a volíme si se připravit.

DM: Jo, to je dobré. Samozřejmě. Kniha byla poskytnuta vydavateli v červnu 2007; v červenci 2007 šéf mayského národa přijel sem, do Sedona, a požádal o setkání. Dovolte mi trochu vysvětlit, kdo to je. Mayové žijí ve třech zemích: Mexiku, Belize a Guatemale. Existuje 440 kmenů, každý z těchto kmenů má zvoleného staršího, který je reprezentuje, a těchto 440 starších tvoří koncil, což je Mayský koncil. Pak si jednoho z nich zvolí za svého prezidenta, či šéfa svého koncilu, a tím je Don Alejandro Cirilo. Je to mayský šaman 13. generace a kněz. Bylo to v jeho rodině velmi, velmi dlouhou dobu, a reprezentuje mayské myšlenky a chápání velmi dobře. Chápu, proč ho zvolili; je čistým člověkem na těch úrovních.

Přijel sem se svoji ženou, Elizabeth, a požádali o setkání, takže jsme se sešli. Neměl jsem představu, co chtěl. Řekl, ze všeho nejdříve, že mluvil o všem, co bylo o nich napsáno po celém světě, všech věcech, které víme, včetně mayského kalendáře, a všem od Jose Agualas a mnoha univerzit, dokonce i vlád, které napsaly věci, a o všech možných výzkumnících a lidech, ale ani jedno slovo nepřišlo od nich – oficiálně nenapsali ani jediné slovo za 526 let.

Takže vše – dokonce i jejich historie v historických knihách říká – nesouhlasí s tím; nesouhlasí skoro s ničím. Říkají ne, jsou to myšlenky jiných lidí, ale ne to, co říkáme my. Takže sem přišel a řekl, že jejich záměrem je přepsat svoji historii a své znalosti a vše, co se o nich ví. Ale řekli, že v jejich kalendáři se uvádí, že když to udělají, svět to bude sledovat. Takže nás požádali – říkám „nás“, protože to nejsem jenom já, ale také další domorodý 501©3, jehož prostřednictvím pracujeme, což se nazývá ICA, International Cultural Awareness.

Jsou tam lidé – Adam Žluté Pero a Carmen, a spousta mých lidí tam byla; všichni jsme pro to společně pracovali. Chtěli (Don Alejandro) nám přivést 60 lidí z každého kontinentu světa – z celého světa, kteří by s nimi prováděli obřady, které by celou tu věc začaly. Pak by seděli v místnosti a sledovali je, jak začínají předělávat svoji historii a své znalosti. To jsme dělali. Začali jsme s „0“ – glyfem pro „0“.

RM: To je úžasné!

DM: To vše bylo sepsáno. Ale v podstatě řekli ne, to znamená, že, to znamená toto – předefinování toho, co znamená „0“ z mayského pohledu. Pak přešli k číslu „1“ a mnoho hodin jsme to sledovali, v podstatě asi den, jak tento proces začínali. Tento proces bude probíhat možná až dva roky, jak to předělávají. Pak je toho víc. Je to duševní strana.

Další stránkou u toho je obřad křišťálové lebky, který se odehraje zde v září. Bude ho vést, myslím, Hunds Batsman v Mexiku, a tento obřad – je to neuvěřitelné! Protože – mluvili jsme o tom (v knize), jak tyto krystaly vytvořily babičky, a lidé do nich chodí a uchovávají znalosti a moudrost a chápání jistého období. Od samého počátku po dnes je jich 13.

RM: Ano.

DM: Všech těch 13 krystalů, které mi byly ukázány, již je mají – ty křišťálové lebky jsou živé; mají v sobě živé bytosti, a když je ten obřad proveden, přijdou starší a budou si pamatovat vše – vše do nich bude přeneseno. Takže vezmou všechny ty starodávné znalosti a proloží je svými intelektuálními znalostmi toho, co dělají, aby přišli s tím, kdo jsou a jaký je jejich účel v této době. Vědí, že se to má stát. Požádali nás, abychom to udělali, a když pak budou hotovi, sepíší to vše do knihy. Nevím, jak bude pojmenována, ale je to stále kolem období 2012 – 21. prosince 2012. Napíšou své znalosti a svoji zprávu světu o tomto časovém období do knihy. A pak to všech 440 starších podepíše, takže svět bude vědět, že je to skutečná věc, a ne, že si to někdo někde vymyslel. Tuším, že jen toto zabere několik stran.

