Stimulace energetických bodů je velmi jednoduchá. Jde vlastně o jednu poněkud upravenou metodu klasické jógy. Ke jejímu cvičení je však důležité, abyste již dokonale zvládali techniku dýchání do jednotlivých částí těla. Pokud jste část o transu ještě nečetli, doporučuji ji nejprve pozorně prostudovat, jelikož obsahuje mimo jiné zejména popis nejrůznějších meditačních poloh, ke kterým se zde již nebudeme vracet. Všechny níže uvedené postupy se stavem transu pracují a jejich účinek v něm silnější. Je proto vhodné nejprve vstoupit do transu a až poté se věnovat konkrétní metodě. Kdybychom tento krok vypustili, nic moc by se tím nezměnilo. Trans by pravděpodobně vznikl po nějaké době cvičení samovolně, jak tomu ostatně u většiny meditací často bývá.

Pokud jste se dobře seznámili se základními energetickými centry a dobře ovládáte metodu dýchání do jednotlivých částí těla, přichází na řadu praktické cvičení. Technika je vcelku jednoduchá, není ani třeba se o ní příliš rozepisovat. Níže uvedený postup funguje zpravidla velmi dobře i u začátečníků. Zpočátku budete mít pravděpodobně potíže s lokalizací jednotlivých bodů, můžete si to však zpočátku ulehčit například nalepením kousku náplasti na kůži v daných bodech.

prace-s-energii-prakticke-metodyNejprve zaujměte svou oblíbenou meditační polohu a zklidněte se několika hlubokými dechy. Oči můžete mít zavřené nebo přivřené, při pozici vleže je však raději ponechte otevřené. Zamezíte tak nechtěnému upadání do spánku. Poté přistupte k technice stimulace. Při nádechu se jednoduše soustřeďte na určité energetické centrum a s výdechem do něj „vydechněte“, stejně jako u metody vyvolání transu. Není na tom nic těžkého. Postupujte od základního centra po koncepční dráze směrem vzhůru až k vrcholku hlavy. Není nutné se zabývat všemi třemi body v oblasti mezi pupkem a stydkou kostí, v počátečních fázích cvičení můžete zcela vynechat zejména sexuální centrum i oblast nad srdečním centrem. Taktéž bod pod pupkem není příliš důležitý. Plnou pozornost věnujte raději pupečnímu centru. Běžná trasa aktivace jednotlivých oblastí koncentrace je tedy následující: základní centrum – (sexuální centrum) – (bod pod pupkem) – pupeční centrum – solar plexus – srdeční centrum – (střed hrudní kosti) – krční jamka – bod mezi obočím a nakonec temenní centrum. Každému uvedenému místu věnujte zhruba minutu či dvě. Později plně postačí pro běžné cvičení nějakých deset výdechu i méně. Po zaktivování posledního centra je vhodné spočívat nějakou dobu v transu a teprve poté celou meditaci ukončit.

Po nějaké praxi vám nebude činit problémy zaktivovat touto technikou každé centrum během několika dechů. Aktivní body se projevují jemným brněním či vibrováním a pocity tlaku v příslušném místě. Po zaregistrování těchto ukazatelů můžete jejich aktivitu stejným způsobem dále zvyšovat nebo postoupit k další oblasti. Během stimulace některých bodů nebudete možná zpočátku cítit vůbec nic. Pocity spojené s aktivitou takových center se objeví obvykle až po určité době praxe. Při pravidelném cvičení budou později projevy aktivity v příslušných oblastech silnější. Nejsnadnější je obvykle soustředění na energetický bod mezi obočím či na temenní nebo základní centrum. Vyšší energetická centra patří mezi nejběžnější vnitřní objekty koncentrace vůbec.

 

Mikrokosmická dráha

Mikrokosmická dráha je skvělou metodou pro rozvoj energetického systému těla. Je to vlastně samostatná meditace, která představuje určitou obdobu předchozího cvičení. Spadá do oblasti taoistické jógy, kde byla po několik století důkladně utajována před nezasvěcenou veřejností. Teprve v nedávné době se stala známou i na západě díky usilovné snaze několika čínských mistrů. Jde o mimořádně důležitou a cennou techniku, jejíž výhodou je fakt, že ovlivňuje veškerá hlavní centra energetického systému, avšak zpravidla nevyvolává některé nepříjemné vedlejší efekty popsané v počáteční části tohoto textu. Je jí také přisuzován významný pozitivní efekt na celkové zdraví člověka.

