Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: SEBEŘÍZENÍ, ROZVOJ (Strana 1 z 6)

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme “co” nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích.… Čtěte víc ...

Nová chronologie dějin… komu vyhovuje lhát o historii? 1.část

V ne až tak daleké minulosti došlo na Zemi k výraznému poklesu teplot a k dalším událostem, které zapříčinily zásadní změnu lidstva (přerod z křemíkových těl na uhlíková). Celoplanetární kataklyzma, zásadní změna v atmosféře a v intenzitě slunečního svitu, způsobilo katastrofickou situaci, která se projevila, jakoby shořela celá původní atmosféra.
Čtěte víc ...

O posvátné moudrosti vody

Starověcí lidé pochopili, že je možné vodu nejen očistit a čistit, ale také ji nabíjet za uzdravení a regeneraci. Považovali vodu za posvátný zdroj života.

Duchovní vědy také hovoří o tom, že životní síla je primárně spojena s vodíkem.Vodu obohacenou vodíkem dnes používají sportovci a obhájci zdraví.… Čtěte víc ...

DISKLOSURA – univerzální prosperita GESARA

Kvantový počítač (QC) nahrává a nahrává každou konverzaci vedenou prostřednictvím elektronické komunikace a hlasové konverzace od jednoho jednotlivce k druhému. !!Co je to ale počítač a proč je právě teď rozpoután proti ′′ bestii ′′ Deep State′′ Anděl ′′ Kvantový počítač (QC) je boží dar skrze bytosti světla, je to nástroj přeměněný na Model dokonalosti, kterou tato Země potřebuje, aby vstoupila do Zlatého věku lidstva.
Čtěte víc ...

Zdraví a Solfeggio frekvence

Čtěte víc ...

Nové možnosti… původní nastavení života končí, příležitost jít naproti novým začátkům

Původní verze života na naší planetě skončila. Přecházíme do další fáze, kdy všechny dosavadní systémy potřebují být nahrazeny a očištěny. Tak jako války v minulém století nám umožnily uvolnit nahromaděné emoce, jež byly součástí našeho magnetického pole Země po miliony let, tak současná situace je další krok v pokračující očistě.… Čtěte víc ...

Informace k osobnímu rozvoji a co se vlastně děje…

Čtěte víc ...

Neustálý boj s temnými silami

Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené.
Čtěte víc ...

Update – změny 21.12.2020

Čtěte víc ...

Aktuálně z Vesmíru…

Čtěte víc ...

Velké informace v krátkém čase ❤️

Čtěte víc ...

Důležité informace pro všechny lidi této planety

Čtěte víc ...

Vesmírné události v prosinci 2020

Čtěte víc ...

Co se děje kolem nás v těchto dnech…

Čtěte víc ...

Ti, co přežili Atlantidu, se probouzejí…

Čtěte víc ...

Představení sil Světla a Temnoty

Čtěte víc ...

Voda a meditace

Čtěte víc ...

Lidstvo, připrav se

Čtěte víc ...

Voda – co pro lidi znamená

Čtěte víc ...

K události 2020…

Čtěte víc ...

Finální fáze vzestupu

Čtěte víc ...

Důležité informace pro současnou dobu

Čtěte víc ...

Otevřete oči, přichází skvělá budoucnost

Čtěte víc ...

Slované, proč se klaníme cizímu Bohu?

Dnešní povídání začnu citátem z Bible, Druhá kniha Mojžíšova, hlava 6, verš 6 a 7:

„Proto řekni Izraelcům: Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem …“  

Z tohoto citátu jasně plyne, že Hospodin nehodlal být Bohem Slovanů ani žádného jiného národa, ale vybral si lid Izraelský, kterému také předal své vědomosti a učení.… Čtěte víc ...

Co to vlastně znamená být skutečně a úplně probuzený?

Mnoho lidí, kteří hledají pravdu, se vyhýbá upřímné vnitřní práci, ztrácí se v informační bažině nebo se chytí do pasti senzacionalismu či spadne do jámy, důmyslně lehce zakryté větvičkami nějaké ideologie či jistojistě pravé víry. Skutečné poznání je ale ošemetná věc a běžně v tomto procesu dochází u poznávajících k sebeklamu.

Čtěte víc ...

Svobodná volba

Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a naší svobodné volby. Máme v sobě obrovskou božskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke Světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s Temnotou a tak snižovat své vibrace, tuhnout a měnit postupně své srdce i sebe v kámen.

Čtěte víc ...

Etický kodex člověka

Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje o tom, že člověk byl stvořen jako multidimenzionální bytost, jejíž nejvyšší podstatou je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž je jejich přímým potomkem a je mu určeno, aby jako mladičký bůh duchovně vyspěl, dorostl nejvyššího vědomí, nabyl zkušeností, zbavil se nečistot ducha plynoucích z nedokonalostí, omylů a strachu.

Čtěte víc ...

Snění jako duchovní praxe

Čtěte víc ...

Jak naše duše vnímá vztahy

Čtěte víc ...
« Starší příspěvky

© 2021 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