icke
Název tohoto dílu je Remember who you are 2/4 (Vzpomeňte, kým jste). Obsahově je tento díl téměř stejný, jako původní Lion sleeps no more 2/4 (2010). Avšak tato nová přednáška z roku 27.10.2012 pojímá všechny předchozí myšlenky a přidává jich mnoho navíc. Vše je více obsáhlé, aktuálnější, propojenější. Proto jsem si i dovolil pokračovat v názvu “Lev již nedřímá”, ačkoliv tomu tak skutečně není.