Busta Járy Cimrmana, jediná jeho dochované podoba, poničená při napařování klobouků J. Lešnerem (z výstavy pod petřínskou rozhlednou) - Foto: Marek Kuchařík

Busta Járy Cimrmana, jediná jeho dochované podoba, poničená při napařování klobouků J. Lešnerem (z výstavy pod petřínskou rozhlednou)Foto: Marek Kuchařík

Přinášíme vám záznamy z dvoudenní cimrmanologické konference Fenomén Cimrman. Jste obdivovateli mistra? Jaké je jeho místo v české kultuře? Proč patří jen a pouze do 19. století? Kolik měl v 19. věku předchůdců – mystifikátorů? A proč se nestal Největším Čechem? Na to vše jednotlivé příspěvky odpovídají. Zvukové záznamy jsou doprovázeny obrazovými prezentacemi. Součástí článku je filmový dokument Odhalení Cimrmanova pomníku z roku 1975.

FILM. 25. května roku 1975 se do obce Mnichovice “sjela celá kulturní Praha”, aby vzdala hold českému géniovi Járovi Cimrmanovi. Podívejte se na autentický záznam odhalení dnes již neexistujícího pomníku Járy Cimrmana s komentářem Zdeňka Svěráka. Víceo filmu. 

 

Odhalení Cimrmanova pomníku

OTEVŘÍT V NOVÉM OKNĚ – VYSOKÁ KVALITA
OTEVŘÍT V NOVÉM OKNĚ – STŘEDNÍ KVALITA

Za poskytnutí filmu děkujeme Vladimíru Chudomelovi a Františku Šmahelovi ( Studio 55).  

200 minut s Járou Cimrmanem – cimrmanologická konference  

Ve čtvrtek a pátek 26. a 27. dubna 2007 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konala dvoudenní konference s názvem Fenomén Cimrman. Přinášíme vám záznam všech příspěvků, které na konferenci zazněly. Akci můžeme vnímat jako recesistickou, některé příspěvky byly plně v cimrmanologickém duchu. Jiné se ovšem fantaskní linie nedržely vůbec. Přednáška Proč se Jára Cimrman nestal Největším Čechem je zprávou o stavu českého diváctva, příspěvek Obrozenští předchůdci Járy Cimrmana ukazuje mystifikaci jako jeden z principů vývoje české kultury. I příspěvek Jára Cimrman v české Erinnerungskultuře je reálný doslova hmatatelně – věnuje se českým reáliím, které nesou mistrovo jméno. 

S Napoleonem o Napoleonovi  

Otcové - zakladatelé se podepisují na prezenční listinu konference - Foto: Marek Kuchařík

Otcové – zakladatelé se podepisují na prezenční listinu konferenceFoto: Marek Kuchařík

Celý dvoudenní program zahájily kapacity v oboru cimrmanologickém nejpovolanější – doktor Zdeněk Svěrák a profesor Ladislav Smoljak. To je příležitost výjimečná, slovy Dr. Svobody: “Jako bychom na konferenci o Napoleonovi měli samotného Napoleona a mohli se ho ptát.”Úvodní prostor tedy bude věnován otázkám na oba “otce-zakladatele”. Dvojice Svěrák-Smoljak vypráví o začátcích Divadla Járy Cimrmana. Které hry mají jejich autoři nejradši? Jaký byl největší debakl Divadla Járy Cimrmana? Jak reagovali na vyřazení Cimrmana ze soutěže Největší Čech? Proč je nenudí hrát 14 her stále dokola? A o čem bude nová hra, pracovně nazvaná Slovanské nebe? To vše se ze záznamu dozvíte.  