V této chvíli se dostáváme ke slibovanému popisu energetických bodů taoistického systému nacházejících se na hlavní řídící dráze. O základním a temenním centru byla řeč již dříve. Jde vlastně o spojovací oblasti řídícího a koncepčního kanálu v jejich nejnižším a nejvyšším místě. Ostatní body leží na páteři zpravidla přímo naproti hlavním centrům koncepční dráhy. Jmenovitě jde o bod umístěný těsně pod kostrčí, dále body naproti pupku, solar plexu, srdečního centra, hrdelní jamky a bod uložený v místě připojení páteře k hlavě. Součástí mikrokosmické dráhy jsou pochopitelně též veškerá centra koncepčního kanálu popsaná shora. Uvádění čínských jmen všech těchto bodů by bylo zřejmě zbytečné, některým oblastem se však budeme věnovat podrobněji. Jde především o následující tři centra:

  1. Pupeční centrum (dantian) je z hlediska taoistických meditací považován za nejdůležitější energetické centrum těla. Často je mu věnována pozornost po několik let, než se přistoupí k dalším bodům. Někdy lze intenzivní a vytrvalou stimulací pouze této oblasti probudit velké množství energie, která se může samovolně začít pohybovat po mikrokosmické dráze. Zpravidla však její pohyb musí být usměrňován určitými koncentračními technikami spojenými vhodným způsobem s dýcháním.
  2. Sakrální pumpa leží těsně pod kostrčí. Během stimulace toto důležité centrum obvykle silně “vibruje” či pulsuje a vhání tak energii přes kostrč i kost křížovou do centrálního páteřního kanálu a řídící drahou dále vzhůru.
  3. Nefritový polštář má Podobnou funkci, tato oblast je uložená při začátku krční páteře na spodině lebeční. Její aktivace je však zpravidla obtížná.

Existují dvě varianty cvičení mikrokosmické dráhy. Buď stimulujete postupně jednotlivé body nebo vedete energii spolu s dechem po řídící a koncepční dráze přes všechna centra na nich uložená. Odtud pochází termín “mikrokosmické obíhání”. Nejlepší je cvičit obě varianty – nejprve stimulovat body a poté obíhat v kruhu po hlavních drahách. Cvičení mikrokosmické dráhy bývá zpravidla provázeno transem.

Varianta A

Během tohoto způsobu cvičení mikrokosmické dráhy používáme naprosto stejnou techniku jako při předchozím cvičení. Rozdíl spočívá v tom, že se budeme navíc zabývat body ležícími na řídící dráze. Z tohoto důvodu je postup stimulace energetických center od shora uvedené metody poněkud odlišný.

Nejprve se věnujte opět základnímu centru na basi těla. Poté však přejděte k aktivaci sakrální pumpy pod kostrčí a od ní postupujte po řídící dráze směrem vzhůru. Následuje tedy bod naproti pupku, solar plexu, srdečního centra, bod naproti krčí jamky, místo prvního krčního obratle na basi lebky a nejvyšší temenní centrum. Následně pokračujte dolů k bodům náležícím koncepční dráze – v přesném pořadí tedy nejprve k bodu mezi obočími, dále k oblasti pod krkem, (středu hrudní kosti), srdečnímu centru, solar plexu, pupku (nebo též k bodu pod ním) a k sexuálnímu centru. Nakonec se dostanete opět na basi těla a můžete zahájit další cyklus. Po provedení několika takových cyklů se doporučuje skončit u pupečního centra, kde se energie shromažďuje a odkud může vyrovnaně proudit do všech částí těla.

Tato metoda je sice vzhledem k většímu počtu bodů více časově náročná, na druhou stranu je však vhodnější pro celkový rozvoj energetického systému, neboť stimuluje všechny jeho hlavní části. Zvládnutí této techniky by vám nemělo činit větší potíže.

Varianta B

Pokud vám předchozí postup z časových důvodů nevyhovuje, můžete se věnovat jinému způsobu cvičení mikrokosmické dráhy. Tato druhá varianta používá poněkud odlišnou metodu stimulace, která se na první pohled může zdát velmi jednoduchá. Její podstatou je však obtížnější koncentrace při práci s dechem, což může činit problémy začátečníkům a lidem s menší kapacitou plic. Výhodou této techniky je fakt, že při ní dochází k lepšímu proudění energie. Oproti předešlé variantě je však nutné pohyb energie vědomě usměrňovat.