Chtěl, abychom hned přijeli, takže když jsme odjeli a odebrali se tam dolů s těmito lidmi, byl listopad. A zjistili jsme, že Mayové se o to pokoušeli již dvakrát předtím, se dvěma dalšími skupinami, a přesně uprostřed toho museli přestat a říct ne, nejste těmi lidmi, které jsme mysleli. Ale zašlo to za to, co si mysleli o naší skupině. Tito lidé, ačkoliv pochází ze všech možných ras – Japonci, černoši a běloši a zelení a vše ostatní, odevšad – byli přesně těmi, za které je považovali, takže jsme začali s obřadem, který nebyl vykonán, opravdu, po 13,000 let, v jezeře Atitlan v Guatemale, a pak jsme šli do Tacao.

A pak jsme šli do země na tajné místo; je to někde, o čem nikdo neví, a nemohu vám poskytnout název, ale je to místo, ze kterého se zrodili. Nemohu vám nyní říct vše, protože předtím, než se dostanu mnohem dále, musím dostat svolení.

RM: Chápu.

DM: Ale provedli jsme tam obřad, a nyní chápeme, že čekali, než uvidí jistá znamení, která se měla odehrát v té jeskyni. Ke všem došlo, očividně, protože nás pak vzal hlouběji do jeskyně, kterou Hopi nazývají Sipupu – místo objevení se. Nemyslím, že by to běloch, či průmyslový člověk, řekl lépe, protože nikdy nezažil, co se tam v té době odehrálo. Bylo to úžasné!

Takže nyní jsme se s nimi dohodli, že je budeme podporovat, jak se to vše sepisuje. Mayové nemají žádné peníze, dokonce ani budovy. Když se konají setkání jejich starších, musí se setkávat v hotelích a tak, a to je drahé.

RM: Jo.

DM: Pokoušíme se pořídit jim kulturní středisko, kde by mohli vše kombinovat a dělat to. To je jedna z věcí, na které nyní pracuji; myslím, že bych to mohl mít; nevím, zatím.

RM: V jaké zemi by bylo?

DM: V Guatemale.

RM: Dobrá.

DM: Jen na ukázku, jak se věci tolik mluví – protože jsme měli ten obřad a přišel tam nový prezident Guatemaly – novým prezidentem Guatemaly byl student Dona Alejandro. Je částečně May a poprvé v Guatemale má Don Alejandro post ve vládě, takže může mluvit. V podstatě šel do celostátní televize a vůbec poprvé začal mluvit k lidem Guatemaly. To nikdy dříve umožněno nebylo.

RM: Úžasné! Všechen ten odpor opadl, jak jste o tom mluvil předtím.

DM: Ano, všude.

RM: Hlavní náznak.

DM: Jo, je to opravdu dobré. Takže to stále probíhá, jsou uprostřed toho všeho. Čekáme na to (až bude projekt přepsání dokončen). Nyní (Don Alejandro) řekl, že toto datum – 21. prosince 2012 – téměř jisté není časem, kdy se odehrají změny, ačkoliv to všichni předpovídají na tento den… Šéf Mayů řekl ne, nemyslíme si to. Je to časové okno.

V červnu řekl, že okno se má otevřít velmi brzy, a nejsme si zcela jisti, závisí to na jistých faktorech. A v jistý čas se zavře. Ale je to asi sedm let dlouhé okno. Jeden z lidí, které jsme pozvali prostřednictvím ICA, aby se tu k nám připojil, byl jedním ze starších kmene Hopi. Je to děd Eric. Je posledním žijícím členem klanu Modráčků, a tento klan byli historikové kmene Hopi. Byli to ti, kteří sepsali a zaznamenali vše, co se tam odehrává. Dali to do písní a koberců a všech různých věcí, ve kterých zaznamenávají své informace.

Takže s ním sedím v autobusu a říká mi stejně věci, které mi říkají Mayové. Řekl, že téměř vše, co jste slyšeli, není od nás, je to od jiných lidí. Říkají, že jsme přišli přes Beringovu úžinu a přišli jsme sem dolů – to říká historie a archeologové. Ale říká, že víme, že to není pravda. Přišli jsme z Guatemaly. Byli jsme Mayové, a Mayové to věděli. Před dlouho dobou byly časy, kdy bylo rozhodnuto, že skupina Mayů zamíří na sever a pak najde nové místo. To jsou Hopi. A teď, děd Martin, který je ten, kdo uchovává proroctví Hopi, a děd Don Alejandro si svá proroctví vyměnili a tvrdí, že jsou identická. Není v nich naprosto žádný rozdíl, jde o stejné proroctví.