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak odpovídají na úvodní otázky (25 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Cimrman jako badatelské téma  

PhDr. Milan Svoboda se svým třímetrovým příspěvkem - Foto: Marek Kuchařík

PhDr. Milan Svoboda se svým třímetrovým příspěvkemFoto: Marek Kuchařík

Obsáhlý referát PhDr. Milan Svobody z katedry historie místní pedagogické fakulty měl tři metry, a to doslova. Řečník se zevrubně věnoval géniovi i jeho propagátorům v obecné badatelské lince. Komu patří Jára Cimrman? Čechům, Moravanům a Slezanům, nebo jeho tvůrcům? Jaký je Cimrmanův vliv na českou kulturu? Jak se žilo Divadlu Járy Cimrmana před rokem 1989? Jakého diváka potřebuje divadlo nyní? Proč Járu miluje tolik generací? Přežije nás Cimrman? Budou mu budoucí generace rozumět? Na všechny tyto otázky referát Milana Svobody odpovídá.  

Cimrman jako badatelské téma (49 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Rakousko, Čechy, Evropa aneb Cimrman jako otec eurooptimismu  

Dr. Petr Hlaváček - Foto: Marek Kuchařík

Dr. Petr HlaváčekFoto: Marek Kuchařík

Životem a dílem génia se prolíná optimistický vztah k Evropě. Do jeho hlubší analýzy, založené na rozboru autorových textů, se pustil dr. Petr Hlaváček z Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy Univerzity Lipsko. Je Cimrman jednoznačným eurooptimistou? Nebo lze v jeho díle nalézt náznaky eurorealismu až europesimismu? Jak si v jeho hrách vysvětlit xenofobní narážky? Tomu se věnuje přednáška Petra Hlaváčka.  

Cimrman jako otec eurooptimismu (15 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Proč se Jára Cimrman nestal Největším Čechem?  

Mgr. Martin Štoll - Foto: Marek Kuchařík

Mgr. Martin ŠtollFoto: Marek Kuchařík

Mgr. Martin Štoll je prorektorem Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého v Praze. Jako dramaturg Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání České televize je spoluodpovědný za vyřazení Járy Cimrmana ze soutěže Největší Čech. Ukradla ČT Cimrmanovi tento titul? Proč byli po vyřazení mistra lidé agresivní? A proč měl dokument o géniovi nejmenší sledovanost ze všech medailonů Největších Čechů? Proč dostal Jára Cimrman téměř dvakrát více hlasů než vítěz soutěže, římský císař a český král Karel IV.? V příspěvku Martina Štolla se to dozvíte.  

Proč se Jára Cimrman nestal Největším Čechem? (14 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Obrozenečtí předchůdci Járy Cimrmana  

PhDr. Jiří Rak - Foto: Eva Filipová

PhDr. Jiří RakFoto: Eva Filipová

PhDr. Jiří Rak se zabýval fenoménem mystifikace v české kultuře 19. i 20. století a svou přednášku věnoval památce velkého mystifikátora Vladimíra Macury. Zajímá vás, jak má dokonalá vědecká mystifikace vypadat? Obrozenci byli v tomto oboru mistry! Germáni byli Slovani, Budějovice jsou odvozené od Budhy a Čechy kolébkou knihtisku. Obrozeneckých perel najdete v přednášce mnohem víc. (Omluvte sníženou kvalitu záznamu.)  

Obrozenečtí předchůdci Járy Cimrmana (31 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Proč Cimrman musel zmizet ve víru I. světové války?  

PhDr. Marie Macková

PhDr. Marie Macková

Příspěvek PhDr. Marie Mackové, Ph.D. z Katedry historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice “zatnul tipec” všem přepisovačůmJárovy osobní historie. Proč Jára Cimrman patří jen a pouze do 19. století a nepřekročitelnou hranicí je I. světová válka? Proč máme rádi Cimrmana přiměřeného, věrohodného a proč neobstojí při střetu s realitou 20. století? To jsou hlavní témata příspěvku Marie Mackové.  

Proč Cimrman musel zmizet ve víru I. světové války? (8 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Plocha dílem Cimrmanovým!  

