Píše se rok 1967 a v Alamose v americkém státě Colorado je jeden z těch krásných a klidných slunečních dnů. Obloha je bez mráčku, ve stínu je necelých 30 °C a dobytek mírumilovně pobíhá po travnatých kopcích. To vše se má ale brzy změnit. Nellie Lewis je velmi nervózní. Její klisna Lady se totiž už druhý den nevrátila z pastvy domů a to u ní není obvyklé…

full2_34822Zoufalá majitelka klisny Nellie Lewis se vydá svého koně hledat, ale co najde, to si nepředstavovala ani v těch nejhorších snech. Tělo koně je zohaveno k nepoznání. Z hlavy a krku má chirurgicky odpreparováno několik svalů, chybí dokonce i několik orgánů, jako srdce, plíce a štítná žláza. Co je však nejdivnější, nikde není ani kapka krve! Mohlo se 70 litrů koňské krve jen tak vypařit? Je možné, že se někdo chtěl Nellie za něco pomstít, a proto zmrzačil její oblíbené zvíře? Jak ale vysvětlit odříznutou svalovinu a vypreparované orgány, které byly z těla vyjmuty technologií, která v té době ještě ani není známá?

Neznámá technologie
Toto je pouze jeden z mnoha případů neobjasněného mrzačení zvířat, který se v minulosti odehrál. Scénář je přitom téměř vždy podobný: Zvířeti jsou odebrány životně důležité orgány, svalovina nebo kůže – avšak nikdy není nalezena ani kapka krve! V případě klisny Lady je k pitvě přizván patolog a hematolog Dr. John Henry Altshuler. Lékař po pečlivém zkoumání těla vysloví domněnku, že orgány byly vyjmuty pomocí laserového paprsku a krev odsáta dosud neznámou lékařskou metodou. Kdo tedy způsobil smrt Lady? A jak je možné, že použil techniku, která v té době ještě ani nebyla vynalezena? Je možné, že v tom má prsty někdo, kdo nepochází ze Země?

Kde to všechno začalo?
První zmínky o podivném mrzačení dobytka pocházejí už z roku 1810. Na skotsko-anglických hranicích je tehdy nalezeno několik mrtvých ovcí. Nikde nemají žádné kousance ani škrábance od divé zvěře. To vzbudí podezření, a majitelé ovcí se proto rozhodnou jedno zvíře podrobit pitvě. Jaké je jejich překvapení, když zjistí, že ovce v sobě nemá ani kapku krve! A stejně tak ostatní nalezené mrtvoly. Místní obyvatelé začnou podivné události připisovat nadpřirozeným bytostem, možná dokonce upírům. Nikoho tehdy ani v nejmenším nenapadne, že by mohlo jít o práci mimozemšťanů. 

full1_34822 Můžou za to létající talíře!
Ve stejném roce, kdy byla nalezena zohavená mrtvola klisny Lady, se v kanadském Ontariu poblíž Livingstonu vrací dva muži po dálnici 17A domů, když tu najednou spolujezdec zpozoruje asi třicetimetrový létající útvar, blížící se k automobilu. Než však stačí muži nějak zareagovat, talíř se zaleskne a velkou rychlostí zmizí mezi mraky. Vyděšení svědci tuto událost nahlásí místní policii, která se rozhodne oblast prohledat. V okolí „střetu“ nachází dva polomrtvé koně, jejichž těla jsou pokryta mnoha zvláštními řeznými ránami, které vypadají, jako by byly provedeny nějakým laserovým přístrojem. Nejpodivnější však je dusivý sirný zápach, který se rozprostírá po celém místě činu. Tím ale práce místní policie nekončí. O dva dny později je v blízkosti tohoto místa nalezena mrtvola závodního koně Fury. Zvíře je zohaveno velice podobným způsobem, avšak mrtvole chybí i oči a sluchový aparát. Mají tato úmrtí zvířat mezi sebou nějaké podivné souvislosti?

Neubránil se ani býk
Chybějící krev a profesionálně vyříznuté orgány nejsou jedinou věcí, která je na těchto případech mrzačení zvířat nanejvýš podezřelá. Když se 5. srpna 1999 v Severní Dakotě (USA) rančer Milo Hauck vydá na svou pravidelnou obchůzku po pastvinách, nemůže uvěřit svým očím. Jeho výstavní býk leží na okraji pastvin mrtvý, a co hůř, je příšerně zohavený. Býkovy pohlavní orgány a rektum jsou odstraněny s chirurgickou přesností oválným řezem a stejně jako u dalších případů – nikde ani kapka krve či stopa po pachateli. Jednou věcí se ale tento případ zásadně liší. „Když jsem ho našel, ležel na nejvyšší části plotu a čtyři ozuby ostnatého drátu měl zabodnuté v krku a v ramenou. Neměl nikde vytrhanou žádnou kůži nebo chlupy, kdyby se bránil, pěkně by ho to pocuchalo. Vypadalo to, jako by se vůbec nebránil,“ říká majitel býka Milo Hauck.

