Lidé, kteří chtějí meditovat se někdy ptají, jak mohou říci, zda meditují správně, či zda jen neklamou sami sebe či nemají mentální halucinace. Pozná se to velice snadno. Pokud meditujete správně, získáte spontánní vnitřní radost. Pokud tedy máte při meditaci radost, víte, že meditujete správně.

co-je-dobre-meditovaniPokud se těšíte z mentální halucinace, ucítíte, že mír je uvnitř a neklid je vně. Toužíte po míru, světle a blaženosti, ale navenek cítíte vulkanickou divokost. Máte-li skutečnou meditaci, vznešenou meditaci, jste schopni cítit mír uvnitř i vně. Pokud to je oduševnělá meditace, ucítíte svou věčnou existenci; ucítíte, že jste z Věčnosti a pro Věčnost. Tento pocit nemůžete získat z mentální halucinace.

Je také jiný způsob, jak to můžete poznat. Pokud opravdu vstoupíte do vyšší úrovně, ucítíte, že vaše tělo se stává velmi lehké. Ačkoliv nemáte křídla, budete takřka cítit, že můžete létat. Ve skutečnosti, když jste dosáhli velmi vysokého světa, skutečně uvidíte uvnitř sebe ptáčka, jenž může snadno létat tak, jako létají opravdoví ptáci. Když je to vaše představivost, získáte na několik minut velmi sladký pocit; pak okamžitě do vás vejdou tmavé či klamné myšlenky. Řeknete: “Studoval jsem tak usilovně, ale neudělal jsem dobře svou zkoušku,” anebo: “Dnes jsem pracoval tak těžce v kanceláři, ale nedokázal jsem potěšit svého nadřízeného.” Tyto záporné síly okamžitě vstoupí v podobě zklamání. Anebo vstoupí pochybnosti a vy možná řeknete: “Jak mohu meditovat tak dobře, když jsem včera udělal tolik špatných věcí? Jak může být Bůh mnou potěšen? Jak mohu mít vysokou meditaci?” Jestliže je to však pravá vysoká meditace, ucítíte, že celé vaše bytí, jako božský pták, vzlétá vysoko, výše, nejvýše. Zatímco máte tento pocit, nebudete mít žádné smutné myšlenky, žádné zklamání a žádné pochybnosti. Budete létat na obloze blaženosti, kde vše je radost, mír a blaženost.

Zda máte dobrou meditaci můžete poznat také tím, jak se po ní cítíte. Pokud mír, světlo, láska a radost vystoupí do popředí z nitra jako výsledek vaší meditace, tehdy budete vědět, že jste meditovali dobře. Když máte dobrý pocit pro svět, když vidíte svět milujícím způsobem i přes jeho hojné nedokonalosti, poznáte, že vaše meditace byla dobrá. A pokud máte dynamický pocit přímo po meditaci, pokud cítíte, že jste přišli do světa, abyste něco udělali a čímsi se stali – abyste vrostli do pravé podoby Boha a stali se Jeho oddanými nástroji – toto značí, že jste měli dobrou meditaci. Ale nejsnazší způsob jak poznat, jestli jste měli dobrou meditaci, je cítit, zdali mír, světlo, láska a blaženost vystoupily z nitra na povrch.

Trpělivost

Prosím, nebuďte znepokojeni, pokud zpočátku nemůžete dobře meditovat. Dokonce i v běžném životě, sám Bůh ví, jak mnoho let musí člověk cvičit, aby se v něčem stal velice dobrým. Když dokonalý pianista pomyslí na to, jaká byla jeho úroveň, když poprvé začínal hrát, bude se smát. To skrze postupný pokrok dosáhl své dnešní hudební úrovně. Také v duchovním životě se vám může zpočátku zdát, že je pro vás obtížné meditovat. Ale nesnažte se sami sebe nutit. Deset minut časně z rána je dosti. Postupně bude vaše schopnost vzrůstat. Cvičíte-li každý den, učiníte ve svém vnitřním životě pokrok.

