KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: CHANNELING

Channeling s členkou Galaktické rady – povídka

zelenka1Příklad channelingu zprostředkovaného overegem s členkou Galaktické rady, která má na starosti sektor Galaxie, ve kterém je i Země. Jedná se o přepis bez větších úprav, oprav a seřazení do logických celků pouze v podobě tak, jak byly informace přijaty. Některé formulace tak vypadají poněkud kostrbatě, ale považovali jsme za vhodné je neupravovat, tak aby nebyl zkreslen celkový dojem z channelingu.Čtěte víc ...

Channeling

Internet je dnes zaplaven množstvím informací pocházejících z channelingových zdrojů. Není zcela jednoduché posuzovat nezaujatě kvalitu a hodnotu informací z takovýchto zdrojů pocházejících. Nedávno si bylo možno přečíst na jedněch webových stránkách vyjádření o nevalné kvalitě velké většiny channelingů a pro jejich hodnotu byl použit poměrně dost ostrý výraz.Čtěte víc ...

Channeling Petra Chobota s Universální Inteligencí

chobotV těchto promluvách se Petr Chobot napojuje na nadosobní složku bytostí, na tzv. Univerzální  Inteligenci, Vědomí, které vše vytváří a které je podstatou všeho. PCH se během promluvy nachází ve  stavu plného  transu a  neidentifikuje se s  lidskou rolí,  mluví k nám jeho BYTOSTNÉ JÁDRO – vyšší Já, nesmrtelná kosmická osobnost

Existují mimozemské únosy?Čtěte víc ...

Hathorové: Jak se chovat při přechodu do vyššího vědomí?

Stavy přechodu vědomí
energyDefinice – Chaotické uzly jsou chomáče chaotických událostí. Podle Hathorů Země vstoupila do chaotického uzlu a následkem toho můžeme očekávat stále se zvyšující úroveň chaosu – včetně zemětřesení, vulkanických aktivit, nenormálních dějů v počasí, ekologické nerovnováhy, a rovněž ekonomický, sociální i politický zmatek, a dalších věcí.… Čtěte víc ...

Malá Babička z Curychu – “Musíme začít žít ze srdce.”

obrKiesha Crow “Malá Babička”,jedna z 12 mladých strážců moudrosti šamanů, kdy založila “Kmen mnoha barev” byla nedávno na evropském Turné rozšiřující její poselství, jak máme začít žít ze srdce. Hovořila o našich předcích, posunu pólů, kde se skrývají mimozemsťané, co můžeme udělat, abychom změnili svět, uzdravili Matku Zemi.Čtěte víc ...

Cassiopaea, Ra, Hustoty

Předtím než budeme pokračovat s představením základních témat, je třeba zmínit zdroje části materiálu ze kterého čerpám. Jedná se o tzv. inspirační materiál, tedy channelingové zdroje pod jménem Cassiopaea a Ra. Je třeba dodat, a bude to zmíněno později, že tyto zdroje sloužily pouze jako odrazový můstek pro hlavní výzkum ze kterého čerpám.Čtěte víc ...

© 2019 KnihyA