image30Francouzský novinář Claude Vorilhon míří 13. prosince 1973 do své redakce v Clermont-Ferrandu, když dostane nutkání odbočit k nedaleké sopce. Tam se následně odehraje něco, co muži změníživot. Spatří prý létající talíř a mimozemské bytosti, které mu odhalují pravdu. Říkají údajně, že lidstvo je výsledkem klonovánímimozemské rasy!

Francouzský závodník a novinář automobilového magazínu Claude Vorilhon (*1946) v 70. letech přijímá jméno Rael a stává se zakladatelem sekty, které se začne říkat Raeliáni. Říká, že jej jednoho dne oslovily bytosti z létajícího talíře a pověřily ho úkolem nachystat lidstvo na návrat stvořitelů. Součástí příprav má být například vybudování jakési ambasády pro styk pozemšťanů s mimozemskou civilizací. Sekta vzniká v roce 1974, ale skutečné pozornosti se jí dostává až na konci roku 2002. Tehdy totiž oznamuje tisku, že z jejich laboratoří vzešlo první klonované dítě na světě. Ke skupině se hlásí přes 70 000 aktivních členů z 97 zemí světa. Skutečně ve své společnosti dokážou klonovat lidské bytosti?

Vláda géniů a superpočítače
Rael je aktivní v politice a snaží se prosadit zcela nové hierarchické uspořádání společnosti. Své myšlenky opírá o tvrzení, že totožný politický a ekonomický systém osvědčeně funguje u mimozemšťanů, s nimiž se v 70. letech opakovaně setkával. Usiluje o zavedení tzv. geniokracie, tedy vlády géniů. Tento systém počítá s vládou těch nejchytřejších lidí. Jejich kandidatura, stejně jako volební právo občanů, je pak podmíněna dosažením určitě výšky IQ. Volební právo pak budou mít ti, jejichž hodnota IQ je 10% nad průměrem a pouze ti, jejichž inteligence je 50% nad průměrem, by měli mít nárok vládnout. Nad všemi génii ale má stát jeden superpočítač, který bude společnost řídit. Ve světě podle Raela má být také zaveden program kontroly porodnosti, celosvětová vláda, globální měna a jednotný jazyk. Náboženství je zrušeno a pozornost se soustředí ve vědních oborech jako genetické inženýrství, klonování, technologie, bioinženýrství a nanotechnologie. Mohlo by takové uspořádání světa někdy skutečně fungovat?

Olivově zelení mužíčci
K osudnému setkání Vorilhona s mimozemšťany dochází 13. prosince 1973. Původně má namířeno do zaměstnání Clermont-Ferrandu (střední Francie), ale dostává nutkání sjet z cesty a vydat se k nedaleké sopce. Zde spatřuje létající talíř a neznámé bytosti. „Mimozemšťané, kteří přiletěli létajícím talířem, byli asi čtyři stopy vysocí, jejich pleť byla olivově zelená, oči zúžené do tvaru mandle. Měli dlouhé tmavé vlasy a vyzařovali harmonii a smysl pro humor,”popisuje setkání Vorilhon. Následně prý přijímá pozvání do lodi a od bytostí hovořících plynnou francouzštinou se dozvídá informace o svém poslání a o původu lidstva. Setkání pokračují v dalších šesti dnech a pak létající stroj Zemi opouští. O takové velké věci Vorilhon nemůže mlčet, a tak se v roce 1974 na pulty dostává jeho Kniha, která říká pravdu. Co všechno se od bytostí dozvěděl a proč si vybraly právě jeho?

Ti, kteří přišli z nebes
“My jsme ti, kteří na Zemi stvořili veškerý život, my jsme ti, které jste zaměňovali za různé bohy,”říkají údajně mimozemšťané. Sami se pak nazývají Elohim, tedy božstvem. Podle Vorilhona vzniká lidská populace na Zemi před 25 000 lety právě díky těmto entitám, které pomocí modifikace DNA vytvořili prvního člověka. Může na tom být něco pravdy? Mimozemšťané, se kterými Rael hovoří, údajně nepopírají naše náboženství, což činí sektu Realiánů otevřenou každému, bez ohledu na vyznání. Přestože bylo lidstvo na Zemi uměle „vysazeno“ a pak ponecháno svému osudu, poslaly prý bytosti Elohim několik svých učitelů, aby nás vedli. Dnes je známe pod jmény Buddha, Mojžíš, Ježíš aMohamed. Údajně jsme již schopni přijmout pravdu o našem původu a přivítat své stvořitele. K tomu má dojít v roce 2035. Právě za účelem šíření pravdy a příprav na velký návrat je vybrán Claude Vorilhon.

