KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: SEBEŘÍZENÍ, ROZVOJ (page 1 of 20)

DISKLOSURA – univerzální prosperita GESARA

Kvantový počítač (QC) nahrává a nahrává každou konverzaci vedenou prostřednictvím elektronické komunikace a hlasové konverzace od jednoho jednotlivce k druhému. !!Co je to ale počítač a proč je právě teď rozpoután proti ′′ bestii ′′ Deep State′′ Anděl ′′ Kvantový počítač (QC) je boží dar skrze bytosti světla, je to nástroj přeměněný na Model dokonalosti, kterou tato Země potřebuje, aby vstoupila do Zlatého věku lidstva.
Čtěte víc ...

Zdraví a Solfeggio frekvence

Čtěte víc ...

Nové možnosti… původní nastavení života končí, příležitost jít naproti novým začátkům

Původní verze života na naší planetě skončila. Přecházíme do další fáze, kdy všechny dosavadní systémy potřebují být nahrazeny a očištěny. Tak jako války v minulém století nám umožnily uvolnit nahromaděné emoce, jež byly součástí našeho magnetického pole Země po miliony let, tak současná situace je další krok v pokračující očistě.… Čtěte víc ...

Informace k osobnímu rozvoji a co se vlastně děje…

Čtěte víc ...

Neustálý boj s temnými silami

Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené.
Čtěte víc ...

O historii planety Země a našich předcích 2.část

6 Pogromy Slovanů
Už před třiceti tisíci lety před n. l. astrologické a astronomické znalostí našich předků dosáhly velmi vysoké úrovně a tak vznikly VÉDY. Dokonce oficiální věda potvrzuje, že paleolitická rozvinutá oblast byla v severní části Ruska Sungirja (u města Vladimir) a Kosťjonok (u Voroneže) už kolem 40 tis let před n.
Čtěte víc ...

Update – změny 21.12.2020

Čtěte víc ...

Aktuálně z Vesmíru…

Čtěte víc ...

Velké informace v krátkém čase ❤️

Čtěte víc ...

Důležité informace pro všechny lidi této planety

Čtěte víc ...
Older posts

© 2021 KnihyA