100px-mayerrothschild1.díl: klikni: http://www.youtube.com/watch?v=cQ6Zo4YysSQ&feature=player_embedded

2.díl: http://www.youtube.com/watch?v=0hz8UvK5SFk&feature=related

Mayer Amschel Rotschild:  
23.2.1744    Frankfurt n.M. – 19.9.1812 Frankfurt n.M. Německo
 
„Dejte mi kontrolu nad měnou státu a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony,“ řekl údajně zakladatel jednoho z nejvýznamnějších bankovních domů všech dob. Svými schopnostmi zmnohonásobil rodinný majetek, rozšířil svůj vliv po celé Evropě v době napoleonských válek a stal se zakladatelem mezinárodního finančnictví.

Vlastním jménem Mayer Amschel Bauer se narodil 23. února 1744 v židovském ghettu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho rodina se v tomto ghettu usadila v polovině šestnáctého století a nebyla příliš majetná. Žila v domě, jež měl ve znaku červený štít, a tak zkomolením německého „Rotter Schild“ vzniká jméno Rotschild.

V chlapcových dvanácti letech postihla Rotschildovu rodinu tragédie v podobě epidemie, při níž mu umírají jak rodiče, tak sourozenci. Stěhuje se proto do Hannoveru, kde začíná již v mladém věku pracovat v bankéřském domě Oppenheimer.

Po několika letech se Rotschild vrací do Frankfurtu, aby za pomoci ušetřeného kapitálu založil malou banku. Již od počátku se snažil diversifikovat zdroje svých příjmů, obchodoval též se starožitnostmi či půjčky na státní zakázky.

Hlavním důvodem obrovského nárůstu Rotschildova majetku se však stal především blízký vztah ke kurfiřtovi Vilému Hessenskému. Ten nejenom svěřil Rotschildovi svůj obrovský majetek, který byl v té době jeden z největších v Evropě, ale zprostředkoval mu i kontakt na anglickém dvoře, kde seděl na trůně jeho blízký příbuzný Jiří III. Zvláště důležité byly důvěrné obchodní transakce probíhající v době kontinentální blokády Anglie zavedené Napoleonem.

V té době se už Rotschild mohl opřít o schopnosti svých dětí. Se ženou Gutle měl pět synů a pět dcer a právě synové se pomalu rozprchávali po celé Evropě, aby budovali síť bankovního domu Rotschildů. O Anglii pečoval syn Nathan a během napoleonských válek se mu podařilo prosadit mezi britskou elitu, kdy si od něj peníze půjčoval i samotný král.

Když 19. září 1812 Mayer Amschel zemřel, měli Rotschildové pobočky kromě Frankfurtu a Londýna též v Paříži, Neapoli a Vídni. Členové rodiny se záhy staly aristokraty a byli součástí evropské smetánky. Jméno Rotschild je pak navždy spojeno s obrovským bohatstvím. To se ve smyslu odkazu zakladatele rodinného bohatství zásadně nedělilo, po dlouhou dobu se v rodině Rotschildů brali bratranci a sestřenice, aby se k majetku nedostal nikdo cizí. Stejně tak se Rotschildové odmítali vzdát svého židovství, přestože v Evropě byl v té době antisemitismus zjevný.

Rotschildovým největším přínosem bylo, že učinil z bankovních služeb skutečně mezinárodní záležitost s důrazem na vybudování sítě poboček a rychlou komunikaci. Jako jeden z prvních Rotschild skutečně chápal, že ve finančním světě informace znamená peníze. Právě proto byl zařazen na sedmé místo žebříčku dvaceti nejvlivnějších podnikatelů všech dob.
Změnil též objem prostředků, které dokázal bankovní dům půjčit. Na konci devatenáctého století byli Rotschildové schopni ufinancovat téměř cokoli, například i výstavbu Suezského průplavu. Díky Mayeru Amschelovi Rotschildové dodnes zůstávají jednou z nejelitnějších evropských rodin.