KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: NWO (page 2 of 6)

Vše je jinak než nás učili…

illogo1

Čtěte víc ...

PO STOPÁCH ZÁHADNÉHO OBELISKU

obel_8.jpg

Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou.Čtěte víc ...

TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY

image8Následující dokument, který v originále nese název Silent Weapons for Quiet Wars, a je na něm uvedeno datum květen 1979, byl 7. července 1986 nalezen v kopírce IBM, která byla koupena při odprodeji nadbytečných zařízení. Podle M. W. Coopera se tato příručka týká vyhlášení války lidu Ameriky Ilumináty, které bylo formulováno Politickým výborem Bilderberské skupiny během jejího prvního setkání v roce 1954.Čtěte víc ...

ILLUMINÁTI – NADVLÁDA NAD SVĚTEM NEBO DOKONALÁ LEŽ?

Jaká byla role “Illuminátů” při teroristickém útoku proti USA 11. 9. ?

009freimaurer-logo-pyramideGeorge Washington, F. D. Roosevelt, George Bush – o těchto pánech se říkalo, že jsou v řádu “Illuminátů”. Co je skutečnost a co fikce, které jsou nám předkládané ve filmech a v knihách?… Čtěte víc ...

Nový světový řád , Milton William Cooper, 1.část Drakem a Hadem to začalo…

image1Tento text je již téměř 15 let starý. Přesto neztratil nic na své aktuálnosti, řekl bych, že spíše naopak…. (jm)

Dějiny jsou naplněny šepotem tajných společností. Zprávami o stařešinech a knězích, kteří střežili zakázané vědomosti starověkých lidí. Významní muži, tajně se scházející, kteří směrovali vývoj civilizace, jsou zaznamenáni ve spisech všech národů.… Čtěte víc ...

Mocní mají velký plán. Už je nikdo nezastaví!

image52JINÝMA OČIMA Nový světový řád, o kterém se stále častěji vzhledem k vývoji světových události hovoří, nemusí představovat nic špatného. Může dokonce prý pracovat i ve prospěch lidstva, což je jeho úkolem. I tak se dá dívat na něco, co nikdo oficiálně nepotvrdil, ale o čem se píše a mluví v různých sférách celého světa.… Čtěte víc ...

Otrokářský systém vrcholí aneb Třetí říše Adolfa Hitlera přestává být Utopií

image42Chtěl bys vybočit, ozvat se? Kdo splatí tvou hypotéku, vždyť já za tebe i přemýšlím. Jen pracuj a vyplňuj formuláře, sleduj televizi, na co bys chodil do přírody? Ještě by Ti mohlo dojít co s ní děláme, vždyť by sis k ní mohl vytvořit i vztah.
Čtěte víc ...

Proč nám vládnou “svině”?

V níže uvedeném článku naleznete perfektní videa (druhé viz odkaz) a související odkazy, objasňující, co představuje ve skutečnosti tzv. “vláda” a co jsou ve skutečnosti zač politici, nebo alespoň většina z nich. Jak je možné, že 95% populace nadává na tzv.… Čtěte víc ...

Kdo jsou Archóntové

Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku.

Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována.Čtěte víc ...

Od Bilderbergu ke Googlebergu

image41Světové události jasně hovoří o tom, že nejdůležitějším zadáním globálních elit je úplná změna lidského vědomí a dokonce změna lidské podstaty. To je ve skutečnosti cílem a prostředkem budování Nového světového pořádku. Zde se zvláště příznačným stalo zasedání Bilderbergské skupiny v letošním roce ve dnech 6.Čtěte víc ...

Older posts Newer posts

© 2018 KnihyA