ashayanaZajisté mohlo být vydáno mnohem více knih obsahujících velké množství intenzivních informací, které Strážci GA-MCEO prostřednictvím desek CDT od r. 2002 poskytli a které nadále poskytují, ale místo toho si Strážci zvolili tyto informace šířit prostřednictvím probíhajících sekvenčních nezávislých seminářů MCEO. Naše semináře MCEO se simultánně zaměřují na osobní léčbu a probuzení, aktualizaci ve vývoji situace v pozemském dramatu – tzv. „Velkém obrazu“ a ochranné práci Strážců Planetárního templu. Každý následující seminář poskytuje povolení od Strážců, informovat veřejnost „o úroveň výš“ a staví na informacích poskytnutých na semináři bezprostředně předcházejícím.

Od r. 1999 se seminářové skupiny rychle rozrůstaly spolu s tím, jak se Učení strážců rozrůstalo víc a víc do hloubky. V roce 2006 byla problematika Učení strážců, zveřejňovaná v seminářích od roku 1999, zaregistrována pod ochrannou známkou jako Svobodného učení MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order -Melchizedekův řád Smaragdové úmluvy). V současné době mají naše seminářové skupiny v průměru 200-300 lidí a mezinárodně je do studia naší keylontické vědy zapojeno několik tisíc lidí a souvisejících internetových skupin. Do října 2009 proběhlo již 82 seminářů přinášejících tyto nové materiály, přičemž semináře byly od počátku filmovány a v současné době jsou dostupné jako DVD sady (mnohé s dodatečnými psanými materiály) na našem webu v sekci „seznam produktů Azurit Press“. V současné době materiály ze seminářů Svobodného učení MCEO představují dohromady cca 1000 hodin živého učebního času.

V roce 2000, podle pokynů Strážců, 2.mluvčí MCEO, můj manžel Michael „Asan“ Dean, vytvořil organizační a administrativní struktury pro vznik společnosti Azurite Press MCEO Inc. V USA, která se postupně rozšířila a tak již zahrnuje mezinárodní pobočky v Irsku, Austrálii a Jižní Africe. Azurite Press tak je mezinárodní distribuční síť produktů a seminářů Svobodného učení MCEO. Jak Učení strážců rostlo, staly se dostupné informace „o úroveň výš“ poskytnuté v každém novém semináři Svobodného učení MCEO postupně tak komplexními a specializovanými (kdy každý následný seminář přinesl novou problematiku k problematice probírané na předchozím semináři), že se stalo poměrně obtížné, aby noví zájemci byli sto „pochytit“ dostatek základních (dříve probíraných) informací potřebných k tomu, aby mohli pochopit celou problematiku v dostatečné hloubce a kontextu. V důsledku toho v roce 2003, 3. mluvčí MCEO, paní Mac Callawayová, zorganizovala tzv. „Kathara tým“, skupinu oddaných studentů Svobodného učení MCEO, kteří dobrovolně věnovali svůj čas a talent k vytvoření „modulárně koncipovaného výukového programu pro nově příchozí zájemce“, obsahujícího řadu zjednodušených a zkrácených prezentací Svobodného učení o základech z dřívějších seminářů MCEO. Tyto materiály jsou rovněž dostupné na našem webu a je vhodné se jim věnovat před studiem materiálů z hlavních seminářových prezentací. Tyto „výukové moduly“ pomáhají novým zájemcům o Svobodné učení Strážců, lépe pochopit různé aspekty základů tohoto učení a tím jim umožňují vyzískat větší užitek z intenzivnějších hlavních seminářových programů.

Prostřednictvím oddané snahy 2. mluvčího MCEO, mého muže „Asan“, a 3. mluvčího MCEO paní Mac Callawayové; dále prostřednictvím velké skupiny personálu Azurit Press a dobrovolníků, kteří se kolektivně stali známými jako „tým MCEO“; dále prostřednictvím profesionálních služeb vydavatelství Granite Publishing (které vydalo knižní sérii Voyagers i knihu Andělské reality) a společnosti Learning Through Travel (která organizuje cesty skupin MCEO); jakož i prostřednictvím neustálé podpory inspirujících lidí, kteří přichází na naše semináře a zhodnocují Svobodné učení MCEO, je má práce přenosu Svobodného učení MCEO Strážců nadále dostupná a přístupná veřejnosti a ochranná planetární práce Strážců se i nadále rozvíjí. Těmto všem báječným lidem patří mnoho díků a ocenění za jejich příspěvky k přinášení současného Svobodného učení MCEO světu. (Informace o „týmu MCEO“ lze nalézt v sekci „více informací“ na naší webové stránce, v sekci -„setkejte se s mluvčími MCEO a mezinárodním týmem MCEO).