KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: TAJEMSTVÍ AMENTI (page 1 of 3)

Tajemství Amenti 2

Tajemství Amenti 1: http://knihya.cz/1uceni-historie-lidstva/

Populárně – naučný neformální úvod do Interdimenzní fyziky, kreační fyziky, dynamiky vědomí a skalární štítové mechaniky

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence, O Dobru a Zlu a jejich zápase…

Vážení čtenáři,

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text “Tajemství Amenti 1“, první díl, (zkratka TAM1).

Čtěte víc ...

DVANÁCTERO POSTŘEHŮ 2.

Karma a svobodná vůle

7. Karma osobní, lidstva a planety Země

voyages-31Ve výše uvedeném textu jsem se dotkl důležitého pojmu karma. Pojďme si k němu něco bližšího říct. Pojem karmy je namístě chápat jako kvalitu/míru průzračnosti/čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti.Čtěte víc ...

DVANÁCTERO POSTŘEHŮ 1.

voyages-111Úvodní shrnutí tématu od autora překladu Tajná mise Amenti 1 a MCEO: Vážení čtenáři, tento text jsem se tak nějak rozhodl napsat a uveřejnit v reakci na diskuse k tématu r. 2012. Záměrem tohoto textu je pokusit se za sebe vymezit jakési tématické hřiště, které si skutečně zaslouží naši pozornost.Čtěte víc ...

13. Symboly coby vodítka pro orientaci v kódovací mřížce

• Pokud se setkáte se spirituální doktrínou nebo vědeckou teorií, která do své teorie, experimentů nebo „ezoterických učení“ jako významné aspekty umísťuje pravoúhelník zlatého řezu, Fibonacciho spirálu či sekvenci, vězte, že máte co do činění s hlediskem, které vyznává zbytek komponentů metatronické Vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“ a její zarovnání s padlou cestou, dokonce i když zbytek symbolů „Květiny zkázy“ a učení je skryt před přímým pohledem.Čtěte víc ...

12. Bude tento rámcový plán iluminátských předků 2012 pokračovat v realizaci?

Ano bude, ale ne přesně tak, jak měli ilumináti v úmyslu nebo předvídali v důsledku pokračující snahy a přímého zásahu Strážců GA-MCEO a koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion matrixu.

voyages-3Opravdu zažije Země „6. hromadné vyhlazení“ prostřednictvím posunu geomagnetických a geografických pólů, který mají ilumináti v úmyslu spustit v roce 2012 jako součást svého primárního cíle rámcového plánu?Čtěte víc ...

11. Jaký je hlavní účel primárního cíle Iluminátského rámcového plánu ?

voyages-82Během „Iluminátského templářského vítězství“ v atlantském období v roce 10,948 př.n.l., uspěly iluminátské síly v ustanovení elektromagnetického spojení skrze červí díru na dlouhou vzdálenost a to mezi Slunečními Hvězdnými branami v jádru našeho Slunce a branami v jádru našeho „Paralelního Slunce“ v paralelní galaxii Mléčné dráhy.Čtěte víc ...

10. Proč iluminátští předci naplánovali naplnění svého primárního cíle rámcového plánu právě na rok 2012? (AMENTI)

voyages-21Seriál rubriky AMENTI:

Příští pozemský SAC se však organicky neměl vyskytnout dříve než v roce 4,230, přičemž umělé struktury červí díry Metatronické brány padlé paralelní galaxie Mléčné dráhy a paralelní Země se mají otevřít již v době odpovídající našemu roku 2012, tedy podstatně dříve (náš a paralelní systémy lze chápat i jako částicové a anti-částicové komplementární/dualitní systémy – pozn.Čtěte víc ...

9. Velká hra, show, související otázky a probuzení stříbrného semínka

voyages-5Drazí lidé, „Rozhodující boj o stav BPR masy pozemského lidstva 2012“ je tu; sedneme si do křesla, budeme chroustat popcorn a „celé divadlo jen sledovat“ ? Nebo se pokusíme dosáhnout nad svým osobním evolučním osudem jisté vědomé kontroly ? Volba je plně na každém jedinci, a MCEO™ pokorně respektuje jakoukoliv volbu.Čtěte víc ...

8. Volba a následná zodpovědnost za důsledky, však vždy zůstává na jednotlivém lidském kontaktérovi.

voyages-141Historie „Annunaki“, o které tak mnoho „kanálů“ nyní mluví, představuje částečnou pravdu, která se týká pouze potomků iluminátských hybridních linií Anu-Leviathan, jejichž genom byl smíchán s genomem andělského člověka během starodávného atlantského období. Čistí „andělé“ a vzestoupené bytosti“ skutečně existují, ale kvůli elektromagnetické karanténě iluminátského vysílání SÍTĚ (NET-zasíťování) je téměř nemožné, bez specializovaných metod chráněné multidimenzionální komunikace (mezi které však chanelling nepatří) k nim ze Země „dosáhnout“.Čtěte víc ...

7. Skryté lidské dilema, „kanály“, pozemské vyhlazení 2012 a planetární kódovací mřížka

voyages-4Re-evoluce do vědomé celistvosti ducha/Vědomí „Hvězdného prachu“ prostřednictvím energetického sebe–růstu a nebo de-evoluce do nevědomé fragmentace ducha/Vědomí „Kosmického prachu“ prostřednictvím energetického sebezničení…

TO je otázka, která je jádrem současného lidského dilematu. Jako následek událostí ve starodávném atlantském období pokračuje většina pozemské populace po cestě nevědomé evoluce „spáčů“, kdy si není vědoma důsledkových realit zarovnání BPR kódovací mřížky – nebo dopadu jejich osobního nebo kolektivního systému víry na osobní a kolektivní BPR kódovací mřížky.Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA