Velitel Aštar velí vesmírné divizi Velkého bílého bratrstva neboli Bratrstva světla. Tu tvoří jednak 20milionová armáda pracovníků na nehmotné úrovni, úzce spolupracují s nanebevzatými mistry, a jednak čtyři miliony členů a pracovníků ve fyzické podobě.

ashtar-sheran-1Modrooký Velitel Aštar je velkolepá a ušlechtilá bytost, měří asi 210 cm. Jeho tělo je typu Adam Kadmon čili je podobné pozemským lidem. Vyvinul se na planetě Aštar. Nikdy se nezhmotnil na Zemi. Velitel Aštar je zodpovědný za vesmírnou flotilu v naší sluneční soustavě, ale není omezen na tento úsek prostoru. Zastupuje naši sluneční soustavu na zasedáních rady naší galaxie a vesmírů po celém omniversu. S Velitelem Aštarem se údajně poprvé telepaticky spojil kontaktér UFO George Van Tassel v roce 1952.

ashtar-sheranÉterická podoba

Přestože Velitel Aštar, jeho lidé a lodě jsou éterické povahy, mohou se projevit na fyzické rovině, kdykoliv chtějí. Většina života na jiných planetách v naší sluneční soustavě je éterické povahy. Aštar a jeho lidé jsou stejně jako my v určité fázi vývoje a jejich život se příliš neliší od našeho, až na to, že už transformovali většinu svého nižšího já a chtivostí.

Spolupráce s anděly

Velitel Aštar úzce spolupracuje s andělskými říšemi, nejvíce s archandělem Michaelem. Je to výjimečně milující a něžný člověk, ale tvrdý a neústupný, aby naplnil své poslání sloužit, vzdělávat a ochraňovat lidstvo v celé sluneční soustavě.

Hlavní cíle Velitele Aštara a jeho posádky: za prvé duchovně vzdělávat lidstvo, aby pochopilo své skutečné poslání zde; za druhé bránit a chránit Zemi a sluneční soustavu od nepřátelských a sobeckých mimozemských skupin.

Nebezpeční mimozemšťané

Existuje mnoho mimozemských civilizací v celé galaxii, vesmíru a omniuniversu, které přicházejí na Zemi sbírat informace a provádět pokusy jen z egoistických důvodů. Nejsou tu proto, aby pomáhali. Někteří z těchto mimozemšťanů mají neutrální povahu, ale někteří slouží Temným silám. Ti otevřeně odporují Velkému Bílému Bratrstvu a Aštarově velitelství. Kdyby mohli, ovládli by zcela planetu Zemi. Právě Aštarova armáda a další civilizace jako Arkturiáni chrání pozemšťany, aby se to nestalo.

Mnozí členové Aštarovy flotily chodí mezi námi po ulicích, aniž bychom si toho všimli. Velitelství Aštar slouží v jistém smyslu jako vesmírná policie. Jedním z problémů, s nimiž se Velitelství Aštar potýká, spočívá v tom, že pokud některé pozemské vlády uzavřou dohody s negativními mimozemšťany, nesmějí Aštarovi mimozemšťané zasahovat do svobodných lidských rozhodnutí, dokud lidé neohrožují sluneční soustavu a galaxii.

Počet negativních mimozemšťanů je však malý ve srovnání s obrovským množstvím pozitivních mimozemšťanů, avšak ti negativní jsou poměrně nebezpeční, pokud nejsou pod kontrolou. Platí obecné pravidlo, že UFO plavidla tvaru doutníky jsou potenciálně nebezpeční mimozemšťané.

Lodě vesmírné flotily

Velitelství Aštar má mateřské lodě, které jsou zakotveny ve vesmíru a jsou dlouhé až 160 km. Tyto mateřské lodě nesou celá města s miliony lidí. Velitelství Aštar je součástí velké konfederace planet v rámci celé galaxie. Planetární konfederace a Velitelství Aštar nemají povoleno zasahovat do svobodné vůle lidí, pouze v případě, že by lidé zasahovali do jiných částí vesmíru, což by atomové a vodíkové bomby určitě udělaly.

ashtar-sheran-2Evakuace již není potřebná

Někteří pozemšťané dříve komunikovali na duchovní úrovni s Velitelem Aštarem a byli upozorněni, že dojde k evakuaci části pozemšťanů, v případě, že Zemi postihnou velké katastrofy. Toto nebezpečí podle některých kontaktérů již pominulo a projekt evakuace již není potřebný.

Vesmírní lidé

Vesmírní lidé je poměrně již zažitý termín, který používá pro mimozemšťany z Velitelství Aštar Ivo A. Benda. Příznivci Vesmírných lidí jsou někdy označováni za sektu. Aštar je v tomto případě nazýván Aštar Šeran. Vesmírní lidé žijí podle Bendy v nebi vyspělým, harmonickým životem. Komunikují mezi sebou především telepaticky. Kolem planety Země se nachází od roku 1998 Velká vesmírná flotila pod vedením Aštara Šerana, která stráží planetu Zemi vždy od října do dubna a je střídána od dubna do října Vesmírnou flotilou z Plejád pod vedením Ptaaha.

Temná hrozba

Síly Temných světů se údajně stále snaží zvýšit ovládání lidstva z dnešních 95 % na 99,9 % pomocí očipování lidí a všech věcí. Vesmírní lidé se naopak snaží pomoci lidem, aby ve svém fyzickém těle již nepodléhali ovládání ještírky – Silami temna, ale byli vedení svým Duchem, duší a především Prvotním Stvořitelem všeho a všech, aby mohli “převibrovat” do vyšší – 5. dimenze planety Země. Vesmírní lidé udržují planetu Zemi při životě, v opačném případě by ji zničily Síly temna a lidské bytosti by skončily v děrách pod zemí se zničeným povrchem.

earth-globePodle internetové stránky Vesmírní lidé evakuace na Aštarovu flotilu proběhne a zachráněna budou pouze dvě procenta lidstva.

Zdroje: Foto:Flickr.com
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_19a.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%AD_lid%C3%A9

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtar_(extraterrestrial_being)

Převzato: http://pravdu.cz/encyklopedie-mimozemstanu/encyklopedie-mimozemstanu-astarovova-flotila