KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: PROROCTVÍ (page 1 of 4)

Ostrov apokalypsy – Mayská tajemná civilizace

12

Čtěte víc ...

Edgar Cayce – nejznámější jasnovidec Ameriky

Neobvyklý jasnovidec Edgar Cayce se objevil v USA začátkem 20. století. Mnozí ho považují za největšího jasnovidce vůbec. Slávu mu přinesly jeho pokyny, zvané ridingy. Se stejnou pevností v nich hovořil o léčení rakoviny, reinkarnaci a počátcích života na Zemi. Tvrdil, že informace čerpá z vesmíru.… Čtěte víc ...

NOSTRADAMOVA PROROCTVÍ Z POHLEDU SOUČASNÉ UPRCHLICKÉ KRIZE

Tento obrázek vytvořil Josef Čáp

Kdybychom znali svou budoucnost již dopředu, dokázali bychom se vyhnout rozhodnutím, která mohou negativně ovlivnit náš život a dění kolem něj. Pokud by něco takového bylo možné, mohli bychom se daleko lépe vypořádat s přírodními katastrofami, nebo světovými válkami, které vždy táhnou svět ke dnu.

Čtěte víc ...

Nejděsivější kletby světa

konec-sveta

Čtěte víc ...

Proroctví Matky Shiptonové

O životě a předpovědích největší legendární anglické vědmy a věštkyně.

Uršula Shiptonová rozená Sontheilová vstoupila mezi legendy pod jménem Matka Shiptonová.Uršula Sontheilová se podle legendy narodila v roce 1488 za bouřky v jeskyni u řeky Nidd v anglickém Severním Yorkshiru. Ve dvou letech ji matka Agatha Sontheilová, známá svými nadpřirozenými schopnostmi, odložila a na zbytek svého života se uchýlila do kláštera v Nottinghamu.
Čtěte víc ...

DVOJÍ VÝKLAD DANIELOVA PROROCTVÍ: KDO JE MALÝ ROH? KTERÝ VÝKLAD JE SPRÁVNÝ?

Již před delší dobou jsme přinesli Danielův výklad prorockého snu krále Nebúkadnesara » snu, který předpovídá dnešní dobu. Bylo to v době babylonského zajetí židovského národa. Přenesme se nyní v duchu zpět do Babylonu té doby, jen o něco málo později: Nyní sám Daniel přijímá významný prorocký sen ukazující budoucnost a působení mocnosti zašifrované pod symbolem Malého rohu.… Čtěte víc ...

NOSTRADAMUS PROROKUJE POSLEDNÍHO ČERNÉHO-ČERVENÉHO PAPEŽE. MODLÁŘSKÁ OHAVNOST ZE ZJEVENÍ UŽ JE TADY

Pokračujeme se zkoumáním proroctví, která identifikují posledního papeže v současných dějinách lidstva. Toto přehrabávání zaprášených spisů není samoúčelné, naopak, jde o velmi mnoho.

Jde o to, dopracovat se k vysvětlení toho, co někteří označují jako tzv. „Druhý příchod Krista“.

Čtěte víc ...

PROROCTVÍ SVATÉHO MALACHIÁŠE: POSLEDNÍ PAPEŽ JE TADY

Většina proroků mluví v symbolech a šifrách, a to ve snaze zabránit manipulaci s texty a také proto, aby nedocházelo k ovlivnění svobodné vůle lidí… Svatý Malachiáš není výjimkou. Toto proroctví je dobře známé v i církvi a ve Vatikánu si jistě dávali dobrý pozor, aby nedali důvod k potvrzení tohoto nebezpečného proroctví při volbě nového papeže 😉 Přirozeně, že proroctví ohlašující konec církve, není mezi oblíbenými tématy šarlatovo-purpurových soudruhů…

Papežský systém končí právě teď.

Čtěte víc ...

Nejstrašnější předpovědi na rok 2014

земля люди бизнесмен планета люди

 
© Koláž: Hlas Ruska

To, co nás očekává v příštím roce, je opravdu hrozné. Žádný rok ještě nepřinášel tolik neštěstí a kataklyzmat, kolik se předpovídá na rok 2014. Epidemie mutující ptačí chřipky usmrtí čtvrtinu všech obyvatel zeměkoule.

Další vlna nesmírně kruté ekonomické krize zachvátí celý svět a její následky budou nepředvídatelné.Čtěte víc ...

Egyptská věštkyně: v roce 2014 se mapa světa změní

image14V r. 2014 se mapa světa změní, a Rusko bude mít větší vliv, než Amerika a Čína. Saúdskou Arábii čekají v nejbližší budoucnosti záplavy. To jsou jen některá proroctví, která vyslovila v interview pro Hlas Ruska Egypťanka Joy Ayyad.

Tuto ženu nazývají v Egyptě „královnou proroctví“.Čtěte víc ...
Older posts

© 2021 KnihyA