Ať už je to věda nebo pověra, náprava nebo katastrofa, tento rok se objevuje v mnoha pradávných věštbách

20100520-vintini-2012_240_180Státní pečeť USA na bankovce amerického dolaru má 13-ti úrovňovou pyramidu (Stephanie Lam/The Epoch Times)

“My tomu říkáme motýlkový diagram, protože sluneční skvrny vytváří na tomto nákresu vzorec, jenž vypadá jako motýlí křídla,” napsal Dr. David Hathaway z Marshallova vesmírného leteckého centra v článku NASA o účincích, jaké může mít sluneční dynamika na magnetismus Země.

Kvůli všem těm náhlým změnám a obratům “je dopad pole obrácení na heliosféru komplikovaný,” píše Hathaway. Stejně jako on, i desítky vědců na celém světě zajímá, jak velká bude magnetická nepřátelskost naší „mateřské hvězdy“ – Slunce – v roce 2012, kdy, jak víme, bude jeden z hlavních cyklů její solární aktivity.

Očekávaná rotace sluneční magnetické polarity se podle projekcí chová jako nějaký obří kosmický magnet schopný změny magnetických polí u všech těles ve své heliosféře, do které je začleněná i naše planeta Země.

I když Mayové zmizeli před dlouhými věky, jejich kalendář nazvaný Kalendář dlouhého období se zachoval do dnešních dnů. Podle tohoto kalendáře bude konec současné lidské civilizace poslední den třináctého baktunu, což v našem kalendáři odpovídá 21. prosinci 2012.

Mayové nazývali dvacet let třináctého baktunu (1992-2012) období „Regenerace Země“ nebo také „Očišťování Země”. V roce 755 předpověděl mayský mnich, že po roce 1991 dojde ke dvěma zásadním událostem: vesmírnému povědomí lidských bytostí a očistě a regeneraci Země.

Někteří lidé věří, že toto proroctví se popisuje na státní pečeti Spojených států. Zadní strana pečeti má třináctiúrovňovou pyramidu, na jejímž vrcholu je zářivé oko (původní design měl palmu). Má se za to, že tento symbol naznačuje probuzení lidských bytostí po 13. baktunu.

Roku 2007 Dr. H. Jay Zwally, vědecký projektant mise NASA, ICESat, odhadoval, že v roce 2012 bude veškerý led v Severním ledovém oceánu roztopený.

Jiní, jako např. Dr. Habibullo Abdussamatov z Pulkovy astronomické hvězdárny v Rusku tvrdí, že sluneční skvrny přinesou v roce 2012 začátek malé doby ledové, která bude trvat do poloviny příštího století.

Ostatní si zase myslí, že konec světa přijde se srážkou Země s planetou jménem Nibiru, ovšem existence tohoto vesmírného tělesa je spíše blíž sumerským mýtům než výsledkem astronomického pozorování.

Co se Mayům podařilo objevit, a to dva tisíce let před tím, než toho byly schopné počítače, je to, že 21. prosinec 2012 odpovídá konci precesní rotace Země (precese  = změna orientace osy setrvačníků, pozn. překl.), což je cyklus dlouhý téměř 26 000 let. Během zimního slunovratu 2012 bude Slunce umístěno přesně v Tmavé trhlině (Dark Rift, někdy také Great Rift) Mléčné galaxie, což bychom mohli také popsat jako galaxii „sedící“ nad zeměkoulí. Někteří astronomové popisují  toto galaktické vyrovnání, jakoby se otevřely Zemi dveře do nebes.

Pravda nebo mýtus, proroctví o roku 2012 nikdy nepřestanou být dobrou příležitostí k zamyšlení se nad osudem lidstva, naší rolí jako lidí a rolí jako vnímajících bytostí uprostřed nesmírného vesmíru.

K článku přispěla Vanessa Rios.

Article in English

Zdroj: http://www.velkaepocha.sk/2010052013321/2012-Novy-zacatek.html