KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: SMARAGDOVÉ DESKY (page 2 of 2)

Smaragová deska III. Klíč k moudrosti

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světa z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek.

Čtěte víc ...

Smaragová deska II. Síně Amenti

200910132017_thovt2Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života, koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ.

V hluboké minulosti, ztracené v časo prostoru, Děti Světla zhlédli dolů na svět. Uviděli děti člověka v jejich porobě, spoutané silou zvenku.
Čtěte víc ...

SMARAGDOVÁ DESKA I. Historie Thotha Atlanťana

Historie Thotha, Atlanťana
200910041502_thovt12

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na ostrově Undal v čase dávno minulém, započal jsem tuto inkarnaci.… Čtěte víc ...

Smaragdové desky – Předmluva a úvod

200910132017_thovt2THOVT
Původ. Egyptský. Bůh moudrostí a učenosti personifikovaný měsícem.
Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta.
Synonyma: Džehutej (archaický tvar), Thot(h) a Tautos (řec.) aj.
Centrum kultu: Chmunev (řec. Hermopolís, dnešní Ešmunén), Neéheb (řec. Eíleíthýiaspolis, dnešní Káb), také chrámy na Sinaji, v Núbii (Dakka) aj.… Čtěte víc ...

Newer posts

© 2018 KnihyA