Co se v tom všem stalo, což je dost zajímavé, je, pokud si vzpomínáte – myslím, že to bylo 26. listopadu, kdy proletěla ta kometa, nebyla to Holmes?

RM: Nevzpomínám si.

DM: Holmes, myslím, že ano. Toho dne – myslím, že to bylo 26. listopadu 2007 – vybuchla a vytvořila tu velkou modrou kouli světla na noční obloze, která se brzy stala největší věcí ve sluneční soustavě; byla v podstatě větší, než Slunce. Děd Eric se mne v autobusu zeptal, jestli si myslím, že jde o proroctví Hopi. Chápete, protože před 200 lety Hopi vydali o této době proroctví, že se objeví modrá hvězda na obloze, a stane se počátkem tohoto okna, o kterém mluví Mayové.

Když se vrátil, sešel se koncil, a setkali se všichni a souhlasili, že jde o proroctví Hopi o modré hvězdě. Mayové se nyní podívali zpět, aby řekli dobrá, 26. listopadu – mohlo to být 4., 5. nebo 6., ale myslím, že je to 26. – od toho dne je začátek okna, které mayové nazývají konec časů. Bude trvat asi sedm let, asi do r. 2015.

Mayové říkají to, že uvnitř tohoto okna, ve kterém nyní jsme, přijdou tyto změny, které se chystají prorokovat. Vím, o jakou jde část. Chystají se prorokovat, že dojde k posunu pólů – těch fyzických – nejen k posunu magnetických pólů, ale posun fyzických pólů. A to je pořádně zajímavá věc. Celá sekvence, která se kolem odehrává po celém tomto světě právě nyní, je zajímavá.

Kdykoliv dojde k posunu pólů, vždy dojde k posunu magnetických pólů, ke kterému dojde těsně předtím. To bylo zaznamenáno před velmi dlouhou dobou. V podstatě to dokázali, pokud si jsem vědom, za poslední dvě období. Ale jde o obecnou víru. A vědci světa sledovali, jak magnetické pole Země klesalo po 2,000 let. Pak, před 500 lety, začalo klesat více.

RM: Správně.

DM: Pak asi před 40 lety se anomálie staly velkými, tak velkými, že se všude věci hýbaly. Asi před 15 lety museli změnit mapy letišť, protože byly tak nepřesné. A nyní, než přistanou s letadlem, musí bezprostředně předtím ověřit, aby se přesvědčili, že sever je skutečně severem, jinak přistanou v poli.

RM: Správně.

DM: Asi před rokem a půl světoví vědci asi 11 dní říkali, že anomálie jsou tak velké, že očekávají, že si póly prohodí místo. To se neděje příliš často.

Je to něco, k čemu dochází – opravdu tu statistiku neznám, ale řekněme každých 50 milionů let, nebo tak – to je velmi ojedinělé. Sever na ji/jih na sever. Řekli to, co nejlépe mohli, někdy mezi nyní a příštími 25 lety. Pak byli odstřiženi vládami světa, nemohli mluvit. Pak, asi před 6 měsíci, vědci vystupovali po pět dní, než je vlády mohly odstřihnout, a řekli, že je to mnohem horší, než jsme si mysleli, stane se to každým okamžikem. To je zhruba vše, co se jim podařilo dostat ven, než je vlády odstřelily a nedovolily jim už nikdy promluvit.

RM: Pobavme se pak o spojitosti. Co se děje po magnetickém posunu?

DM: Když se posunou magnetické póly, vědecky to znamená, že téměř jistě dojde k posunu fyzických pólů přímo poté, velmi brzy. To je to, co Mayové a Hopi předpovídají. Nemohu zatím říct Hopi, protože to fyzicky zatím neoznámili. Ale Mayové to fyzicky oznámili. Přišli sem a oznámili to tu tomuto městu, že to se stane.

RM: Dobrá.

DM: Můžeme se vrátit před 13,000 let, na druhý konec precese, a mluví tam o tom. Došlo k posunu pólů, k posunu magnetických pólů. Magnetické póly se dostaly až na Hawaii, pak se pohybovaly a nakonec se vrátily tam, kde jsou nyní. Fyzický pól, věří, byl v zálivu Hudson a přesunul se tam odtud tam, kde je nyní.