Přepište bibli!
Podle raeliánů máme důkazy o tom, že pocházíme ze zkumavek mnohem vyspělejší civilizace! Jen se prý schovávají za někdejší mylnou interpretací dávných událostí. Svědectví o působení Elohim na naší planetě můžeme údajně vystopovat například v bibli. Narození Ježíše prý není ničím jiným než klonovacím procesem mimozemšťanů. Rajská zahrada, z níž byl Adam s Evou vykázán, totiž představuje klonovací laboratoř, ze které byli vysazeni první lidé na Zemi. Noemova archa je údajně vesmírná loď a legenda o Babylónské věži popisuje, jak se lidé snažili sestrojit raketoplán, kterým by doletěli na domovskou planetu svých stvořitelů. To vše měla novému poslovi mimozemského učení sdělovat bytost jménem Jahweh. Snaží se Rael jen vzbudit pozornost, nebo chce nastolit jediné univerzální náboženství vyznávající olivově zelené bohy?

Vrátíme se!
Návrat Elohim je naplánován na rok 2035. Do té doby musí Rael vytvořit vhodné podmínky. Má informovat lidstvo o jeho stvořitelích a podle přesných kritérií vybudovat pozemské „Elohim ambasády“ s přistávací plochou. Území má být veliké 347 hektarů (asi 533 fotbalových hřišť) a nad ním pak bezletová zóna. Pochopitelně musí mít status nezávislého území uznaného ostatními státy. Ambasáda by měla stát co nejblíže Izraeli, protože k němu měli předešlí „učitelé“ citový vztah. Pokouší se snad francouzský novinář založit vlastní miniaturní stát pro stoupence sekty? Do znaku raeliánů, kterým do té doby byla svastika (známá z nacistického hákového kříže), přidává v roce 1990 ještě Davidovu hvězdu a žádá o přidělení potřebného území v židovském Izraeli. Ze zjevných důvodů nepochodí, a tak je ochoten přijmout území kdekoliv. Co mají raeliáni v plánu?

Klonování jako cesta k nesmrtelnosti
Jedním z hlavních bodů zájmu raeliánů je genetické inženýrství, které je ve vyspělých státech značně zredukováno zákony a mezinárodními úmluvami. Možná Vorilhon usiluje o vlastní území, kde by mohl provozovat klonování bez těchto omezení. Čekání na příchod bohů si totiž raeliáni krátí hledáním nesmrtelnosti. A klíčem k ní je podle jejich učení právě klonování. Momentální program se zaměřuje na dosažení způsobu, jak urychlit vývoj klonů a přenést do nich vědomí předchůdce. Je to jen utopická sci-fi představa, nebo něco takového bude možné? V roce 1997 zakládá guru sekty na Bahamách společnost Clonaid, kde mají probíhat různé genetické experimenty. Budou úspěšné?

Důkazy chybí
V roce 2002 ředitelka Clonaidu Brigitte Boisselier (*1956) na tiskové konferenci oznamuje narození prvního klonovaného dítěte. Holčička jménem Eva se měla narodit americkým rodičům. Později je oznámeno narození dalších dvou klonovaných dětí nizozemským a japonským rodičům. Ani v jednom případě však nejsou předloženy přesvědčivé důkazy. Aby Clonaid podložil své tvrzení, zveřejnil pouze video zachycující vybavení tajné laboratoře na neznámém místě. Mnoho odborníků se přesto zdráhá raeliánům jejich prvenství uznat. Podle amerického genetika Billa Muira záběry nedokazují, že je Clonaid schopen reprodukovat lidské bytosti. „Tyto záběry jen ukazují, že mají základní vybavení. Je to, jako kdyby vám ukázali závodní auto a nastartovali ho. Pořád to neznamená, že ho umějí řídit.”Skutečně mohou raeliáni klonovat lidi, nebo se na sebe sekta jen snaží strhnout pozornost?

Nahota, pálení křížů, prostituce
Pozornosti je sektě věnováno i v jiných kontroverzních záležitostech. Společenství otevřeně vyzývá k pálení křesťanských křížů, předpovídá začátek třetí světové války a usiluje o vzkříšení mrtvých, k němuž má dojít po návratu mimozemšťanů. Raelovy dívky sdružují ženy pracující jako striptérky, propagují prostituci a nezávislý sex. Mezinárodní den žen slaví průvody po ulicích jen ve sporém nebo žádném oblečení. Každému, kdo učení raeliánů neporozuměl, nabízí jeho svatost Rael přednášku za poplatek 100 000 dolarů. Jsou realiáni pro své utopické představy jen neškodnou sektou, nebo bychom se měli obávat toho, co vzejde z jejich tajných laboratoří?

Eva Soukupová Enigma – RF Hobby