Pokud jeden den máte dobrou meditaci a následující den shledáváte, že nejste schopni dobře meditovat, nebuďte zklamaní a nesnažte se nutit do meditace. Když skončila vaše meditace, neciťte se ani na okamžik špatně, protože jste nemohli meditovat. Jste-li nespokojeni sami se sebou, děláte velkou chybu. Pokud nemůžete v určitý den meditovat, snažte se přenechat zodpovědnost Bohu. Jestliže nemůžete jeden den meditovat dobře, ciťte, že některý další den vám Nejvyšší opět dá požehnání, inspiraci a aspiraci, abyste meditovali velice dobře. Jste-li však znepokojeni či roztrpčeni, něco z pokroku, který jste učinili včera či předevčírem, bude zmenšeno či anulováno. Nejlepší je být ve svém duchovním životě klidný, tichý a stálý. Pak budete jistě pokračovat v pokroku ve své meditaci a ve svém duchovním životě.

Radost z meditace

Jakmile skončíte meditaci, musíte vstřebat výsledek své meditace do svého vnitřního systému. Jen tehdy se stane pevným, naprosto stálým prožitkem, který je neoddělitelně jedním s vaším bytím. Pohádáte-li se s někým nebo dostanete-li se do nějaké nepříjemné situace předtím než je mír, světlo a blaženost z vaší meditace vstřebána, může být všechno ztraceno. Dokonce ani troška nezůstane. I mluvením s někým můžete ztratit, co jste získali při meditaci. Někdo k vám může například přijít a zeptat se: “Jak se máš?” a tak může odebrat všechen mír, světlo a blaženost, které jste získali. Proto byste neměli s nikým hovořit hned poté, co jste měli vysokou meditaci, dokud nevstřebáte, co jste přijali. Také byste neměli jíst okamžitě po meditaci. Můžete se procházet nebo si číst, pokud chcete, ale neměli byste jíst těžké jídlo alespoň patnáct minut anebo půl hodiny. Jste-li velmi hladoví, tehdy je v pořádku, když si vezmete malé množství mléka či ovocné šťávy.

Běžně trvá několik hodin, než vstřebáte vše, co jste přijali během meditace, a během tohoto období si musíte udržet světlo, které jste získali. Jak? Skrze svou vnitřní bdělost a tím, že jste opatrní na to, jak jednáte s vnějším světem. Přesto se někdy stává, že během své meditace přijímáte a v tu samou chvíli vstřebáváte. Poté když přestanete meditovat, vše je vstřebáno.

Můžete myslet na asimilaci jako na upevnění celoživotního přátelství, věčného přátelství s někým, kdo vešel do vašeho života. Pokud mír, světlo a blaženost přijdou během meditace a vy si z nich nevytvoříte své věčné přátele, je přirozené, že vás opustí. Jestliže si však vytvoříte věčné přátelství s nimi, tehdy budou mít vaši přátelé možnost inspirovat vás, vést vás, tvořit a utvářet vás a dělit se s vámi o své božské schopnosti a božské kvality.

Ale také musíte vědět, že vstřebávání není vždy to, co chce duše. Někdy duše dychtí po vstřebání a uchování čehosi na několik dnů předtím, než to vyjádří. Jindy chce duše odhalit a projevit kvality, které přijala během meditace, okamžitě či po několika málo hodinách. Toto vyjádření může být pro druhé, do atmosféry či do Univerzálního Vědomí. Vnitřní bohatství je jako znalost. Jeden člověk může říci: “Nechť se trochu naučím a vyučuji v této malé míře.” Ale někdo jiný možná řekne: “Ne, nechť se naučím co nejvíce mohu, a poté budu učit druhé.”

Zdroj: http://zivotni-energie.cz/cviceni-meditace-co-je-dobre-meditovani.html