KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: ALCHYMIE

Odhalení klonů

Čtěte víc ...

Tajemství o vnitřní energii v poselství Marie Magdalény

Evangelia o mě píší jako o děvce, neboť všichni zasvěcení mého řádu nosili zlatý náramek tvaru hada, a vědělo se, že se zabýváme sexuální magií. V očích Hebrejců jsme tím byly děvky. Jakmile jsem spatřila Jeshuu a naše oči se setkaly, věděla jsem, že jsme si určeni.… Čtěte víc ...

Poklad alchymistů Paracelsa Velikého

Ilustrační foto
Tři podstaty a látky, totiž rtuť, síra a minerální voda, kterou tyto látky jsou od přírody vázány k sobě… Spagyrickým uměním jest možno ji odděliti od vlastního suchého jádra, ovšem jen tehdy, když dozraje v pravý svůj podzim tak jako plod na stromě…

Příroda plodí nerosty v útrobách země.

Čtěte víc ...

Tajemství zlata aneb „moderní alchymie“

Zlato.
Stát se neviditelným? Nechat zmizet dům, auto, letadlo? Možná se to zdá neuvěřitelné, ale vědci to dnes vidí reálně. Přečtěte si knihu od nakladatelství Grada Publishing – Po stopách tajemných umělců a záhadných pokladů.

Neviditelnost díky zlatu

Andreas Alú a profesor Nader Enghelt z University of Pensylvania nabídl v roce 2005 velmi originální teoretickou možnost, jak učinit věci neviditelnými a svoji roli při tom hraje i zlato.

Čtěte víc ...

Řecký oheň, sklo, železo, metalurgie a zlato (4. díl)

Znalosti alchymistů otevřely cestu k dnešní chemii a metalurgii, které změnily k nepoznání náš svět v technickou civilizaci. Objevy řeckého ohně a střelného prachu otevřely cestu ke zbraním schopným tuto civilizaci zničit. Alchymisté objevili destilaci alkoholu a výrobu skla, takže cestu ke zdraví a blaženosti můžeme hledat v malých dávkách v jakémkoliv množství.Čtěte víc ...

Prvky, sloučeniny, chemické reakce a postupy (3. díl)

Znalosti alchymistů byly překvapivě široké, otevřely cestu až k dnešním objevům, třeba genetickým manipulacím a pokusům léčení rakoviny kmenovými buňkami. Cesta k věčnému životu, který hledali alchymisté, to ale asi nebude. Zmatky v alchymii byly především v pojmenování látek, nakonec i to odpovídá přírodnímu a chemickému zákonu, že neuspořádanost systému samovolně roste.
Čtěte víc ...

Alchymie a chemie, alchymisté v Čechách – kámen mudrců, transmutace, elixír mládí a podvody (2. díl)

Alchymie měla počátky v Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně, ale pak došlo k úpadku. Arabové přenesli alchymii do Evropy, kde dala základ chemii. Alchymisté znali výrobu kovů a slitin – zlato, stříbro, měď, rtuť, cín, olovo, bronz, mosaz, železo a patrně zinek.
Čtěte víc ...

Co se od starověku zničilo a vytvořilo ve vědě za křesťanství a islámu? 1.díl

Původní alchymie zahrnovala většinu starověkého vědění, dnes na ni navazují filosofie, astronomie, chemie, fyzika, metalurgie a technické vynálezy, přírodověda, medicína – prostě celá věda. Nejdříve alchymie hledala původní pralátku, ze které vznikl celý svět. Pomocí kamene mudrců se z této pralátky snažili vyrobit zlato.Čtěte víc ...

© 2021 KnihyA