Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. WWG1WGA - Q Děkujeme za vaši podporu: 2301348253/2010

8. Volba a následná zodpovědnost za důsledky, však vždy zůstává na jednotlivém lidském kontaktérovi.

voyages-141Historie „Annunaki“, o které tak mnoho „kanálů“ nyní mluví, představuje částečnou pravdu, která se týká pouze potomků iluminátských hybridních linií Anu-Leviathan, jejichž genom byl smíchán s genomem andělského člověka během starodávného atlantského období. Čistí „andělé“ a vzestoupené bytosti“ skutečně existují, ale kvůli elektromagnetické karanténě iluminátského vysílání SÍTĚ (NET-zasíťování) je téměř nemožné, bez specializovaných metod chráněné multidimenzionální komunikace (mezi které však chanelling nepatří) k nim ze Země „dosáhnout“. V pozadí toho, co je ilumináty organizováno prostřednictvím „chanellingového hnutí vysílací NET SÍTĚ“ existuje jejich „Velký plán“.

Iluminátská NET SÍŤ funkčně působí již asi po 13,000 let a to prostřednictvím záměrně vložených pokřivení do pozemského geomagnetického pole. V celé „známé“ historii byly kontaktní „kanály“ pomalu ale stále více „probouzeny“ – ovšem „Metatronickým způsobem“ – po mnoho tisíc let, kdy každý jeden kontaktér „přinesl kousek“ často konkurujících si verzí iluminátské příběhu získaného z vysílání jejich NET SÍTĚ. Iluminátská vysílací NET SÍŤ po věky pomáhala „zasívat dezinformace“ do různých „posvátných doktrín“, což vyvrcholilo vytvořením tradičních „dogmat kontrolující masy“ a to jak náboženských, tak vědeckých, která jsou až do dnešních dnů „vodící silou“ „kolektivní lidské psyché“. Jak se blíží dlouho očekávaný „Čas velkého významu 2012“, byla „probuzena“ globální flotila mnoha „nových kanálů“, a nyní, tři roky před dlouho očekávanou „Velkou iluminátskou událostí 2012“ se „kolektivní příběhy historických a současných kanálů vysílání NET SÍTĚ“ slučují do „komplementární, uvěřitelně kohezivní platformy falešně sjednocené historie“, které se masy „probouzejících se lidí“ nyní upisují.

Pokud se na historické události a současnou dobu pohlíží s pochopením funkce kódovacích mřížek a jejich přímé role při vytváření „zarovnání evolučních cest“ prostřednictvím reality spolu-rezonance BPR, lze pochopit, že „specifické hromadné víry“ vytváří odpovídající „specifické kontury a geometricko-matematické vzory“ v rámci kolektivní „kódovací mřížky druhu (lidstva)“, a následně i v rámci kódovací mřížky naší planety, což vše přímo ovlivňuje zarovnání či synchronizaci a BPR jádra planety, a tím i zarovnání/synchronizaci evoluční cesty planety (tedy jakási forma kolektivní podprahové, elektromagneticky podmíněné sugesce – pozn. PP).

Ani naše pamatovaná, ani zapomenutá historie se nerozvinula náhodou – bylo to skrytě, přepečlivě a trpěli zinscenováno prostřednictvím mimoplanetárních „invazních a nájezdnických ras“ iluminátských předků a nic netušících, zmanipulovaných, po moci lačnících a stejně amneziakálních genetických linií pozemských iluminátsko-lidských „dětí“, které tito předkové vytvořili v Atlantidě jako zamýšlený, „postradatelný kvantový zdroj energie“, jehož prostřednictvím má být naplněn jejich „Rámcový plán konce časů“ (Armagedon). Je to právě tento původ, ze kterého se vynořily současné iluminátsko-lidské genetické linie, a ačkoliv se zdá (obzvláště jim), že tyto „hybridní mimozemsko-lidské kolektivy“ „tajně řídí tuto globální show“, ve skutečnosti jsou ze strany svých iluminátských předků stejně silně manipulované, podváděné a zbavené moci, jako byla obecná lidská populace zmanipulována hybridními ilumináto-lidmi. Iluminátští předci však svým „pozemským dětem“ zapomněli vyjevit, že od početí jejich „velkého rámcového plánu“ v Atlantidě neměli nikdy v úmyslu „tyto své hybridní děti zachránit“ po té, co zorganizují pozemskou „událost finálního vyhlazení“ při závěrečném vyvrcholení jejich „Iluminátského rámcového plánu“. To je „velkým tajemstvím“, které nebylo odhaleno dokonce ani prostřednictvím současného primárního iluminátského vysílání jejich mystifikační NET-SÍTĚ.