RM: Ano.

DM: To je to nejlepší, co mohou nyní určit. Když se pak vrátíte o 26,000 let zpět, což je přesně tam, kde jsme nyní, či kde budeme přesně 21. prosince 2012 – je tam druhý konec toho cyklu – došlo tehdy k dalšímu posunu pólů, a k dalšímu posunu magnetických pólů. Takže víme, že zde byly dva po sobě, nyní, ze studie, kde jsme se podívali na údaje o posunech pólů, jsme zašli až 250 milionů zpět. Když tím projdete a podíváte se na to, uvidíte, že se póly posunují, a činí tak obvykle asi 15 po sobě, a pak se nehýbají možná miliony let. Pak k tomu dojde opět. Na základě toho by věda předpověděla, že k jednomu dojde právě teď. Pokud došlo k jednomu, dvěma nebo třem, pravděpodobně to bude nějakou dobu pokračovat. To je přesně to, co světoví vědci právě předpověděli na kanálu History. Řekli to asi před měsícem.

Myslíme si, že Země pravděpodobně projde fyzickým posunem pólů, velmi, velmi brzy.

RM: Protože domorodí starší mluvili o tomto procesu, promluvme si o tom co ten proces je. Co to znamená?

DM: No, víme také vědecky, díky studiím, že to, co svět ohledně toho ví, je, že to bude jako prásknutí bičem; méně než jeden den. Jednoho rána se probudíte a vše bude normální, ale druhého rána se geografie celého světa změní. Bude to trvat asi 20 hodin. Je to velmi rychlá věc. Při posledních dvou neexistovaly žádné civilizace s budovami a strukturami po celém světě. Ale opravdu si myslím, že by většina vědců se mnou souhlasila, že pokud by došlo k posunu pólů, pak by na planetě zůstala stát stěží nějaká budova. Pochybuji o tom; nedokážu si představit, jak by mohla. Velká pyramida by mohla, a podobné věci, ale…

RM: Ne Sears Tower.

DM: Ne tyto typy budov (rozhlíží se kolem sebe). Tyto velké věže prostě spadnou. Zapomeňte na vaši Richterově stupnici pro zemětřesení 1 až 10. Bude to něco jako 20, nebo tak. Tehdy se nahoru a dolů budou pohybovat celé hory, a kontinenty se budou lámat na kusy, a vše ostatní. Opravdu to změní vše. A bylo to dokonce předpovězeno Edgarem Caycem, pokud si vzpomínáte, již ve 30. letech předpovídal, že k tomu dojde.

RM: Ano, a právě nyní vidíme všechnu tu anomální zemětřasnou aktivitu.

DM: Již asi sedm nebo osm let je zemětřasná aktivita více než 500% nad normálem. Nejen zemětřesení, ale vše, všechny možné přírodní fenomény vylétly. Údaje pochází z Ruska; tam to zaznamenávají a měří velmi pečlivě.

RM: Zajímalo by mne, co by řekli nyní?

DM: Šlo to nahoru; nejde to dolů.

RM: Jde to nahoru, ano.

DM: Jde to stále výše, výše a výše. To je to, co mi řekli Mayové, co se vám chystali říct. Ano, procházíme tím. Ale byli v Atlantidě před 13,000 lety, když k tomu došlo, a pamatovali si, co se stalo. Byli tam také před 26,000 lety, kdy jsme tím prošli, takže prošli těmito dvěma. Vědí, čím budeme procházet. Nyní se pokouší o skutečné slitování nad světem, protože vědí, čím budeme procházet. A není to jen o tom, že chtějí předpovědět, že se to stane; chtějí nám dát moudrost, co, až k tomu dojde, dělat. Protože řekli, že posledně zemřely miliony a miliony lidí po celém světě jen proto, že neznali několik prostých věcí.

RM: Můžete se podělit o tyto prosté věci?

DM: Ne, nemohu. Vím o tom něco, ale ne dost. Dají to do své knihy. Ale co to je – existují jisté věci, které potřebujeme uvnitř sebe změnit, a když to uděláme, nejen, že nezemřeme, ale půjdeme nahoru v povědomí a vědomí. Takže to dělají pro sebe; není pochyb, že to dělají pro své vlastní lidi, aby byli připraveni, ale dělají to také pro svět, takže svět bude – aspoň ti, kteří chtějí poslouchat; nemůžete nikoho nutit poslouchat, ale pro ty, kteří chtějí poslouchat – existují jisté změny, které můžete provést uvnitř sebe, které zcela změní výsledek toho, co se děje v průběhu těchto časů.

