KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: BIBLE (page 1 of 3)

Kdo je Jeshua a Ježíšova mise na Zemi

„Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevního výkladu a vašich náboženských textů. Byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost, a díky nim jsem dosáhl Kristovského vědomí.… Čtěte víc ...

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši vrhají nové světlo na křesťanství

Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí. Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku.… Čtěte víc ...

Abaddon

V židovských a křesťanských tradicích je Abaddon popisován jako bezedná propast nebo ztělesnění destrukce.

image3

Abaddon ve Starém zákoně

Jméno Abaddon má kořeny v hebrejštině a znamená „zničit či ničit“. Ve Starém zákoně je zmíněno celkem šestkrát.

Přísloví 15:11: Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských?… Čtěte víc ...

BEYOND 2012 – VELKOLEPÉ ZAŘÍZENÍ

Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu.Čtěte víc ...

Bible

image17

http://youtu.be/D4DG6WnmXfk

Čtěte víc ...

Vatikán zuří. V Turecku existuje 1500 let stará Bible, která odmítá ukřižování Krista

ŘÍM – Vatikán vyjádřil hluboké znepokojení nad 1500 let starou biblí, která byla nalezena v Turecku a odmítá ukřižování Ježíše Krista. Vatikánské úřady proto vyzývají tureckou vládu, aby umožnila jeho odborníkům prozkoumat obsah nalezené knihy, která byla objevena a udržována v tajnosti v Turecku od roku 2000.Čtěte víc ...

Byla Marie spoluautorkou bible?

Žena jako autorka jednoho z evangelií? Ještě před pár lety by tuhle myšlenku církevní otcové odsoudili jako rouhání nejhrubšího zrna. Jenže mezitím se doba přece jen změnila, a tak některá biblická tajemství přestávají být tabu. Velkou zásluhu na tom má také dr.Čtěte víc ...

Průvodce labyrintem člověka

obr68952Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk. Porovnejme tedy, čím zásadním se od sebe tyto kategorie liší…

Nerosty jsou obsaženy ve všech čtyřech skupinách.

Ale víme, že rostliny, na rozdíl od nerostů, rostou – musejí tedy mít něco navíc a musí to být organizované.

Čtěte víc ...

Co víme o Turínském plátnu…

Podle křesťanské tradice bylo do Turínského plátna krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista. Lněná textilie je dlouhá 436 centimetrů, široká 110 centimetrů a váží 1420 gramů. Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie uchovávána od roku 1578.Čtěte víc ...

Kainova linie, válka od počátku lidstva…

Všechna jména v Bibli mají dvojitý smysl. Jména rodu Setova od Adama po Noema píšou celý plán vykoupení! Z těchto deseti jmen můžeme vyčíst:

„Člověk byl vykoupen ze smrtelného trápení, požehnaný Bůh přijde dolů vyučovat. Jeho smrt přinese zoufalý odpočinek nebo útěchu!“

Jaké jsou matematické šance, že je tohle jen náhoda?Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA