KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: TAJEMSTVÍ AMENTI (page 3 of 3)

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 2.díl

voyages-8Templářské události „Velké planetární zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. (před 15,400 lety) vyústily v krátký kolaps a dočasné obrácení zemského geomagnetického pole, což způsobilo klimatické anomálie, další ztrátu některých atlantských ostrovních teritorií a mutaci DNA v planetárním životním poli. Kontinent starověké Atlantidy byl již dříve zredukován na tři ostrovní země -po kataklyzmatické katastrofě v důsledku „templářského dobývání“ v období 28,000 př.n.l..Čtěte víc ...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 1.díl

voyages-10Staré iluminátské lidské rasy měly proměnlivé hybridní genetické kódy obsahující pouze části andělského „diamantového kódu DNA sluneční hvězdné brány“, organické/přirozené andělské lidské DNA. Genetické linie pozemských iluminátsko-lidských ras sahají až do r. 670,000 př.n.l.; současné iluminátské linie však sahají zpět pouze do doby před 250,000 lety, kdy se objevily prostřednictvím hybridního evolučního kmene primátů-mimozemšťanů-lidí, známého jako „Leviathan“.Čtěte víc ...

4.Věda, spiritualita, evoluce a Templáři

voyages-31Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a procesy vlastní vědě multidimenzionální fyziky, jejímž prostřednictvím dochází k dosažení spirituálního „vzestupu“. Desky CDT učí, že k „vzestupu“ dochází prostřednictvím organického procesu atomové transfigurace, jehož prostřednictvím je vzestupující bytosti umožněno biologicky se vydat na multidimenzionální spirituální evoluci směrem zpět do Jednoty, svobody a věčného života.Čtěte víc ...

3.Desky CDT a současná světová náboženství

voyages-2Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT. Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „new age“ chanellované doktríny – jsou v tuto chvíli pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky iluminátskými skupinami zamýšlené pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost.Čtěte víc ...

2.Desky CDT a historická světová náboženství

voyages-4Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/texty Maharata představují „společný zdroj“, ze kterého vzešla všechna pozemská historické a moderní náboženské doktríny a pozemská vědecká inspirace.Čtěte víc ...

Tajemství Amenti 1. Učení historie lidstva 1.díl

Úvodní souhrn problematiky

Ashayana Deane — Azurite Press MCEO, Inc ©2009  Přeložil Petr Pinguin

1.Historický původ učení MCEO

ashayanaVčetně: Učení MCEO a desky CDT; historická metoda deskového převodu CDT; desky CDT a historická světová náboženství; desky CDT a současná světová náboženství; věda, spiritualita, evoluce a Templáři; temný věk lidstva – ztracené civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA; NET, „vyšší a nižší Země“, torální trhlina, precese a falešné jugy a alfa-omega zarovnání 2012; současná vize MCEO; současné deskové CDT převody, současné zemské drama a uvítací stanice r.Čtěte víc ...

Newer posts

© 2018 KnihyA