KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: BARDO THEDOL

BARDO THEDOL – Tibetská kniha mrtvých 2.

budhahttp://www.knihya.cz/18620/bardo-thedol-tibetska-kniha-mrtvych-1

TIBETSKÁ KNIHA 1.  ČIKHAI BARDO a ČENJID BARDO

 

Tato kniha zemřelého v jeho přechodném stavu staví tváří v tvář skutečnosti a obsahuje Veliké osvobození  nasloucháním v posmrtném stavu hlubokému učení o osvobození vědomí pomocí meditace o Pokojných a Hněvivých božstvech.Čtěte víc ...

BARDO THEDOL – Tibetská kniha mrtvých 1.

Kniha první: Vzývání Buddhů  a Buddhisattvů.

 

budhaPokyny pro obřad konajícího: Vzývání Buddhů a Buddhisattvů a přispění umírajícímu děje se takto: Obětuj Trojici vše, co je na darech obětních od umírajícího nebo jeho rodiny, spolu s dary získanými duchovně. A drže v ruce vonné kadidlo, opakuj vroucně následující: „Ó, vy Buddhové a Buddhisattvové, kteří meškáte v 10-ti směrech zabaveni milosrdenstvím, prozřetelností, božským okem a láskou, vy kteří živoucím bytostem poskytujete ochranu mocí svého milosrdenství, račte přijít; račte přijmout tyto získané obětní dary.Čtěte víc ...

© 2021 KnihyA