Pedro Calderón: Ovládal kněz nadpřirozené síly?Pedro Calderón: Je to katolický kněz, přesto se prý spřáhl se samotným ďáblem! Mexičan Pedro Ruiz Calderón je v 16. století objektemkrvežíznivých inkvizitorů. Navzdory tomu tvrdí, že má schopnosti, které se těm běžným lidským zcela vymykají. Jeho výpověď navíc dosvědčuje řada svědků. Kdo je tento muž? Skutečněovládá temné síly?

K soudu v Mexico City, hlavním městě Mexika, přivádí spoutaného katolického kněze Pedra Ruize Calderóna. Píše se polovina 16. století a tento muž má vážný problém. Z tribuny vystoupí tajemník Svatého stolce a budoucí dobyvatelMiguel López de Legazpi (1502–1572) a hřímá: „Mnoho lidí mi dosvědčilo, že řečený Calderón zná černou magii a naučil se ji od ostatních.“ Mexický kněz je obviňován z řady dovedností příčících se zdravému rozumu a poslušnému křesťanskému smýšlení. Údajně dokáže cestovat časem, pohybovat se mezi kontinenty, a ty dokonce přesouvat, ovládá alchymii, svede měnit kámen ve zlato či vyrobit elixír života. Jsou takové zkazky pouhými výmysly, nebo je Pedro Calderón středověkým mágem, jehož moc nemá obdoby?

Sestoupil do pekla?
Proces s Calderónem začíná roku 1540, poté, co se po okolí rozšíří zvěsti o jeho nadpřirozených schopnostech. A on sám ještě přisazuje. Prohlašuje o sobě, že rovněž umí věštit budoucnost, nalézat poklady, nebo svést každou ženu. Jak uvádí Dr. John F. Chuchiak, profesor na univerzitě v Missouri: „Opravdu byl typickým příkladem toho, jenž ovládal všechny druhy magie. Od vyvolávání démonů a čarování s nimi, přes vymítání démonů až po maskování sebe sama a dovednost učinit se neviditelným.“ Podivuhodné na celé věci je to, že přestože Calderón stojí před inkvizičním soudem ve smrtelném nebezpečí, ke svému umu se údajně bez jakéhokoliv nátlaku doznává. Jak měl vlastně své dovednosti získat? Jednoho dne se dle svých vlastních slov vydal se třemi svými přáteli na průzkum jakési jeskyně, jež měla vést 3000 mil (téměř 5000 kilometrů) hluboko pod povrch země. Jenže plán nevyšel. Muži zapadli mezi kameny a zemřeli. Calderón pak měl pokračovat sám stále hlouběji, až se dostal do samotného pekla. Zde se nejenže naučil svým schopnostem, ale odnesl si odsud i několik pekelných knih s podpisem samotného ďábla! Je možné brát jeho výpověď vážně?

Šifry a poklady
Neobvyklé Calderónovo vyprávění se alespoň zčásti ověřit dá. Poté, co je kněz zadržen, je totiž zabavena i jeho knihovna. A v ní se žádná kniha s podpisem Lucifera, vládce pekel, nenachází! Zato tu jsou jakési dopisy s neznámým písmem. Dokáže ho prý přečíst jedině Calderón! Obsahují snad písmo pekelné? Nebo nějakou tajnou šifru? A to není vše, co ukazuje na jeho podivínství. Řada lidí dosvědčuje, že kněz skutečně dokáže nalézat poklady. Údajně například objevil několik košů plných zlatých ornamentů, které místní schovali před Španěly. Měl snad tehdy jen neobyčejné štěstí?

Byl zdatným hypnotizérem?
Osud je Calderónovi nakloněn. Nejenže si ho řada lidí předchází, prosí ho o pomoc a krásné ženy mu padají do náruče, ale i u soudu kněz vyvázne s poměrně mírným trestem. Přestože by ho v dobách přísné inkvizice mohla čekat krutá, exemplární poprava, Calderón je pouze vyhoštěn. A co stálo za jeho nadpřirozenými kousky? Moderní vědci mají prozaické vysvětlení. Chuchiak říká: „Dokázal hypnotizovat lidi, podle mě je to první popsaný případ dovednosti hypnotizovat, okouzlit lidi.“ Byl tedy na svou dobu neuvěřitelně nadaným psychologem, jenž ovládal hypnózu? Nebo snad opravdu dokázal používat magii?

Michaela Vondrušková

Zdroj: http://enigma.rf-hobby.cz/startovacka.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1361025084.6198&inq=e9d5154db1d163c7599ee5f5f3b69f97&ida=0&id_art=36228&sta=0&cislo=0&sea=0&PHPSESSID%3D16a2f9574b45f9c86eabfb4fbfdd6ff9=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=c038e293e5f62563258837de54cf9c30