KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: SITCHIN (page 2 of 2)

Plazí lidé – reptiliáni

skuls.jpg

Potom, ako sa nebo oddelilo od zeme,

potom, ako sa zem oddelila od neba,

potom, ako človeku bolo dané meno,

potom, ako An (boh neba) zdvihol nebesá,

potom, keď Enlil opustil Zem …

Na Zemi žili bohovia.

Vládol im boh Enlil

(En = hospodár, gazda, pán; lil – vietor, vzduch)

Ale raz na hore zeme a nebies An splodil (bohov) annunakov.Čtěte víc ...

Opět NIBIRU …

nibiru-a-a_-16-300x192Zdravím všechny, 

sleduji ty informace o Nibiru už taky nějakou dobu a asi jako spoustu lidí taky napjatě čekám, jestli se teda ukáže nebo ne a osobně v tom vidím spíš pozitivní záležitost (jako ve většině změn, které přicházejí). A je fakt, že vzrůstá počet videjí, které mají existenci Nibiru dokázat a počet lidí, kteří proti tomu brojí.
Čtěte víc ...

Sumer a Anunnaki

Sitchin předkládá, na základě stejných archeologických objevů, artefaktů a nalezených záznamů, tak jako archeologové a lingvisti činí již po dvě stě let, že, Anunnaki ( Sumer: “ ti, kdo sestoupil z nebes “; Starý zákon: Anakeim, Nefilim, Elohim; Egypt: Neter), vyspělá civilizace z desáté planety naší sluneční soustavy, sestoupili do oblasti Perského zálivu před 432,000 lety, za účelem  kolonizace planety a získání velkého množství zlata.

Čtěte víc ...

Legenda o založení Babylonu

Babylón neboli Brána boží (Bab-ilu) též Bábel, městský stát v jižní Mezopotámii. Jeho ruiny leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu, poblíž města al-Hillah, když řeka Eufrat, jež jím kdysi protékala, má dnes jiné koryto. S pověstnýmim, uměle zavlažovanými, i za noci jasně osvětlenými Semiramidinými zahradami, jež již z dálky budily za Nabuchodonecara II.Čtěte víc ...

Anunnaki

SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Nevyvážená rovnice minimálně o čtyřech notoricky známých neznámých: Zatímco program SETI prý již deset let marně hledá mimozemské signály a mocnáři se naopak snaží potlačit, či znehodnotit informace o reálných technicko – fyzikálních jevech, úzce související vývoj směřuje do naprosté dekadence s fašizoidní policejní nadstavbou povinné virtuální reality plné bezprávných čipizantů.Čtěte víc ...

Planeta Nibiru

Tajemná planeta, jejíž existenci zaznamenali již Sumerové ve svých hliněných tabulkách. Planeta, která je označována také jako Planeta X, Planeta křížení nebo Marduk (babylónský název). Nibiru. Mnozí věří, že má na svědomí nynější podobu Sluneční soustavy, a sama že je bludnou planetou.Čtěte víc ...

DVANÁCTÁ PLANETA

Starý zákon opakovaně tvrdí: “trůn Hospodinův jest na nebesích”. Nový zákon mluví o “našem Otci, jenž jest na nebesích”. Věrohodností bible však silně otřásl nástup a obecné přijetí evoluční teorie. Jestliže se člověk vyvíjel, pak ho přece nemohlo najednou stvořit nějaké božstvo, jež si vše důkladně promyslelo a poté se rozhodlo: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.” Všechny starověké národy sice věřily v bohy, kteří sestoupili z nebe na Zemi a mohli na ně zase vstoupit, kdykoliv se jim zachtělo, jenže těmto příběhům se nepřikládává ani špetka věrohodnosti a vědci je vždy od samého počátku bagatelizovali jako pouhé mýty.

Čtěte víc ...

Když započal čas 2.

V učebnicích dějepisu jsou poměrně podrobně popsány jednotlivé vývojové etapy planety Země, ale tato koncepce některé hmatatelné důkazy o kolizích naší planety během jejího vývoje pomíjí, zatímco například vznik člověka, i přes poměrně dlouhé zcela nevyjasněné období, kdy z původního takřka lidoopa se náhle jakoby mávnutím proutku objevil člověk Cromagnonský, považuje za jasný.Čtěte víc ...

Když započal čas 1.

Jedním z vědců, jehož práce vyvolaly velký kladný i záporný ohlas na celém světě, je Zecharia Sitchin. Kniha Když započal čas je Sitchinovou v pořadí pátou knihou a zabývá se zejména analýzou historických staveb, především zikkuratů a pyramid, jako míst, která sloužila k uctívání bohů.Čtěte víc ...

Newer posts

© 2018 KnihyA