Doc. Václav Liška kolegy bedlivě poslouchal - Foto: Marek Kuchařík

Doc. Václav Liška kolegy bedlivě poslouchalFoto: Marek Kuchařík

Zcela v cimrmanologickém duchu se nesla přednáška doc. Václava Lišky ze stavební fakulty ČVUT. Ano, to s čím přicházíme denně do styku, totiž s pracovní plochou v podání nejrůznějších operačních systémů, je dílem Járy Cimrmana.  

Plocha dílem Cimrmanovým (8 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

AUDIOSLIDESHOWPlocha podle Cimrmana

 

Císařovy nové šaty  

PhDr. Miloš Sládek - Foto: Eva Filipová

PhDr. Miloš SládekFoto: Eva Filipová

PhDr. Miloš Sládek z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jako jediný s natáčením svého vystoupení nesouhlasil. Proč? Zde je jeho odpověď: “Základem příspěvku bylo tajemství, a to se jen těžko snáší s tiskařskou černí nebo s internetem. Všichni spoluposluchači se zavázali, že o sdělených skutečnostech budou mlčet. Důvody tohoto rozhodnutí spoluposluchači vědí nebo tuší, všem ostatním autor příspěvku s omluvou sděluje, že ani o nich nebude nikoho informovat. Neznámého či nepoznaného kolem nás je stejně tolik, že jedna krátká chybějící informace na této situaci vlastně nic nezmění. A co teprve věci a pojmy špatně pochopené a úmyslně nesprávně interpretované, o těch vědí své třeba novináři víc než dost. A tak je někdy lepší se dívat na bělostnou neporušenost stránky papíru, než přihlížet tomu, jak je s nejrůznějšími snahami a úmysly čistota poskvrňována, jak je člověk přehlcován pseudoinformacemi, jak se svět stává smetištěm přeplněným prázdnými slovy a jalovými obrázky.”  

www.cimrman.at

www.cimrman.at

Jára Cimrman na internetu  

Náš génius je zakladatelem internetu, to víme a v přednášce Mgr. Markéty Vladykové ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích si to jen připomeneme. Dále budeme na českém i světovém internetu pátrat po informačních zdrojích o Cimrmanovi. Řeč bude mj. o těchto stránkách:

Ivo Lukačovič a Jára Cimrman
Náš Jára
Žižkovské divadlo
Expedice Altaj
Cimrmanův zpravodaj
Neoficiální stránky DJC
Inicium
Soubor seminářů
Cimrmanův šuplík
Vznik internetu
Jára na Wikipedii  

Jára Cimrman na internetu (13 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Propria v klasikově díle se zřetelem k funkčnosti užití  

PhDr. Marek Bohuš - Foto: Marek Kuchařík

PhDr. Marek BohušFoto: Marek Kuchařík

Onomastik Mgr. Marek Bohuš z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednesl příspěvek, který analyzuje užití vlastních jmen v klasikově tvorbě, zabývá se především mechanismy jejich komického účinku. Přednášku je nutné poslouchat s přiloženou prezentací a doporučujeme ji především studentům bohemistiky. Na vtipných příkladech jmen z cimrmanových her si rychle osvojí způsoby tvorby vlastních jmen.  

Propria v klasikově díle se zřetelem k funkčnosti užití (11 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Varianta “brod” aneb Jára Cimrman v české Erinnerungskultuře  

Mgr. Martin Veselý - Foto: Eva Filipová

Mgr. Martin VeselýFoto: Eva Filipová

Jak se Jára Cimrman zapsal do současné české kultury a národní paměti? Mgr. Martin Veselý z Ústavu slovansko-germánských studií, organizátor celé akce, se ve své přednášce věnuje místům, kterým dal mistr jméno, místům, na kterých pobýval. Ale i těm, na kterých prokazatelně nebyl. Desítky ulic pojmenovaných Járovým jménem, pamětních desek, pomníčků, ale i sportovní a turistické události po něm pojmenované dokazují, že Jára Cimrman zůstává v nás. (Omluvte sníženou kvalitu záznamu.)  

Jára Cimrman v české Erinnerungskultuře (25 min.)

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Autor:  Marek Kuchařík