„Dosavadních pět událostí masového vyhlazení lidstva“, ke kterým v historii na Zemi došlo (přibližně před 446 miliony lety; 264 mil. lety; 252 mil. lety (největší); 200 mil. lety (událost TJ); a 65 mil. lety (událost KT)), nebyly „náhodné události, které by byly důsledkem podmínek organického prostředí“. Tyto události byly vědomě a specificky účelově zorganizované akty globálního vyhlazení, zinscenované konkurujícími si mimozemskými skupinami iluminátských předků, jako součást jejich dlouho trvající bitvy o „nadvládu nad Hvězdnými branami Pozemského templu“. Všechny tyto „vyhlazovací události“ se odehrály před 1. osídlením Země andělským člověkem z před 25 miliony let a všechny byly zrealizovány zejména kvůli tomu, aby změnily matematicko-geometrické vzory morfogenetického pole jádra pozemské kódovací mřížky tím, že z něj odstranily kódovací mřížky „pro ně nežádoucích životních forem (andělského kristovského lidstva)“ z kolektivního životního pole pozemské kódovací mřížky.

Technologie, jimiž lze vytvořit nezbytné enormní účinky, jsou produktem aplikací Metatronické vědy smrti a technologie „Květiny zkázy“. Během atlantského období v roce 13,400 př.n.l. (asi před 15,000 lety) a v roce 10,948 př.n.l. (asi před 13,000 lety) byly tyto předstarověké technologie Metatronické vědy smrti opět pomalu, ale progresivně znovu oživovány, aby opět, v klíčové roli, posloužily v současné, závěrečné etapě agendy Iluminátského rámcového plánu. (Nové informace o atlantských obdobích 13,400 př.n.l. a 10,948 př.n.l. a „precesi“, Iluminátském rámcovém plánu 2012 lze nalézt v úvodním Souhrnu č.1; další informace o historii Iluminátského rámcového plánu a Atlantidě lze nalézt v knize Voyagers, svazek 2, druhé vydání, a v seminářích Svobodného učení MCEO™ na DVD).

Takže v současnosti všichni lidé, jak „andělští“, tak Ilumináti“, sdílejí „společné lidské dilema“, kdy společně čelíme rychle se blížícímu „setkání s osudem“, během kterého bude definitivně určen evoluční potenciál lidstva. V současnosti jak „Učení Velké bílé naděje“, kterou se mělo stát hnutí New age, tak „tradiční bratrství“ náboženství a vědy, které mělo paradigma „Velkého bílého jinakovstva“ v plánu „asimilovat“, společně slepě kráčejí vpřed ke kolektivnímu osudu, kde budou mít (jejich stoupenci) jen malou vědomou volbu ohledně „povahy globálních událostí“, do kterých budou stále více vtahováni.

V současnosti se jak „tradiční“, tak i „New age“ kolektivy nevědomě stávají, abych ocitovala předešlou pasáž, „masou Metatronicky zakódovaného biologického elektromagnetického lidského kvanta“, které provádí „specifické spirituální energetické rituály“ na různých klíčových „posvátných místech“ Pozemského templu, během tohoto ze všech nejdůležitějšího období pozemského SAC2000-2017 -„vzestupného cyklu“ -otevírání Hvězdných bran. Citát pokračuje: „Tento (zákeřný) proces „invaze zevnitř“ fungoval při naplňování iluminátských agend v malém měřítku starodávného atlantského období relativně dobře, tedy v období, které vyvrcholilo „záměrným pádem“ atlantské kultury a výsledným katastrofickým zničením teritorií Atlantidy. Tato „malá iluminátská vítězství“ Atlantidy však představovala (jen jakési) „dětské krůčky“ v rámci naplňování mnohem většího „iluminátského rámcového plánu“, ke kterému měly tyto „malé kroky“ vést.“ Zní to povědomě?… Ano, skutečně, „Atlantida opět vzestupuje“, aby opakovala svoji ošklivou historii stále dokola, ale tentokrát jde o „Závěrečné drama tohoto konfliktu“ a hraje se „Finále této velké hry“.

