foto2_31560Podle některých výkladů mayského kalendáře má svět zaniknout 21. prosince 2012. Tomu, že jde o sporný předpoklad, ovšem nasvědčuje mnoho skutečností. Několik proroků i vědců totiž předpovídá rozsáhlé katastrofy, a dokonce i konec lidstva, na dobu dlouho po tomto datu!
Zničí muslimové Evropu?
Jedna z interpretací věšteb francouzského lékaře a proroka Nostradama (1503–1566) předpokládá, že kolem roku 2014 napadnou muslimská vojska chemickými zbraněmi Izrael i Evropu a poté obě vylidněné oblasti obsadí. Upozorňovat na to má třeba tento Nostradamův verš: „Synagoga – neplodná a neužitečná, je převzata nevěrci z Babylonu, dcery pronásledování budou zahubeny…“ Vztahují se tato slova k následujícím rokům, anebo byly Nostradamovy verše jen špatně pochopeny?

2014

2023
Co předpověděla baba Vanga?
Podle některých názorů byla jednou z nejvíce nadaných věštců 20. století, schopných určit většinu nastávajících událostí, nevidomá Bulharka Vangelia Pandeva Dimitrova (1911–1996), známější pod přezdívkou baba Vanga. Měla údajně předpovědět například to, že v roce 2023 dojde ke změně oběžné dráhy Země, což způsobí výrazné oteplení podnebí. I kdyby to zřejmě neznamenalo úplný konec života na Zemi, dopad na lidstvo, ale i na veškerou faunu a flóru by byl markantní.

foto1_315602029
Smete Apophis Zemi?
Minulost naší planety je spojena s několika nárazy velkých asteroidů, které zahubily velkou část pozemského života. Podobně zničující může prý být i planetka pojmenovaná Apophis (podle starořeckého boha Ničitele), již 19. června 2004 objevili američtí vědci z havajské univerzity. Podle předběžných výpočtů má asi 300 metrů dlouhý kolos těsně minout Zemi nejdříve 13. dubna 2029 a opět pak o sedm let později. Obavy z této události vyjádřil i ruský astronom Leonid Sokolov. Má se lidstvo připravit na apokalyptickou srážku?

2019 / 2098
Spatřil atomovou zkázu?
Německý proutkař a věštec Alois Irlmaier (1894–1959) býval kdysi proslulý nejen svou spoluprací s německou policií, které pomáhal odhalovat zločince, ale také svými tajemnými vizemi. V nich měl údajně mimo jiné spatřit příchod cizích vojsk do Evropy, které bude počátkem zničení Paříže, Prahy a Anglie. Mnoho lidí ve střední Evropě má zahubit „tajemný žlutý prach, padající na zem,“ související nějak se „dvěma osmičkami a jednou devítkou.“ Jde prý o předpověď atomové války, která má vypuknout 8. srpna 2019, nebo snad v srpnu 2098.

21./22. století
Zahubí nás záření z vesmíru?
Měření z nedávných let ukazují, že zřejmě postupně klesá intenzita přirozeného magnetického pole Země. To je vytvářeno tekutým vnějším jádrem naší planety. Toto pole chrání pozemský život proti smrtícímu záření z vesmíru a průměrně každých 200 000 let dochází k jeho přepólování, přičemž v tomto kritickém okamžiku se velmi sníží jeho síla. Podle některých názorů se další přepólování blíží každým rokem. Způsobí tento jev během 21. nebo 22. století poslední hodinu naší civilizace?

2111
Dojde ke smrtícímu zemětřesení?
I další věštkyně 20. století, Němka Hedwig Eleonore Seeler, prý uměla popsat budoucnost. Její vize nastiňují osud lidstva do roku 2111. „Amerika bude muset strpět mnohé, Čína vyřídí Rusa,“ mají znít děsivá slova této ženy. A temná předpověď pokračuje: „Chlad a zemětřesení připraví mnoho lidí o život.“ Dojde v následujících letech k válce velmocí a rozsáhlým přírodním katastrofám?

3786
Konec světa v nedohlednu?
Přestože mnoho věštců a proroků mluví o přírodních katastrofách, válkách a smrtících epidemiích, o absolutním konci života na Zemi se prý přímo nezmiňuje nikdo z nich. V některých Nostradamových Centuriích (sepsaná Nostradamova proroctví) se údajně navíc objevují popisy zatím neznámé lidské techniky i velice vzdálených budoucích událostí. Většina odborníků se také přiklání k tomu, že verše slavného proroka končí až kolem roku 3786. Teprve tehdy má údajně přijít zánik lidstva. Máme před sebou tedy ještě stovky let života? I když na některých podobných předpovědích může být zrnko pravdy, mnoho jiných se nikdy nenaplnilo, další byly změněny a jiné špatně pochopeny. Měli bychom je tedy brát přinejmenším s odstupem…

Petr Koutský

http://enigma-special.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1336290220.4264&inq=bccfd052e673f2ec55851770ac22ecab&ida=0&id_art=31560&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=ebe3ebe7d7bdd5aeb2c371beb214eb44