voyages-4Re-evoluce do vědomé celistvosti ducha/Vědomí „Hvězdného prachu“ prostřednictvím energetického sebe–růstu a nebo de-evoluce do nevědomé fragmentace ducha/Vědomí „Kosmického prachu“ prostřednictvím energetického sebezničení…

TO je otázka, která je jádrem současného lidského dilematu. Jako následek událostí ve starodávném atlantském období pokračuje většina pozemské populace po cestě nevědomé evoluce „spáčů“, kdy si není vědoma důsledkových realit zarovnání BPR kódovací mřížky – nebo dopadu jejich osobního nebo kolektivního systému víry na osobní a kolektivní BPR kódovací mřížky. Mezitím většina těch, kteří se „probouzejí“, nechápe, že i oni byli „chyceni do pečlivě utkané pavučiny podvodu“ zvané hnutí „New age“, ve které jsou „velká radost z probuzení, osvícení a zplnomocnění“ prezentovány z pohledu učení paradigmat Metatronické vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“. A prostřednictvím této nablýskané pavučiny podvodu zvané „NET“ neboli „SÍŤ“ je většina probouzející se populace záměrně a skrytě používána jako nástroj „padlých mimozemských andělů a sestoupených mistrů“, kteří ji falešně „vedou“ směrem k naplnění agendy Iluminátského rámcového plánu (NET je akronym z Nibiruan Enslave Transsmision – pozn. PP ).

V současné době tak byla „Velká bílá naděje“ probouzející se populace New age „zapojena“ do „Iluminátské vysílací rádiové NET sítě“, jejímž prostřednictvím přijímá toto hnutí své „chanellované materiály“. Není žádnou „náhodou“, že informace, které dostává tak mnoho chanellingujících, jsou komplementární. Většinou nás VŠECHEN tento materiál vede zpět do absolutní falše toho, že „veškeré lidstvo bylo vytvořeno jako starodávná hybridní otrocká rasa starobylými Anunnaki“, a proto bychom měli být šťastni, že na sebe dnes pohlížíme jako na jejich „děti“. Tato pokroucená historie, spolu s dalšími falšemi týkajícími se „příběhu Krista“ a různých dalších období starodávného historického významu, je mimozemskou rasou invazních nájezdníků záměrně vymyšlenou falešnou historií, která je v současné době „vysílána“ iluminátskou NET SÍTÍ přesně proto, aby nám -lidem zabránila vzpomenout si nebo objevit mocnou pravdu a stávající potenciál skutečného andělského lidského dědictví.

Mnoho současných „chanellingů“, které přináší překroucené informace z iluminátské NET SÍTĚ, si není vědomo, že dostávají své informace z tohoto falešného zdroje, a tím jsou samy zaváděny stejnou měrou, jako obecná populace, která se jejich dezinformacemi řídí (tak tomu bylo také v případě mnoha historických chanellingů a jejich následného publikování). Pokud si tak zvolí, mohou se tito jedinci -kontaktéři naučit bezpečnější praktiku mezidimenzionální komunikace, mezi které, spíše než „chanelling“ patří keylontický přenos dat, prostřednictvím energetických technik nabízených Svobodným učením MCEO™. Některé současné kanály jsou si také více vědomy agend iluminátů, kterým slouží, protože jde ve skutečnosti o inkarnované členy odpovídajících iluminátských duší do zasvěcených iluminátských kolektivů. Takoví jedinci mají stěží zájem na změně svých komunikačních vztahů, protože cítí emocionální napojení charakteristické pro (stejnorodé) zarovnání spolu-rezonanční kódovací mřížky se skupinou iluminátských duší, na kterou jsou napojeni.

Nejen, že se všechny kanály a „média“ vystavují riziku, že budou sloužit jako bárky či prostředky, jejichž prostřednictvím přichází desinformace, vystavují se také riziku přímého vymístění svého vědomí či identity, neboli hrozbě biologického posednutí. Přitom všichni mohou dosáhnout větší svobody, jasnosti a ochrany při svých snahách o mezidimenzionální komunikaci a to prostřednictvím volby začít používat keylontické technologie MCEO. Pokud mezidimenzionální identity, které jsou chanellovány, slouží agendě cesty vzestupu, budou vybízet své lidské kontakty, aby používali komunikační technologie MCEO. Pokud jsou chanellované identity v otevřeném nebo skrytém zarovnání s agendami iluminátské cesty pádu, budou svým lidským kontaktům říkat, že taková ochranná opatření nepotřebují, a budou je „za každou cenu“ odrazovat od používání technologií MCEO, protože vědí, že technologie MCEO by jejich lidským kontaktům pomohly rozlišovat mezi cestami vzestupu a pádu, a případně se i osvobodit od nedobře zamýšlené multidimenzionální manipulace.