„Dětské krůčky“ iluminátských vítězství starodávné Atlantidy se nyní staly „obřími kroky neviditelného Leviathana -Goliáše iluminátských předků“. Předkové či loutkovodiči iluminátů jsou oddáni, stejně jak tomu bylo již dlouho před Atlantidou, svému „primárnímu cíli“ -získat nadvládu nad Pozemskými Hvězdnými branami, prostřednictvím kontroly planetární kódovací mřížky a geomagnetického pole planety. Jediným důvodem, proč bylo linii andělských lidí dovoleno přežít, a jediným důvodem, proč byly iluminátsko-lidské rasy tak pečlivě kultivovány, bylo umožnit mimoplanetárním rasám iluminátských předků, prostřednictvím tohoto na živu ponechaného lidstva, řídit bio-elektronický přístup k pozemským Hvězdným branám právě v období současného SAC. Z pohledu ras iluminátských předků však platí, že jakmile bude dosaženo elektronického přístupu k pozemským Hvězdným branám (Síním Amenti – což se bohužel stalo v roce 2006 – pozn. PP) a pozemské Hvězdné brány se budou moci otevřít na základě převládajícího Metatronického (genetického) kódu, prostřednictvím (nezbytné) přítomnosti jak andělských lidských, tak iluminátsko-lidských genetických linií, obě genetické linie „pozemských lidí“ tím splní „svůj dlouhodobý účel“ a „stanou se nadbytečnými“.

„Okamžik nadbytečnosti lidského druhu“ v rámci primárního cíle Iluminátského rámcového plánu je okamžik, ve kterém se pozemské Hvězdné brány otevřou pod Metatronickou nadvládou během SAC2000-2017. Tento okamžik byl naplánován iluminátskými předky asi před 13,000 lety a mělo by k němu dojít mezi koncem r. 2012 a začátkem r. 2013. A právě v tomto období iluminátští předci již tak dlouho zamýšlejí zinscenovat „Šesté a poslední pozemské vyhlazení lidského druhu“, a to prostřednictvím rychlého posunu zemských geomagnetických pólů.

Trvání této „invaze zevnitř“ v dobývání Pozemského templu iluminátskými předky se nám může zdát být „směšně dlouhé“, ale pro bytosti, které si prostřednictvím aplikace technologií Metatronické vědy smrti prodloužily svoji biologickou dlouhověkost na několik set tisíc let, se toto drama nejeví o mnoho delší než „okamžik“. Pouze my „maličcí lidé“ (jak nás nazval „Metatron“ v nedávném chanellingu) s naší délkou biologického života zhruba 100 let považujeme toto období „invaze zevnitř“ trvající zdánlivě příliš nepředstavitelně dlouho za neuvěřitelnou myšlenku. Ale „věřte či nevěřte“, toto drama se odehrává, a své „hnusné pracky“ omotá kolem nadcházejícího „Setkání s iluminátským osudem 2012-2015“– přesto je stále čas pro uplatnění lidské Svobodné vůle k tomu, aby se ovlivnily, ačkoliv ne přímo řídily, události, ke kterým v blízké budoucnosti dojde.

1 komentář

  1. Alladin

    Ahoj, tento text pochází původně z “Tajemství Amenti”. Od doby vzniku tohoto úžasného textu se vše pohnulo vpřed a jak se vše vyvinulo? Metatronické kolektivy dynamizovaly svůj ohavný parazitní systém hvězdy smrti co to dalo a velmi dobře si pamatuji na jejich sebevědomou aroganci. Byli přesvědčeni, že “vítězství”je jejich. Zpočátku roku 2012 však vstoupily do hry krystické kolektivy až od zdroje(chcete-li boha) a jasně ukázaly oněm temným entitám, že ve stvoření není místo, kde se lze trvale ukrýt před následky svých vlastních nekvalitních svobodných voleb.
    Nastalo obdoí, dnes známé jako “plazmové války”. Ty skončily deaktivací hvězdy smrti a defacto bylo metatronickým kolektivům trvale znemožněno nadále realizovat svou agendu tak, jak ji plánovaly. Tato krásná planeta je opět planetou “vzestupnou” a krystické Al-hum-bhra kolektivy budou tento status udržovat po dobu téměř 1000 let a to až do okamžiku zániku 3D struktur naší planety. Naše slunce ovšem zůstává v bhardoah stavu. S tím souvisí změny jeho chování, vyzařování a vyplývající důsledky. Illuminátské loutky nadále usilují o plnou realizaci své agendy NWO-OWO. V tuto chvíli se ovšem zdá, že tato nebude naplněna “dle plánu”. V budoucnu vnímám (již probíhají) pozitivní změny coby důsledek probíhajícího procesu léčení tohoto světa, návratu k jeho krystické přirozenosti. Nicméně převážně nevědomé, zmanipulované lidstvo tomuto procesu příliš nenapomáhá. Stále podléhá svému programování, pocházejícímu z metatronickými frekvencemi pokřivených biofiltrů a manipulacím skrze své energoinformační implantáty, své kolektivní i individuální programové nastavení. I zde se věci posunují ovšem vzhledem k x tisícům let předchozích destruktivních manipulací chce vše svůj čas. V tuto chvíli nezbývá, než přát všem štěstí, otevřenou mysl a srdce a šťastný návrat “domů”až přijde čas… 🙂

Napsat komentář

© 2021 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