Před zahájením cvičení je vhodné chvíli “prodýchávat” hlavní dráhy, zejména pak řídící kanál. Jednoduše se nadechněte a během vydechování pomyslně sestupujte po této dráze dolů. Teprve poté vytahujte s nádechem energii, jako by jste ji nasávali středem páteře od base těla skrz všechny body hlavní řídící dráhy do temenního centra a dále plynulým obloučkem až do místa mezi obočími. Po dosažení tohoto bodu se na okamžik zastavte a s dokončením nádechu zde veškerou nashromážděnou energii na chvíli zkoncentrujte. Současně se zahájením nádechu se doporučuje jemně kontrahovat konečníkový svěrač nebo ještě lépe pouze svaly umístěné těsně pod kostrčí. S výdechem sevření svalů povolte a dechovou vlnou sestupujte přes všechny body koncepční dráhy opět k basi těla, kde výdech plynule zakončete. S dalším nádechem celý cyklus zopakujte. Takto postupujte pořád dokola do té doby, než se rozhodnete mikrokosmické obíhání završit posledním výdechem za pomyslného klesání po řídící dráze do pupečního centra. Tuto oblast je vhodné ještě chvíli stimulovat a teprve pak meditaci ukončit.

Dýchání by mělo být přirozené. Pauza po nádechu je znatelně kratší než pauza po výdechu. Během cvičení držte jazyk na patře. To je velmi důležité, jelikož při výdechu je nutné prorazit energií skrz horní patro do špičky jazyka. Jde o pravděpodobně nejproblematičtější úsek mikrokosmické dráhy. Po průchodu energií jazykem veďte energii dále přední částí krku dolů až k basi těla. S nádechem se pohybujete vždy po řídící dráze vzhůru, s výdechem naopak dolů po dráze koncepční. Pouhý jeden dechový cyklus tedy stačí k uskutečnění celého okruhu po mikrokosmické dráze. Poslední výdech zakončete opět v pupeční oblasti. Pokud nestačíte s dechem a během nádechu se nestihnete dostat na konec příslušné dráhy, můžete se na dosaženém místě jednoduše zastavit, vydechnout do nejbližšího bodu a s dalším nádechem pokračovat opět vzhůru. Po předčasném dokončením výdechu v bodě na koncepční dráze se také s výdechem můžete kdekoliv zastavit, nadechnout se a poté postupovat dále dolů. Je také možné s nádechem sledovat proud energie až do centra mezi obočími, vydechnout do něj, následně se znovu nadechnout a cyklus ukončit běžným způsobem.

Po nějaké době vytrvalé praxe budete cítit jemný proud tepla na celé dráze. Během intenzivní dlouhodobé stimulace mikrokosmické dráhy a bodů na nich uložených může vzácně dojít i k aktivování energie kundalíní, která následně začne proudit řídícím kanálem vzhůru do temenního centra. V takovém případě ji s výdechem ihned přiveďte opět k basi těla. Při tomto způsobu mikrokosmického obíhání se kundalíní může projevovat jako horké energetické pulsy probíhající páteří směrem k hlavě, zpět do základního centra však bude proudit v podobě výrazně chladnějších vln. Po provedení dostatečného počtu cyklů cvičení zakončete běžným způsobem shromážděním energie v pupečním centru. Pokud všechno proběhne v pořádku, dojde k “pročištění energetického systému” a k nastolení energetické rovnováhy ve všech částí vašeho těla.

Mikrokosmickou dráhu můžete praktikovat kdykoliv během dne při jakékoliv činnosti, která nevyžaduje plné soustředění – například během chůze, za jízdy tramvají, při odpočinku v křesle nebo třeba v pozici na zádech těsně před spaním. Záleží to jen na vás. Po nějaké době vám cvičení půjde mnohem snadněji a brzy si možná začnete uvědomovat blahodárné účinky této metody na vaše zdraví.

Závěr

Možná se zeptáte, k čemu je “práce s energií” vlastně dobrá. Odpověď je jednoduchá. Při pravidelném cvičení všechny uvedené techniky postupně rozvíjí energetický systém. To je důležité zejména k tomu, abyste se časem mohli dostat k ještě pokročilejším meditacím. Významný je také fakt, že tyto druhy cvičení velice přispívají k vašemu zdraví. Koncentrací na jednotlivé energetické body ovlivňujete příslušnou část těla, přičemž dochází k výraznějšímu prokrvování dané oblasti, což má význam pro dobrý funkční stav mnoha vnitřních orgánů, zejména pak mozku. Typické jsou též další fyziologické změny jako je pokles krevního tlaku i jiné jevy, které přispívají k lepšímu zdravotnímu stavu. I po několika minutách cvičení nepochybně zaznamenáte celkové zklidnění organismu a časem možná i menší potřebu spánku během noci. Pokud se později budete chtít věnovat pokročilejším meditacím (například astrálním projekcím), cvičte pravidelně nejlépe několikrát do týdne a po několika měsících budete na tyto vyšší praktiky připraveni.

Zdroj: http://zivotni-energie.cz/prace-s-energii-prakticke-metody.html