KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: UČENÍ HISTORIE LIDSTVA (page 1 of 5)

Tajemství Amenti 2

Tajemství Amenti 1: http://knihya.cz/1uceni-historie-lidstva/

Populárně – naučný neformální úvod do Interdimenzní fyziky, kreační fyziky, dynamiky vědomí a skalární štítové mechaniky

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence, O Dobru a Zlu a jejich zápase…

Vážení čtenáři,

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text “Tajemství Amenti 1“, první díl, (zkratka TAM1).

Čtěte víc ...

Smaragdová deska XIII. – Klíče Života a Smrti

image16Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu.

Tajemství a moudrost přinesl jsem svým dětem; poznání a sílu zděděnou od starších. Nevíš, že všechno se otevře, když najdeš jednotu všeho?

Čtěte víc ...

Smaragdová deska XII. Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

image4Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se Vším.

Věz, ó člověče, že vše z budoucnosti je otevřenou knihou tomu, kdo umí číst.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska XI. Klíč k cestě Vzhůru a Dolů

image38Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska X. Klíč času

image29Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska IX: Klíč ke Svobodě Vesmíru

image47Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu; učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života.

Snaž se, ó člověče, najít velkou cestu, která vede k věčnému Životu jako Slunce.

Čtěte víc ...

Smaragdové desky VIII. – Klíč mystérií

image21Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vě- domosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad.

Ne jako člověk, stal jsem se osvo- bozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé, beru na sebe nové tělo.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska VII. Sedm Pánů

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska VI. Klíč Magie

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo zaplňovalo duši.

Čtěte víc ...

Smaragdová deska V.Obyvatel Ungalu

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy.

Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země v dni Atlantském. Král národů, mistr moudrosti, Světlo skrze Suntal, Strážce Cesty, přebýval ve svém Chrámu, Pán Undalu, Světlo Země v dni Atlantském.

Čtěte víc ...
Older posts

© 2019 KnihyA