Padala zvířata z nebe?
Býk vážící 800 kilogramů leží částečně zabořený do vlhké půdy a částečně na ostnatém drátu, který ohraničuje pastvinu. Není prý ale možné, že by se těžké zvíře během několika hodin zabořilo do půdy tak hluboko, nebo že by se dokonce pokusilo přeskočit několik metrů vysoký ostnatý drát! „Pokud by se nějaké zvíře pokusilo prorazit plot, byl by ohnutý nebo by se ostnatý drát odtrhl z podstavy. A ten býk na to rozhodně sílu měl. Tohle spíš vypadalo jako by na plot z velké výšky spadnul,“ komentuje situaci rančerova žena Marilee Hauck. Je možné, že by se osmisetkilový býk pokoušel přeskočit několikametrový plot a neuspěl? Proč ale nikde po těle neměl žádné známky oděrek od ostnatého drátu? Kdo býka vyzdvihl do vzduchu, odebral mu pohlavní orgány a pak ho odhodil na ostnatý plot?

Vysvětlit nevysvětlitelné
Touha po vysvětlení těchto záhadných případů vede k několika komplikovaným teoriím. Jednou z nich je ta, že zohavování dobytka provádí nějaká anonymní sekta lidí. Postup je vždy stejný, protože se má jednat o druh jakéhosi rituálu. Tyto lidské zrůdy mají zvíře odchytit na pastvině, omráčit a vytáhnout kladkostrojem nad kotel s kyselinou, kam by po přetnutí tepen měla odkapat veškerá krev, která se ve zvířeti nachází. Nakonec mají trýznitelé celé zvíře ponořit do kyseliny, což by vysvětlilo některé případy, kdy bylo maso kompletně odděleno od kostí. Sektáři by pak zvíře spustili z výšky na zem, aniž by za sebou nechali jedinou stopu. Pokud by ale tyto hrůzné činy prováděla sekta lidí, nebyly by při takto komplikované operaci někde nějaké stopy – lidské, či například stopy od kladkostroje, který by se pod koňskou nebo býčí vahou zaryl hluboko do země? Druhá teorie se naopak drží verze, že za tyto nevysvětlitelné činy může nějaká neznámá mimozemská civilizace.

Jde o výzkum reprodukce?
V lednu 1993 je unesena další kráva. Čelist je důkladně zbavena masa a oběti chybí děloha a konečník. Policejní úředník Ted Oliphant však nachází i něco, co se u jiných případů nevyskytovalo – možný důkaz o pachateli! Na těle krávy a ještě na zemi poblíž se našla podivná hmota, která je svými vlastnostmi velmi podobná sklenářskému tmelu. Policejní specialisté podrobí látku mnoha testům, ale až spektroskopická analýza ukáže, že je hmota složená převážně z křemíku, kyslíku, hliníku a titanu. Tyto prvky se v přírodě v takovéto sloučenině nevyskytují, musí tedy jít o umělý výtvor. Zajímavé však je, že krávě byly odebrány všechny orgány, které mají něco společného s reprodukcí, trávením či vylučováním. „Čelist je důležitá k tomu, že se v ní tvoří enzymy, které dokáží zabít určité bakterie či viry a zažívací trakt funguje jako filtr, který shromažďuje a ukládá všechny chemické stopy v těle. A všechny tyto orgány mohou být velmi dobrým pomocníkem při výzkumu lidských dědičných reproduktivních chorob,“ říká Ted Oliphant.

Kam zmizela krev?
Od roku 1967 je hlášeno několik desítek tisíc nevyjasněných případů, kdy došlo k mrzačení dobytka, či dokonce domácích zvířat. Všechny se shodují v tom, že zvířecím obětem chyběla krev nebo jim byly chirurgicky odstraněny některé orgány a žlázy. Do dnešního dne si odborníci nedokázali vysvětlit, jak je možné, aby zvíře ztratilo tak velké množství krve, aniž by došlo k srdečnímu kolapsu, nebo jak je možné, aby se na zvířeti nenašly žádné stopy po pachateli. Za celou éru těchto podivných a krutých událostí nebyl nikdo za tyto činy oficiálně obviněn či postaven před soud. Nebyly nalezeny žádné důkazy a všechny teorie jsou většinou jen nepodložené domněnky. Kdo stojí za těmito hrůznými činy? Je to člověk, mimozemšťané, nebo nějaká vyšší moc? Tato otázka zatím zůstává nezodpovězena…

Tereza Janů

Zdroj: http://enigma-special.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1351574106.9363&inq=7513e27bfa3b0ad63201cf3312803865&ida=0&id_art=34822&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=9ecdbdcffbb67acd3b16243718b21482