RM: Měli bychom začít s přístupem k některým takovým informacím intuitivně.

DM: Děláme to; jako planeta to děláme. Myslím, že to chtějí prostě definovat jasně. Několik lidí je ve světě. Při 6 miliardách, o kterých mluvíte, se méně než 100 milionů skutečně zajímá dostatečně o to, aby tyto druhy změn provedlo.

RM: Chápu. V podstatě jednou z věcí, kterou shledávám trochu znepokojivou, a žádné překvapení, je, že během tohoto období existuje nepřeberné množství produkce, která se odehrává právě teď, kdy spousta z toho se pokouší zmáčknout emocionální těla prostřednictvím desinformací a šokových filmů o 2012, a tak dále a tak podobně.

DM: Jo, bylo napsáno také asi 30 knih.

RM: Jak to vnímáte, protože se mi zdá, že je to buď tak, že někdo tuto problematiku využívá, nebo spíše tak, že jde o snahu začít vytvářet scénář strachu, který mění způsob, jakým jsme schopni reagovat.

DM: Mayové zcela jistě nemají zájem na vytváření strachu; chtějí, abychom náš strach překonali a stali se během těchto časů, kdy k tomu bude docházet, klidnými a vyrovnanými. Ale je pravda, že je to prostě lidská povaha – udáte datum v budoucnosti, jako 2012, a máte jisté předpovědi, které ani nebyly vytvořeny skutečnými Mayi, ale jinými lidmi, a budou existovat lidé, kteří na tom budou stavět. Většina těchto lidé pravděpodobně nebude mít ani potuchy, o čem opravdu mluví. Ale budou někteří, kteří dělají a já…

RM: Ale téměř vše se to zaměřuje na hrůzy, vyjma několika vědomých produkcí.

DM: Spousta z nich. Ale budou některé – jedna z nich, která myslím bude dost zajímavá, je Collin Andrews a to, s čím přichází, kvůli mayským kruhům v obilí, které se objevily, a kalendářům a všemu, co se kolem toho děje.

RM: Ach, správně! Mohl byste o tom něco říct?

DM: No, kruhy v obilí jsem se hluboce zabýval mnoho, mnoho let, a nyní jsem jich spoustu nesledoval. V podstatě mu věřím, protože je to zcela upřímný člověk a je skvělý reportér.

RM: Jo, mám ho rád.

DM: Je zkrátka reportér; prostě říká, jak to je. Vím, že on a jeho žena jsou uprostřed psaní knihy o 2012. Tuto knihu bych si přečetl. Ale spousta z nich, vím to, bude jen využívání – psaní o strachu. Není nic, co bychom mohli udělat. Musíte prostě rozlišovat. Všichni mluví o mayském datu; očividně, pokud by Mayové svoji knihu vydali, převáží to.

RM: Dejte přednost tomu (smích), jestli převáží zdravý rozum.

DM: Jo, četli jste něco od lidí, kteří o tom mluvili. Ale myslím, že je to prostě lidská povaha; tam zkrátka jsme.

RM: Řekl jste mi něco mimo kameru, a nevím, jestli byste se o tom chtěl zmínit. Pokud ne, můžeme to vystřihnout. Ale zmínil jste mi po telefonu, asi před týdnem, když jsme chatovali před tímto rozhovorem, že vám bylo prostě řečeno, že pokud bychom pochopili, co nás čeká po transformaci, že by lidé skákali radostí.

DM: Mmmhmm. Je to skutečně doba velkých oslav, protože jsme prošli temnou částí cyklu, a nyní směřujeme do světlé části cyklu. I když půjde o smrt staré části cyklu, bude to také zároveň zrození něčeho, co je prostě super nádherné. Je to také to, o čem chtějí Mayové mluvit, myslím. Při nejmenším o tom mluví se mnou, takže si myslím, že o tom chtějí mluvit. Ale tato nová éra, o které mluví, je doba, kdy bude naše karanténa zrušena. Byli jsme uzamčeni na této malé planetě a nemůžeme se pohnout. Věříme, že je tam venku život, vypadá to, že život je všude kolem nás, se všemi těmi UFO a vším, ale existovala jen velmi malá přímá spojitost. Nějaká tu byla, ale byla velmi, velmi malá.

