Setkání s UFO jsou v současnosti už tak často popisovaným fenoménem, že existuje dokonce jejich dělení na stupně. Čím bližší je interakce mezi UFO a jeho lidským pozorovatelem, tím vyšší je i stupeň takzvaného blízkého setkání jiného druhu. Vrcholem stupnice je čtvrtý druh setkání s UFO – únos.

alien1aExistují mimozemšťané, nebo ne? Za nejčastější důkazy toho, že tam venku, za hranicemi pozemského světa, je někdo, o němž se zatím můžeme jen dohadovat, jsou pokládána svědectví o UFO – neidentifikovatelných létajících objektech. Čas od času slýcháme o tom, že se někde na obloze objevilo podivné těleso, jehož přítomnost ve vzduchu nemůže nikdo spolehlivě vysvětlit. Takové objekty je často nemožné zachytit moderními radary a naše technika je na ně krátká. Jsou to snad mimozemské lodě?

Viděl jsem…
Setkání s UFO se dělí na čtyři druhy, které jsou odstupňovány a charakterizovány intenzitou kontaktu s neznámým objektem. S touto klasifikační stupnicí poprvé přišel americký astronom a badatel s českými kořeny Joseph Allen Hynek (1910–1986). Za setkání prvního druhu je považováno pouhé spatření vzdáleného UFO, po němž nezůstaly žádné stopy a ani nedošlo k přímé interakci. Jde tedy o typické zprávy o podivně se chovajících světlech na obloze a podobných jevech. Druhým druhem blízkého setkání s UFO je pozorování neidentifikovatelného létajícího objektu a s ním souvisejících vjemů a fyzikálních projevů, jako jsou náhlé změny teplot, kruhy v obilí, rušení techniky a podobně.

foto2_34817Blíž a blíž
Za blízká setkání třetího druhu se považuje pozorování osazenstva neidentifikovatelného létajícího objektu – pozorování mimozemšťanů. Posledním, čtvrtým druhem blízkých setkání klasifikovaných podle Hynka je pak únos do UFO. Nejvyšší stupeň setkání jiného druhu je samozřejmě i tím nejzpochybňovanějším a nejméně uvěřitelným. Najdou se ovšem lidé, kteří tvrdí, že se jim něco takového skutečně stalo. Vypovídají o tom, že je jakési neznámé bytosti vzaly do své lodi a dělaly na nich pokusy. V takových vyprávěních je často zmiňován strach, bolest a vědomí naprostého ovládnutí unesené osoby jejími únosci. Ti prý na lidech provádějí různé operace, zřejmě za účelem výzkumu naší rasy. Lze něčemu takovému věřit?

Tajemné stopy na těle unesených
Důkazem vyprávění údajně unesených osob mají být jizvy, které si z takových setkání odnášejí, a v některých případech dokonce tajemné implantáty, jež byly skutečně nalezeny v jejich tělech. „Lidé se vracejí s naprosto zahojenými jizvami, které ještě den před tím neměli. Kromě toho byly v jejich tělech nalezeny podivné implantáty, z nichž některé byly dokonce vyňaty a podrobeny analýze,“ popisuje renomovaný americký psychiatr Dr. John E. Mack (1929–2004), který proslul právě svými výzkumy údajných lidských kontaktů s mimozemšťany. Ony zmíněné implantáty podle něj vykazují vlastnosti složité laboratorní výroby a často jsou tvořeny materiály, které se na Zemi běžně nenacházejí.

full1_348171Přátelé, nebo chladní výzkumníci?
Setkání čtvrtého druhu ovšem podle některých výpovědí nemusí být jen traumatickým zážitkem. Třeba Američan George Adamski (1891–1965) tvrdí, že jej mimozemšťané vzali s sebou do svých kosmických lodí. Popisuje ovšem tuto zkušenost jako nebývale příjemnou. Bytosti, s nimiž se podle svých slov setkal, údajně vynikají báječnou jemností a vznešeností a doslova z nich prý vyzařuje radost. Odlišnosti jednotlivých svědectví by napovídaly tomu, že nad Zemí i přímo na ní mohou operovat různé druhy cizích bytostí, které očividně zajímáme. Pokud by tomu tak ovšem skutečně bylo, je možné, že bychom stále ještě neměli dostatečně pádný důkaz jejich existence?

Jitka Krulcová

http://enigma-special.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1351575599.9053&inq=7513e27bfa3b0ad63201cf3312803865&ida=0&id_art=34817&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=3610e0eaaa1ab39508e5c126d208f560