KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Search results: "CDT" (page 1 of 3)

7.Současné přenosy/překlady desek CDT

voyagersSoučasné pozemské drama a Uvítací sídla v roce 6,520 n.l. Současný nový překlad Maharata textů a přímý překlad desek CDT začal v r. 1997 prostřednictvím 1.mluvčí MCEO -Ashayana Deane. Počátek překladů byl zveřejněn v r. 1999 prostřednictvím vydavatelství Granite Publishing (později Blue Water Publishing/Wild Flower Press) jako „knihy Voygers“ (svazek 1: Spící unesení a svazek 2: Tajemství Amenti).Čtěte víc ...

3.Desky CDT a současná světová náboženství

voyages-2Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT. Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „new age“ chanellované doktríny – jsou v tuto chvíli pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky iluminátskými skupinami zamýšlené pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost.Čtěte víc ...

2.Desky CDT a historická světová náboženství

voyages-4Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/texty Maharata představují „společný zdroj“, ze kterého vzešla všechna pozemská historické a moderní náboženské doktríny a pozemská vědecká inspirace.Čtěte víc ...

180 dokumentů k rozšíření vědomí

Server HigherPerspectives.com vybral 180 dokumentárních filmů, které dozajista poslouží k rozšíření vašeho vědomí. Seznam je v angličtině a dokumenty budou též v angličtině. Věřím, že spousta z nich bude k dispozici i ve verzi s českými titulky. Takže inspirace výborná!

image

Pokud budete mít doplnění dalších filmů, jejich verzí v češtině/slovenštině a podobně, tak pište do komentářů, rád je do seznamu přidám.… Čtěte víc ...

Ayshayana Deane: ” Mohu se vyjádřit pouze k tématu, který pečlivě zkoumám. Tím je vzestup.”

ayshayana-deaneÚvodní poznámka jm: Ashayana Deane a její MCEO, Svobodné učení, na OSUDu rozsáhle prezentované jedním ze čtenářů PetremPenem v Seriálu O čem to všechno je. Jak to tak bývá, někteří čtenáři (i někteří zkušenější) toto téma „vyfuckovali“ a PetrPen i někteří další udělali asi to jediné, co normální (nechci napsat slabší) povahy udělají… z OSUDu se s tématem stáhli a pracují pouze ve skupinách lidí, kteří o toto učení mají zájem.Čtěte víc ...

13. Symboly coby vodítka pro orientaci v kódovací mřížce

• Pokud se setkáte se spirituální doktrínou nebo vědeckou teorií, která do své teorie, experimentů nebo „ezoterických učení“ jako významné aspekty umísťuje pravoúhelník zlatého řezu, Fibonacciho spirálu či sekvenci, vězte, že máte co do činění s hlediskem, které vyznává zbytek komponentů metatronické Vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“ a její zarovnání s padlou cestou, dokonce i když zbytek symbolů „Květiny zkázy“ a učení je skryt před přímým pohledem.Čtěte víc ...

12. Bude tento rámcový plán iluminátských předků 2012 pokračovat v realizaci?

Ano bude, ale ne přesně tak, jak měli ilumináti v úmyslu nebo předvídali v důsledku pokračující snahy a přímého zásahu Strážců GA-MCEO a koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion matrixu.

voyages-3Opravdu zažije Země „6. hromadné vyhlazení“ prostřednictvím posunu geomagnetických a geografických pólů, který mají ilumináti v úmyslu spustit v roce 2012 jako součást svého primárního cíle rámcového plánu?Čtěte víc ...

6. Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

voyages-11Ačkoliv vesmír „umožňuje a nachází hodnotu ve všech věcech“ a „vše je dobré=bůh (good=God)“, jak nám říká jedno úsloví New age (se kterým pohled MCEO v podstatě souhlasí), je také toto pojetí „vše je dobré/bůh“ o tom, naučit se rozlišovat mezi různými cestami spirituálního probuzení, pokud člověk doufá, že má vůbec nějaký vědomý vliv na směrování své osobní evoluce.Čtěte víc ...

5.Starodávný podvod, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmat Vědy smrti.

voyages-7Ve starém atlantském období Země se technologie „Vědy smrti“ a „Květiny zkázy“ dobře zakořenily do praktik atlantské kultury. Naše současné planetární prostředí, lidská DNA a evoluční potenciály pozemského kolektivního života stále trpí pokračujícími a zvětšujícími se důsledky aplikací těchto atlantských technologií Vědy smrti.Čtěte víc ...

4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“

voyages-6Od r. 1999 bylo v rámci Učení strážců MCEO poskytnuto nepřetržité a komplexní studium „kosmického kontextu, struktur a dynamiky“ stvoření prostoru-času-hmoty a spirituální evoluce, planetární, galaktické a univerzální „ztracené historie“ jakožto i současné situace -„pozemském dramatu tzv. Velkého obrazu“. Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více.Čtěte víc ...

« Older posts

© 2018 KnihyA