Co říkají je, že když projdeme touto další úrovní, staneme se lidštějšími – mnohem více, než jsme nyní – naše vědomí vzroste na další úroveň existence. Tehdy zde již nebudeme v karanténě; budeme schopni se pohybovat po celém vesmíru a začít chápat větší rodinu, ve které žijeme. V každém případě si představuji, že o tom budou mluvit a budou to probírat.

Ba co víc, i když to mohu jen naťuknout – to je vše, co mohu udělat, protože mám jisté sliby, které mi byly dány, že o tom skutečně nemohu mluvit – Mayové a mnohé, mnohé kmeny v jižní a střední Americe a některé v severní Americe se rozhodly uspořádat obřad zde v Arizoně, v dubnu 2009, který se nazývá Návrat předků. Je to obřad, který bude proveden více než 100 kmeny. Jakmile bude obřad proveden, pak je možné, že se naši předkové skutečně vrátí. Očekávají, že se to stane. Mluví o stejných lidech, kteří jsou zmiňováni v sumerských záznamech o Nefilim z Marduku, a o Sírianech, z hvězdy Sírius. To jsou naše matky a otcové, a podle domorodých lidí jsou zde, spousta z nich. Jsou nyní v horách.

Ve stejném roce předpovídají, že si s nimi potřeseme rukama a podíváme se jim do očí, a transformace začne. Nemohu říct nic víc. Až k tomu dojde, dojde k tomu. Nevím. Oni naprosto věří, že se to stane. Ale nevím, jak se to stane. Nevím, jestli je to něco, co je tajnou událostí, nebo jestli je to veřejná událost. Nevím to, a v tuto chvíli to nemohu říct.

RM: Jakékoliv konečné myšlenky ohledně vašich vědomostí o všem, co jste se naučil za léta zkušeností zde, mimo to, co k tomu mají Mayové.

DM: No, nevím, jestli mám nějaké vědomosti o tomto období v tom smyslu, že jsem zde nebyl, a oni mají v tom všem zkušenosti. Nemám žádné vzpomínky, že jsem předtím prodělal posun pólů.

RM: Správně.

DM: V mém výcviku s Kogi a Arwakos a lidmi Sierra Nevada a Aboriginy v Austrálii, obzvláště Ytaha a na Novém Zélandu a jiných místech, tak tam o tom mluvili jako o návratu. Jak si to vykládám? Za Atlantidy před 13,000 lety, a dokonce i v bibli o tom mluví jako o „pádu“; že naše vědomí pokleslo. Vše, co bylo – ačkoliv existují o tom napsané knihy na všech možných úrovních a ve všech možných způsobech, a vše další – od domorodých lidí, jsme prostě přesunuli ze svých srdcí do své hlavy. Tak prosté to je. A nyní jsme zcela ve svých hlavách a zapomněli jsme svá srdce. Takže v tomto posunu se stane to, že se vrátíme zpět z našich hlav do našich srdcí. Jediní lidé, kteří to přežijí, podle těchto lidí, jsou lidé, kteří jsou ve svém srdci. Více než to, všichni z nich přežijí – každý, kdo je ve svém srdci, přežije. Říkají, že matka Země zná vibrace a že – ačkoliv si myslíme, že když tu bude chaos, půjde jen o hromadu nahodilých událostí – z jejich hlediska neexistují žádné náhodné události, či něco podobného. Je to doslova řízeno vědomím Země. Takže říkají, že když jste ve svém srdci, je to vše, co je potřeba. Nepotřebujete potravu a vodu a zbraně v díře, nebo jakoukoliv ochranu či cokoliv. Můžete prostě stát nazí na poli, a bude vám naprosto skvěle, nebudou žádné problémy. Věří tomu po celém světě, a já s nimi souhlasím.

RM: Můžete si koupit výtisk Hadů světla v jakémkoliv knihkupectví, nebo také na naší internetové stránce. Také Drunvalova internetová stránka obsahuje velké množství informací o stávajících časech a nadcházejících událostech starších. To vše můžete najít na www.spiritofmaat.com. Do příště, děkuji za sledování CMN.

http://probud.se/index.php/posvatna-geometrie/209-drunvalo-melchizedek-proroctvi-2-cast