KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: ESOTERIKA (page 1 of 9)

Smlouvy duší

Jste duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost. Život, který nyní prožíváte, je jen jednou malou kapitolou na cestě vaší duše. Už jste se tu mnohokrát inkarnovali. Hybnou silou všech vašich zkušeností jsou duševní smlouvy. Mohli byste předpokládat, že v duchovním světě neexistují žádné smlouvy nebo byrokracie, že všechno je láska a světlo.… Čtěte víc ...

Katarze duše – sestup lidských duší

Pouze lidé, kteří zažili úplné sestoupení svých duší do fyzických obalů, znají neuvěřitelné drama, které taková událost rozpoutá v energetických tělech – emocionálních, mentálních, čakrových, éterických i fyzických – a jak zničující je tato zkušenost pro mysl, psychiku a fyzické tělo.… Čtěte víc ...

Manipulace v matrixu reptiliány…

Co je to matrix, jak funguje a jak byl zmanipulován reptiliány? Jak můžete uniknout frekvencím ovládání mysli, které jsou obsaženy v tomto holografickém programu?

Nejprve potřebujeme příběh o tom, jak byla naše matice manipulována archonskými silami. Galaktická federace schválila dinosaury jako první hlavní druh na planetě.… Čtěte víc ...

Finální fáze vzestupu

Čtěte víc ...

Důležité informace pro současnou dobu

Čtěte víc ...

Jak použít žádosti při transformaci

Žádosti k transformaci – vyšlu slovem či myšlenkou před či v průběhu meditace nebo rituálu:

1. Bytosti světla a Vesmírní bratři, odeberte mi vše nepotřebné, co ke mně nepatří a vložte mi vše potřebné na mé cestě za poznáním. Abych viděl co vidět mám, abych slyšel co slyšet mám a abych rozuměl čemu rozumět mám.Čtěte víc ...

Naše planeta začala žít v jiné dimenzi

Multidimenzionalita našeho prostoru je potvrzena. Realita, jak ji známe, již neplatí. Podobné názory se začínají potvrzovat i vědeckymi experimenty. Slyšeli jste o Magnetaru? A o tom, že náš smích nás ladí na Vesmír?

Každý si stále pamatuje očekávání roku 2012, strach z nejistoty, očekávání katastrof, kterými nás děsili… Změna proběhla, ale ne tam, kde se očekávalo… Planeta začala žít v jiné dimenzi.… Čtěte víc ...

Demontáž temných programů – vyšší dimenzionalizace světlem kosmického Krista

Vážení Milovaní, vítejte v Nové srpnové energii, v nové pozemské a galaktické realitě, blíže k novým zážitkům, nové čistější verzi fyzického i Světelného těla. Nacházíme se v třináctidenní galaktické vlně Cauac, jejíž energie je zaměřena na návrat Božského Ženství, návrat Ženského Krista, Velké Bohyně Matky, Svaté Matky v nejhlubší sebeúctě, úctě, soucitu a Lásce.… Čtěte víc ...

Volba duše

Čtěte víc ...

Fakta o uzdravení sebe sama. Tajemství je ve vlastní vibraci


Zamýšleli jste se už někdy nad „skutečným důvodem“, proč onemocníme anebo někteří z nás snadněji podléhají choroboplodným zárodkům, nebo dokonce rakovinným buňkám?

Není pochyb o tom, že kdybychom dokázali identifikovat hlavní příčinu nemoci, objevili bychom tajemství zdraví a uzdravení.

Ačkoliv současná medicína tvrdí, že zná všechny odpovědi, tradiční lékaři neumí nijak vysvětlit, proč se spontánně uzdraví tisíce nevyléčitelně nemocných pacientů i přesto, že všechno hraje proti nim.… Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA