Vážení přátelé, konečně se k Vám dostává druhé a velmi stěžejní video z dílny “Keshe Foundation”. Tento dokumentární snímek vám velmi detailním a pečlivým způsobem osvětlí podstatu nadčasové “Keshe Technologie”. Zároveň vám přiblíží i smysl, cíle a vůbec podstatu aktivit dr. M.T. Keshe a jeho nadace. Tento dokumentární snímek si bude vyžadovat vaši vrcholnou pozornost, neboť je doslova nabitý extrémně důležitými informacemi. Z mé vlastní zkušenosti a zkušenosti našich redaktorů víme, že je moudré se na tento dokument podívat několikrát s určitým časovým odstupem. Je vhodné si průběžně dělat i poznámky. Za redakci mého internetového magazínu Matrix-2001 jsem potěšen, že vám můžeme poskytnout tento unikátní materiál. Můj obzvláštní dík směřuje k Pavlíně a Jurovi, kteří měli na starosti titulky k tomuto materiálu. Chystají se další aktualizace. Buďte ve spojení.

Jaroslav Chvátal


Člověk neobjevil gravitaci a magnetické pole zaráz. Kdyby objevil obojí zaráz, a to chápeme, jednoduchost stejných pólů, jak jsem již říkal, u magnetu sever a jih nazýváme gravitací. Gravitace je přitažlivost. Jde o přitahování a sever a jih přitahují. To samé sever se severem a to, čemu říkáme odpudivá síla. Kdybychom tedy rozuměli těmto dvěma zároveň, pravděpodobně bychom bývali byli úplně jiná rasa a pravděpodobně bychom byli v dnešní době už na druhé straně vesmíru a zajímali bychom se o jiné Vesmíry. Ale potřebujeme čas. Jde o to, že ani tato doba není vhodná pro to, aby člověk tuto technologii chápal, jelikož člověk stále zabíjí pro své vlastní ego. Až se lidé naučí, že mohou žít v míru, pak přijde ta pravá doba a člověk bude dost vyspělý, aby přistoupil k dalšímu kroku. A to je jedna z věcí, kterou jsem napsal v jedné ze svých knih, že až člověk časem přejde se svým přístupem válek a zabíjení do vesmíru, a narazí tam na další bytosti, které mají mnohem pokročilejší znalosti o stvoření, nedovolí, aby se pokračovalo s touto technologií- s tímto zabíjením a ničením. Lidé dostanou lekci, na kterou nikdy nezapomenou. Pak zapomenou, že tam přišli zabíjet kvůli přežití.

Jak víte, Keshova nadace, až zemřu, bude navrácena dvěma organizacím. Jedna půjde Spojeným národům a jedna Světové spravedlnosti v Izraeli, což je náboženství, kterému věřím a zakládá se na sjednocení všech náboženství. Takže na konci dne politici a lidé jakéhokoli náboženství, ať jste křesťan, budhista, muslim, žid, všichni společně budeme pracovat se vzájemnou pomocí, abychom dosáhli míru mezi lidmi. Spojené národy nebudou stejné, jako jsou nyní, kdy je využívají jako exkluzivní klub k zabíjení a ničení jiných národů pod zástěrkou „spravedlnosti“. Spojené národy budou sloužit lidstvu jako jeden celek. Ne, pro současné lidstvo…když poletíme do vesmíru, musíme mluvit jedním jazykem, lidé Země a Spojených národů, jako je to ve filmu „Advokát“, který zastane všechno vyjednávání a postupy, které bude třeba sestavit. Jak jsem již řekl, já vím, co přijde, ale lidská rasa ještě není připravena tomu rozumět.

dr. Mehran Tavakoli Keshe


TECHNOLOGIE M.T. KESHE: "BLÍŽÍ SE BOD ZLOMU"

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6422-technologie-m-t-keshe-blizi-se-bod-zlomu/